недеља, 12. децембар 2010.

The Light of Illumination 12.12.2010 (3 3 3)

3 3 3 - Divine Grace


Dear Ones,

Through the seeming darkness of this time, there is Divine Grace as the Imprint of Christ Consciousness begins its descent for the awakening of all beings and the sanctification of the earth.

In the moment of time demonstrated by the clock at 12:12 all over the planet, alignment begins within the human heart and mind connecting to the Unity Consciousness as a state of being. If you could only see from the Angelic viewpoint, it would appear that humans act as lightening rods when they receive this immense download of golden Christ Light.

When there is no resistance, you open to this Grace-filled presence and spark the Divinity in every cell of your being. You are encouraged to take 12 minutes at the 12:12 hour on the day of December 12 to bring conscious awareness to that powerful activity of Divine Light and allow it to work within you.

The Christ Light is a representation of Unity Consciousness, having no connection to historical figures, except that all enlightened beings express this Divine Light into the world. The 12:12 activation is a great opportunity to awaken yourself to the impact of the powerful love-filled vibration of Peace and Harmony, a state of Oneness with All That Is.

A suggestion is being made to best cultivate this energy for your soul’s purpose on Earth – for indeed, the high frequency will assist this very personal process. A willingness to receive and your intentional desire to experience Unity with the Divine Light of Christed energy is paramount. Give yourself time to prepare a space that feels sacred to you, whatever that may look like. When you gather with others in joined vision, the energy is increased.

One of the intentions of this Light of Divine Grace, is to sanctify the Earth and all beings. You can become a channel for this sacred intention with the focus you bring into this powerful time. As you clarify your willingness to be a conduit for Divine Light and bless the Earth, there is an opening within your mind to your most authentic, eternal Divine Self. This acts as a link to your heart so that Divine Love will awaken within you.

Visualizations are often helpful. The impulse of the Christ Light is a brilliant Golden River that flows from the top of your head into the Earth, creating a bridge of Light and connecting you to All That Is. Imagine yourself as a human “Lightening Rod.” Ask that this Golden Light permeate your heart with Peace and bring Divine Love into every organ and cell of your being. Allow it to expand outward into your energy fields, and see yourself as the Angels see you – a radiant Light expressing in the world as Divinity.

There is Divine Grace in this 12:12 alignment. It anchors Unity Consciousness onto the Earth for the next phase of its evolution. It is an unprecedented opportunity to seed the Earth with that which is sacred. You will feel more wholeness within your being after you receive the empowerment of this process. Know how important you are as a link in the conscious evolution of a new world where Peace and Harmony can live in the human heart. As the Earth becomes sanctified, Balance, Vitality and Love will thrive once more within the planet and all beings that live here.

Join in the Light of Illumination activated on December 12 at 12:12 wherever you are. All is One, and so it is.

Shanta Gabriel
For Archangel Gabriel


субота, 11. децембар 2010.

Transformacija

prevod i obrada: Miloš Zen Živković

Ljudska bića su pripovedači priča. Naše priče i mitovi, obično reflektuju želje i aspiracije koje su ukopane duboko unutar kolektivne svesnosti. Jedan takav mit jeste o „super heroju“ – gde običan čovek prolazi kroz transformaciju njegovo života ka uzvišenijoj ličnosti, sa nadljudskim moćima, kako bi ispravilo iskrivljeni svet i porazilo zverstava. Ovaj mit može biti pronađen širom planete, u svim kulturama, različitim periodima, produžavajući se tako ka modernom dobu kroz strip junake poput Betmena i Spajdermena.

Sećanje na ovu transformaciju čini se duboko uspavanim u svakom od nas. Izgnanstvo Adama iz Edenskog vrta, označava naš pad iz Milosti, naše preseljenje iz Svetlosnog doba ka manjim dobima, ili čak i ka padu Atlantide. Podudarnost ovih priča koje veličaju izdizanje super heroja, označavaju bezbrojna vremena kada smo iz mračnog doba prelazili u doba puno Svetlosti i Ljubavi, Mira i harmonije. Dok nas ove priče podsećaju na zoru koja sledi nakon mračne noći, one takođe pokazuju na mogućnost uzvišenja koje čuči u svakoj individui. Taj običan čovek koji postaje super heroj smo zapravo svi mi!

Mi kao čovečanstvo stoji na takvoj tački potresa, gde se ova priča odigrava na globalnoj razmeri, sa ulaskom naše Majke Zemlje u Svetlosno doba, koje prati postepeni prelaz naših fizičkih tela u naša superiorna svetlosna tela. Dok se ova transformacija čini skoro magično i neverovatno, postoje definitivni procesi koji se moraju odigrati pre nego što „naselimo“ potpuno nova tela sa potpuno izvanrednim sposobnostima.
Ovaj članak istražuje neke od tih procesa, koji pretvaraju naša celokupna fizička tela u svetlosna tela, dozvoljavajući nam tako da iskusimo uzvišeni život novog svetlosnog doba.

Pretvaranje sistema iz zasnovanosti na ugljeniku, ka zasnovanosti na Silicijumu.
Ljudsko telo je sačinjeno od raznih internih sistema i organa, koji se esencijalno sadrže od tkiva i membrana. Ova tkiva sadrže zdrav procena ugljenika i hidro-ugljeničnih veza kao njihove bazične delove. Naša trenutna tela se predpostavljaju da su bazirana na ugljeniku zbog visokog procenta njegove prisutnosti.
Ugljenik je amorfni element, koji ne dozvoljava ćelijama da sadrže previše svetla. U konvertovanju naših trenutnih tela u svetlosna, ovi ugljenični molekuli prolaze kroz ozbiljnu transmutaciju u kristalne molekule, koji mogu sadržati mnogo Svetlosti. Stoga,Svetlosno telo je takođe posmatrano i kao Kristalno, odnosno Silicijumsko telo.
Ova konverzija je prvi i veliki korak gde naše ćelije koje su uglavnom eliptičnog oblika – pretvraju u pravilni kristalni oblik. Zatim se aktiviraju razne promene gde se osnovni ugljenično bazirani molekuli postepeno menjaju u kristalizovane komponente. Promene u sastavu ćelija dozvoljavaju im da sadrže mnogo više svetla.

GENETIČKE PROMENE

Sledeće velike promene dešavaju se na genetičkom nivou. Da bi razumeli ovo, moramo bliže razmotriti osnovnu funkcionalnu jedinicu svakog živog bića – (jednu) ćeliju. Ovo je „kamen temeljac“ svih živih organizama, uključujući i ljudsko telo. Procenjeno je da je ljudsko telo sačinjeno od približno 100 triliona ćelija.
Prosečna ćelija ima nukleus kao svoju jezgrenu komponentu. Nukleus je između ostalog sačinje od DNK molekula. Glavna uloga DNK-a jeste dugoročno skladištenje informacija. Ono sadrži instrukcije i otiske kako konstruisati druge ćelije i ćelijske komponente.

Glavni segmenti DNK koji nose sa sobom instrukcije nazivaju se geni. DNK nosi genetičku informaciju iz jedne generacije ka drugoj; ovo je razlog kako jedna ćelija u materici majke srasta u ljudsku bebu, kompletnu sa svim internim i eksternim organima i raznim procesima koje je odlikuju kao ljudsko biće. DNK odlučuje sve – od boje očiju, visine, težine, fizičkih karakteristika i ponašanja sa kojima će beba biti rođena.

Otkriveno je da DNK-a se sastoji iz dvoje lanaca poput dvostruke spirale, ili upredenih merdevina. Još jedno veliko otkriće jeste da se oko 90% gena u postojećem lancu DNK-a, ne koristi nizašta, stoga se i naziva ne kodovana DNK-a ili „DNK-a smeće“. Preostali geni se odnose na pojedinačne osobine (poput boje kose ili visine) individue. Ovi DNK-a molekuli su isti u svakom od 100 triliona ćelija u ljudskom telu, i jedinstveni su u svakom ljudskom biću na Zemlji.

Ono što tek treba biti otkriveno u laboratoriji jeste da DNK-a molekuli imaju mnogo drugih lanaca koji su uspavani. Ovi dodatni lanci postali su uspavani kada je čovečanstvo ušlo u mračno doba a DNK-a je nastavila da deluje sa samo dva aktivna lanca, koji imaju sve fizičke i funkcionalne informacije neophodne za rutinske aktivnosti ljudskih bića.

Veoma važan korak u transmutaciji fizičkog tela u svetlosno telo jeste aktivacija „smeća DNK-a“ ili-ti 90% neaktivnih gena, kao i aktiviranje uspavanih lanaca! Kada smeće DNK-a postane aktivno, ono rezultira u fizičkom telu time što ga izlaže novim karakteristikama. Aktivacija ovih dodatnih lanaca propušta oslobađa informacije skladištene u njima, kako bi prizvali izvanredne kapacitete, isceliteljske moći i sposobnosti sadrživanja svetlosti u ćelijama.

Ovakva aktivacija dešava se uvek kada čovečanstvo tranzitira iz mračnog doba ka dobu Svetlosti. Pošto se krećemo ka kompletnom dobu Svetlosti, koje ima svoju jedinstvenu karakteristiku, DNK-a aktivacioni proces je takođe pregledan. Rišijevi će tek otkriti broj DNK-a lanaca koji sačinjavaju novo Svetlosno telo.

Aktivacija DNK-a smeća i uspavanih lanaca biće pažljivo praćena i nadgledana od strane Svetlosti koju imamo u našem sistemu. Postoji nekoliko procesa koji se dešavaju jedan za drugim, kako bi konvertovali fizičko telo u Svetlosno telo, kao što je objašnjeno u sledećem delu. DNK-a aktivacioni proces, dešava se postepeno na svakom koraku ovih procesa.

Procesi koji se dešavaju uporedo sa pretvaranjem fizičkog tela u svetlosno.
Pretvaranje iz celokupnog fizičkog tela u superiorno Svetlosno telo dešava se postepeno, u etapama. Svetlosno telo može biti dostignuto kada svaka ćelija u organizmu može sadržati mnogo Svetlosti. Tako da svaka etapa u procesu postajanja Svetlosnog tela je dizajnirana tako da Svetlosni kapacitet ćelija i tela se postepno povećavaju. Sledeći deo prikazuje opštu sliku odvijanja procesa:

Prvi korak jeste prečišćavanje i čišćenje čitavog sistema. Ovo se dešava uglavnom primenom meditacija i praćenje spiritualnih principa u dnevnom životu. Takođe trebamo odbijati negativnost na svakom nivou i imati pozitivne misli i emocije. Pozitivnost uključuje prevazilaženje svih negativnih osobina poput besa, ljutnje, arogancije, ljubomore, itd... predusretljivošću i deljenjem sa drugima, takođe i manifestovanjem ljubavi u našim životima.

Uporedo sa time, moramo početi proces isceljivanja emocionalnih rana koje još uvek utiču na nas. Ako postoji bilo kakav bol, prouzrokovan prošlošću ili ljudima, moramo otpustiti mržnju i ljutnju koju držimo u sebi i to ponekad bez ikakve svesnosti toga. Čišćenje ovih blokada je veoma važno jer nam nailaze u procesu napredovanja. Moramo preispitivati kako bi raspoznali bilo koji aspekat u nama koji je van udešenosti sa principima Svetlosti. Treba da radimo na ovim manama sve dok ne dođemo u prirodnu ravnotežu nas samih sa našim Božanskim kvalitetima (odlikama). Ovaj unutarnji rad je takođe nazvan kao „unutrašnje isceljivanje“. Ovo je jako važan korak koji nam dozvoljava da sadržimo više svetla u našem sistemu.

U trećem koraku, ćelije u našem sistemu podpadaju pod transmutaciju. Stare ćelije se postepenu smenjuju novim, stoga dozvoljavaju telu da poprimi mnogo više Svetlosti. Ovaj proces je prethodno objašnjen u „Konverziji ka silicijum-zasnovanom sistemu“.
Kada je ovaj proces dovoljno u toku, naša krv se postepeno smenjuje „Svetlosnim enzimom“. Ujedno sa ovim, Tubikularni svetlosni sistem, počenje da zauzima mesto nervnog sistema. Ovo takođe povećava kvantitet sadržine Svetlosti u našem sistemu koju možemo poprimiti.

Za vreme dok se naše ćelije morfuju i krv i nervni sistem zamenjuju naprednijim sistemima, bićemo sposobni da primimo dovoljnu količinu svetlosti u našim sistemima kako bi aktivirali uspavane „institucije“. Svi ovi „fakulteti“ kao što su telepatija i treće ok, koje prirodno posedujemo ali nam je uspavano zbog Kali Juge – biće ponovo aktivirani. Naša intuicija postaće veoma oštra, i uz njenu pomoć moći ćemo da manifestujemo mnoge spiritualne kvalitete u našem življenju.
Ipak, ovi novi „fakulteti“ koji su dizajnirani za naša svetlosna tela, neće postati momentalno aktivni u ovoj fazi. Da bi oni postali aktivni, moramo se totalno konvertovati u Svetlosna tela. Pošto su ovi darovi i „gadžeti“ upoznati po prvi put od Stvaranja, inkorporacija i „štimovanje“ ovih potencijala uzeće najmanje 60-70godina nakon što se konvertujemo u Svetlosna tela.

U šestoj fazi, veličina naših fizičkih tela počinje da raste. Promene u našoj DNK igraće veoma važnu ulogu u ovoj etapi. Ove promene biće trigirane, kontrolisane i nadgledane od strane svetla koje posedujemo u našem sistemu (iskra Božija). Povećanje u veličini tela, dozvoliće nam da primimo više svetlosti, ali uglavnom to doprinosi sadržini novih znanja i energija.

U sedmoj fazi, novi „fakultet“ pod nazivom „Svetlost dominacije Intuicije“, biće instalirana u našem regionu abdomena. Ovaj fakultet se povezuje sa dušom individue i privlači više Svetlosti u sistem, stoga menjajući sistem sa više Svetlosti i energije. Ovaj fakultet takođe periodično podešava sistem, i tako omogućava doživljavanje još veće Svetlosti.

U sledećoj fazi, individua će imati fokus na spiritualne vežbe. Tehnike koje će biti praktikovane i oblasti u kojima će ih ona primenjivati, biće saopštavana njoj direktno preko intuicije i kontakta sa višim bićima. Ova faza je različita za svakoga pojedinačno, zavisno od njegovog odnosno njenog spiritualnog stanja i izvora, a Rišijevi vode individue direktno. Ovo je veoma važna faza.

Sve do ove faze, individua će konzumirati normalnu hranu zarad sopstvenog održavanja. U ovoj poslednjoj fazi, individua trenira sebe da absorbuje Pranu (energiju Sunca) direktno iz hrane. Ovo će biti dopunjeno odgovarajućim fakultativnim „institucijama“ i sistemima varenja u sistemu pojedinca. Sistem za varenje počeće transformaciju kako bi se adaptirao promeni. Sa ovim procesom, pojedinac će biti sposoban da poprimi više svetosti u svom organizmu.

U mnogim od gore navedenih etapa, procesi započinju istovremeno i ne čekaju na prethodni proces kako bi sledeći započeo. Neki procesi zahtevaju veći period vremena. Zajedno, svi ovi procesi dozvoljavaju ćelijama u telu da prime više Svetlosti dok čitavo fizičko telo se ne konvertuje u Svetlosno telo.
Nauka transformacije u svetlosno telo (drugi deo)


Kao što je već objašnjeno u prethodnom delu, ljudi tranzituju u Svetlosna tela u različitim serijama I periodima, sa potpunom transformacijom nakon 2018. Gore pomenuti procesi su isti za sve ove serije promena. Ukupno vreme kako bi se ovi procesi završili jeste 18-20 godina. U ovom trajanju, priroda oko nas podleći će takođe drastičnoj I finijoj promeni, kako bi odgovarala uslovima Novog Svetlosnog doba.

U procesu tranzicije iz fizičkog u Svetlosno telo, mnogi interni sistemi I organi, proći će kroz transmutaciju. Varenje, cirkulacija, disanje, nervni I reproduktivni sistemi, promeniće se prema novim poboljšanjima. Ujedno sa ovime, čulni organi takođe će pretrpeti transformaciju, tek kada fizička tela budu potpuno I konačno pretvorena u Svetlosna tela. Dok finalna promena ne zauzme mesto, svih pet čula biće zamenjeno sa njihovim naprednijim verzijama, kako je već objašnjeno u prethodnom delu.

Slojevi tela, takođe će proći transformaciju tek kada se kompletira Svetlosno telo I kada bude potpuno dostupno. Tada nema postepenog prelaza Umno-Inteligentno-Duhovnih tela. Um će biti zamenjen drugim Umom, koji ima unapređenu umnu materiju, bolju percepciju sposobnosti I to bez ikakvih čakri. Intelekt I spiritualno telo, takođe će biti poboljšano. Kundalini energija biće zamenjena novom Kundalini, tako da će se promene odvijati I u broju “nadi-a” odnosno kanala u vitalnom telu (suptilnom). Kvantitet Svetlosti u Duši, takođe će proći tranziciju, sa dodatnim Svetlosnim bićem koje će proisteći iz Izvora.

Svi ovi procesi biće nadgledani od strane velikih Rišija, koji su pod vođstvom Uzvišene Inteligencije.

Nova flora I fauna takođe počinje da cveta ,kada se Satja Juge kompletno postave. Ove biljke sakupljaće Pranu iz Sunca I sekundarnog Sunca u formi specijalnih voća, koje ljudi mogu konzumirati I absorbovati zarad pothranjivanja njihovih Svetlosnih tela.

Drugi spoljni uticaji

Proces transmutacije počinje na nivou Svesnosti, sa svakom individuom koja čini napore da pročisti, pozitiviše I prati principe Svetlosti. Ostatak procesa se dešava na nivou gde individua ne poseduje svesnu kontrolu ili uticaj. Ona jedino može da podnese procese tako što se posvećuje duhovnim vrednostima I praksama i kada se kontinualno bavi manifestovanjem pozitivnih odlika u životu. Ove dve aktivnosti na svesnom I suptilnom nivou idu “ruku pod ruku” sa pretvaranjem fizičkog tela u Svetlosno telo. Individualni napori su uveliko potpomagani uzvišenim vođstvom Rišisa i viših Inteligencija.

Ovo nije prvi put da se ljudsko telo pretvara u Svetlosno telo. Mistici i Ratnici Svetlosti uspešno su pretvorili sebe u Svetlosno Telo, nezavisno od doba u kojem su živeli. Naseljenici Šambale žive u telu koje je skoro slično Svetlosnom telu usled dugoročnog života na zemlju. Ova pretvaranja su bila dvosmerna, gde se pojedinac mogao vratiti nazad u fizičko telo, kad god je poželeo. Trenutni tranzit, kome svedočimo, ne može biti obrnut, jer se premeštamo u trajno Svetlosno doba, stoga neće biti potrebe za uobičajenim fizičkim telom od sada.

Postoje razni drugi faktori koji igraju važnu ulogu u ovoj konverziji. Vremena u kojima živimo su jedinstvena, sa raznim poravnanjima i konjunkcijama koje se dešavaju na kosmičkim nivoima. Velika Galaktička poravnanja, naš ulaz u Fotonski pojas I ispunjavanje završnog ciklusa, kao što je objašnjeno u ovom članku, što nam daje pristup ogromnim količinama spiritualnih energija, koje inače omogućuju konverziju uopšte.

Još jedan važan faktor jeste inicijacija novog projekta “Pavitrena Karjam” od strane Više Inteligencije kako bi povukli Zlo iz postojanja. Ovo je zahtevalo mnogo važnih promena na fizički mi duhovnim nivoima.

Pristup drugim manifestovanim I nemanifestovanim Univerzumima, zajedno sa uticajem njihovih energija jeste još jedan aspekat uticaja ove tranzicije. Šesnaest manifestovanih Bogova, igraće aktivnu ulogu na ovoj planeti ubrzo. Duše koje proizilaze iz ovi Izvora rađaju se na Zemlji I privlače energiju I znanje iz ovih Univerzuma. Ove energije daju “boost” odnosno doprinos transformacionim procesima. Takođe, Rišiji prikupljaju energije iz nemanifestovanih Univerzuma I koriste ih da bi produžili transformacione procese.

Božansko prisustvo na Zemlji u ovom vremenu – Gospod Kalki I Gospod Mahavatara igraju odlučujuću ulogu u tranziciji ka Svetlosnim telima. Jedan od najvažnijih faza ovoga jeste proces vođstva koji individue primaju na svesnim I suptilnim nivoima. Usled delovanja spoljnog vođstva od strane Gurua ili Puta, individua će preći na stanje gde će biti vođena direktno od Više inteligencije, putem njegove intuicije. Gospod Kalki i Gospod Mahavatara pomoći će kvalifikovanim za Novo Svetlosno doba kako bi načinili ovaj prelaz.

U početku Satja Juge, Gospod Kalki će direktno motriti svaki proces ove tranzicije (prelaza). Gospod Mahavatara proveravaće spiritualno stanje svake duše kako bi se osiguralo da li su kvalifikovani da žive u Novom Dobu.

Ova aktivnost nastaviće se kroz nekih 15-20 godina nakon 2018. Greške načinjene od individua biće ispravljene dok će bilo kakva dobra dela biti nagrađena od strane Božanskog principa. Oni će ostati aktivni i nastaviti da nadgledaju procese nekih 108 godina. Efekat njihovih akcija biće uočljiv od 2011. pa nadalje.

Zaključak

Najvažniji faktor u celokupnom procesu transformacije jeste “vođstvo”, koje će biti dostupno individuama tokom prelaska u telo Svetlosti. Ovo vođstvo potiče od Rišija i božanskih entiteta iz Viših realnosti; stoga, sposobnost individue u uspostavljanju kontakta sa njima je sudbonosna. Sve dok se taj kontakt ne ostvari, individua treba pratiti duhovni put ili ljudskog gurua i nastaviti sa primenjivanjem duhovne prakse kako bi pročistila svoj sistem. Kada se čistota uspostavi u sistemu, fakulteti Viših komunikacija se otvaraju automatski; tada Rišijevi preuzimaju I vode pojedinca direktno ka realizovanju Svetlosnog tela. Ljudski Guru ili Putanja postaju onda zastareli.

Da bi se pokrenuli ka takvim procesima, možemo početi sa primanjem mnogo Svetlosti u naš sistem I to čistom Svesnošću da mi JESMO deo toga, i to činiti u svakodnevnim aktivnostima. Ovo Svetlo, koje je Uzvišena Inteligencija samo po sebi, vodiće nas ka odgovarajućim akcijama i skupu procesa u samom pokretu. Mnogo puta individue nisu bile svesne ovih procesa ili vođstva na fizičkom nivou. Takođe, ako je osoba jednostavna, čistog srca i manifestuje sve uzvišene kvalitete, Univerzum ga vodi ka ovim procesima putem njegove Intuicije. Biće sposoban da se transformiše u Svetlosno telo bez ikakvih opipljivih eksternih vođstava.

Preusmeravanje iz fizičkog tela u božansko Svetlosno telo jeste duhovni izazov sa kojim se susrećemo I narednih godina. Rišiji su dali nove instrukcije i prakse koje će pomoći nama da savladamo ovaj izazov sa malo napora.