субота, 28. август 2010.

Kvantno svetlo, univerzalna magija, čuda i manifestacije

Channelling – srpski

Najpoznatiji kanal i dostupnost onima koji koriste kanal na srpskom jeziku, na putu andeoskog coveka ka 5. dimenziji putem posredovanja gore navedenog kanala i prevoda Plavog Intoniranog Orla

CHANNELLING – SPIRITUALNI KANALI –
TRANSPERSONALNA POSREDOVANJA


Znacenje Channellinga jeste: „ Ne može se poistovetiti sa medijem, jer to nije posredovanje izmedu neke više svesti i slušaoca.
Channell nije nepromenjljiv, u stvarnosti dešava se to, da telo napusti osoba koja je
posrednik i umesto njega u telo ude duh koji saopštava, obucava, odnosno privremeno uzima u posed telo sa odredenim ciljem. (Ramtha: 2:6)

SPISAK KNJIGA NA MAÐARSKOM JEZIKU, POREÐANI PO GOD.IZDAVANJA

1.

SET entitet koji je obucavao 60-tih godina sve do 1969, oko 500 kontakta preko J. Roberts (takode i srpsko izdanje)

2.

RAMTHA entitet koji se 1977 god pojavio preko medija J. Z. Knight, živeo u ljudskom obliku pre 35.000 god.

3.

SOLARA ANTARA entitet koji se pojavio pocetkom 80-tih. Otkrio je znacaj energije 11:11

4.

ABRAHAM entitet koji se 1985 pojavio putem bracnog para Hicks (i srpsko izdanje)

5.

ŽENA BOG u enja o ženskom aspektu stvaraoca 1987 god 16. avgust do11.08. 1999.

6.

PLEJADE grupa entiteta, vanzemaljci 1998 god preko Barbare Marciniaka (i srpsko izdanje)

7.

PLEJADE I SIRIJUSANCI grupa andela preko madarskih posrednika od 1988 . Saopštenje se
odnosi na kosmicku istoriju Zemlje, o opisu 7 zvezdi Sirijusa, precesioni ciklusi Zemlje od 25.920 godina kao i o ciklusu obrtanja suncanog sistema oko Alkiona od 26.000 god.

8.

KRYON entitet iz magnetne službe, on je podesio mrežu ljubavi oko Zemlje koja je pomogla da se dode do kvantnog skoka.
Dao je potpune informacije o tome kako ce covecanstvo ostvariti nov kvalitet življenja na Zemlji. Kanal je Lee Caroll od 1993 do 2003. Preko 5.000 ucenja

9.

VIVAMUS entitet preko Barbare Burns od 1992 do 2000 god. Komunikacija sa višom
inteligencijom.

10. HATHORI grupa entiteta. Posrednik Virginija Essen od 1996 do 2.000

11. SHAUMBRE grupa svetlosnih radnika koji su se inkarnirali na Zemlju sa zadatkom da pomognu promenu dimenzije.
Posrednik: andeo TO-BI-WAH, odnosno Tobijas. Posredovanja su tematska, traju i danas. Clanovi su ekipe Kryona, nastavili su njegov rad. Javljanje je od 1.999 i najverovatnije ce trajati do kraja 2.011 u trajanju od 12 god.

12. THIAOOUBA –izgovaraj: Jehova, odnosno zlatna planeta koja najverovatnije pripada Plejadama.
Vrlo razvijena planeta kojoj pripada 9 tipova entiteta, ucenje pocelo 1987 god, jer se planeta Zemlja kretala ka katastrofi.
Posreduje Michel Desmarquel.

13. STARCHILD

preko Celia Fenn, žene koja živi u Johanesburgu, Južna Afrika.Ucenja obuhvataju
aktivaciju našeg DNK putem pomoci Arhandela Mihajla. Ova ucenja potpuno su usaglašena sa ucenjem Kryona i Shaumbre.
Preko Tashira Tachi-a, od izvora do izvora, posreduje o ucenju Arhandela Ariela o formiranju 12 svetlosnih tela. Pored toga uci nas da 383 planete treba istovremeno da se uzdignu u više nivoe.
Ucenja traju od 1994 god. Upozorava nas da je sve to popraceno odredenim simptomima, kao što je glavobolja i kijanje mada nije influenca, jer je ovo u suštini naša mutacija.

Ovoj tematici pripadaju i sledece knjige:

1.
Dr. Dooren Virtue, knjige vezane za Svetlosne Poslanike
2.
Drunvalo Melhizedek, knjige o sakralnoj geometriji i o Mer-ka-bi
3.
Cetiri knjige o Magu sa Kipra
4.
David Volsch: Razgovori sa Bogom u tri knjige
5.
Ucenja Bezimenog Duha: Preko Adelme Vay 1933 – 1939
6.
Ucenje o trojnom jedinstvu. Savez izmedu bica sa Suncanim licem i živog Boga
Put Coveka – andela od 3. Dimenzije do 5. dimenzije putem spiritualnih kanala:

VAŽNIJI DATUMI:

Razvoj Galaksija

Pre 1.320.000 god na Prazemlji dogodila se katastrofa i formiran je nov kontinent u Tihom Okeanu, koji je nazvan Lamar (Lemurija) ili Zemlja Mu. Nakon 2.000 god usled zemljotresa raspao se na tri kontinenta.

1.

Pre 500.000 god Zemlja je zarobila manju planetu, Mesec. Po drugoj verziji otcepila se od praplanete Zemlje.
Po našem sadašnjem kalendaru kroz otprilike 195.000 god treba da se sruši na zemlju, ali tada ce na zemlji živeti napredna bica koji ce znati kako da se spasu.

2.
Pre 450.000 ili po drugoj varijanti pre 432.000 pojavio se prvi humanoidni oblik života na Zemlji

3.
Prvi kolonisti pre 300.000 god. su se pojavili u Lemuriji, došli su iz zvezdanog sistema Kentaur.

4.
Pre 250.000 god sa planete Aremo X3 stigli su kolonisti koji su spiritualno bili razvijeni, visoki između 180-160 cm.

5.
Pre 50.000 god. živela je na Zemlji najrazvijenija civilizacija Lemurija ( Mu )

6.
Pre 30.000 god kolonizirali su Atlantis sa belim Majama

7.
Pre 14.500 god civilizacija na Atlantisu dostiže svoj vrhunac razvoja., koja je samu sebe uništila putem nuklearnog rata, najverovatnije zbog zaboravljene tehnoligije Mer-Ka –Be.
Tragove cuva Bermudski trougao, koji je multidimenzionalna kapija. Po drugoj varijanti u Atlantis udario je veliki Asteroid, koji ga je potopio.

Razvoj duha u zadnjih 25 god

1.
Manifestacija 4. Dimenzije izmedu 16-17. 08. 1987 god. je Kapija za ostale dimenzije. Dom Astralnog polja.
Parne dimenzije su te koje nas pripremaju, dok se neparne dimenzije manifestuju. Postoji sedam polja života-denziteta unutar kojih imamo više dimenzija. Postoje
razlicite teorije o broju dimenzija ali su svi jedinstveni da se kosmicki ciklus završava 2.012.
Datumi našeg razvoja su razliciti. Po novijim ucenjima covecanstvo ce stupiti u jednu višu frekvenciju.
Napominjemo da je 1987 god. Sunce bilo izuzetno aktivno i da je jedna supernova koja je imala 150 puta više energije od našeg Sunca eksplodirala.
Ciklusi Sunceve aktivnosti su svakih 11 god. jaci. Tada, 1.987 na našu Zemlju stigle su vanredne kolicine energije koje su potpomogle zapoceti duhovni razvoj.
Svakih 25 god. se meri razvoj ljudske svesti i frekvencija Zemlje, sa one strane vela.
Konstatovan je izuzetan razvoj što je podržalo odluku da se Zemlja ne uništi.To je prvi faktor razvoja.
Drugi skok se ocekuje 2.012. Sadašnja frekvencija se promenula sa 7 na 9 hz,
dok se 2.012 ocekuje oko 11 hz.

2.
Kod dece rodene posle 1987 god., duhovni razvoj ima veći znacaj kod izbora zanimanja.
Pogledaj pod Indigo deca, koji imaju biološki vec aktivirani DNK i spiritualno su razvijeniji.

3.
1988 izmedu 13. i 14. Februara, pocela je Harmonijska Konvergencija, uzdizanje na zemlji, jer su se vodeca ljudska bica izjasnila za to, odnosno da smo spremni za energetsku promenu.
Zemlja je dobila nov eterski energetski plan, cija se suština ogleda u prelasku na novu frekvenciju.
Na više tacaka zemlje stižu novi izvori energije U martu svaki posrednik dignut je na
prvi svetlosni nivo . U to vreme Zemlju je zahvatila influenca svetskih razmera. Tada se javlja prvi put pojam prikljucenja Zemlje. Stari obrazci planeta gube snagu ( slabljenje Zodijackih znakova i prostorno preuredenje Planeta u Suncevom sistemu. Novi sakralni simboli geometrijskih oblika)

4.
1.989 god. posle kvantnog skoka 88-me, nazvana je godinom: Sjedinjavanje aktivacije i moci
1.989 god. 16-tog Aprila, materija i celokupna Zemljina kristalna struktura dignuta je na treci svetlosni nivo.
1.989 stiže Kryon do Lee Ceroll-a.




1.989 septembar, Zemlja je otpustila stvorenu sliku da je covecanstvo njen neprijatelj. Ova cinjenica je doprinela da se smanje predvidene katastrofe. Na zemlju stiže energija opraštanja, da postane sastavni deo mrežaste energetske strukture oko planete.
Manifestacija energije kapije 11:11 stiže 11 januara 1.992 god. (1.992.01.11=11:11) Kroz ovu kapiju prošla je zvezda koja se formira sa nazivom "Zvezda Ptica". To nije ništa drugo do Matrix broja 7 ( 3+4 dimenzija, po predpostavci Plejade + Sirijus, predpostavlja se da posle 2.012 god nece biti više centar naše galaksije Alkion vei( Sirijus.)

5
11:11 je kapija za 7. oktavu, što je pocetak jedinstva (prim: umnožavanjem br. 11, dobijamo majstorske brojeve 33, koliko je imao god. Hrist kada je razapet)
Kraj je 31. 12. 2.012 god = 32, sledeci dan je 33 dolazak Hristove svesti odnosno pocetak 5. dimenzije.
11:11 drugi naziv je Harmonicna Konvergencija, uravnotežavanje starih energija, zatim sledi Harmonicna Konkordencija, harmonicno saglasje, kada budemo usaglašeni sa sopstvenim božanskim bicem.

6
Od januara 1.993 god. aktiviralo se sedmo svetlosno polje Zemlje

7
30 maj 1.994 istovremeno 383 planete pocinju da se uzdižu u SVE ŠTO POSTOJI. Aktivira
se osmo svetlosno polje Zemlje Možemo racunati da se od ovog trenutka ubrzalo uzdizanje Zemlje.

8 15. 10. 1.994 aktivira se deveto svetlosno polje Zemlje.
9 Avgust 1.999 Mrtvacki kovceg Zemlje: tada je trebalo da se uništi sav ljudski život na zemlji, ili bi covek uništio sebe ili bi došlo do kataklizmi na Zemlji.

10 Avgust 1.999 – Avgust 2.001 Sindrom „Vreme je stalo“. Period prelaska i podešavanje Zemljine Mreže jer je odluceno (sa one strane vela) da covecanstvo može da se vrati u viši, spiritualni svet. Ove dve godine su period stabilizacije.

11 Po Majanskom kalendaru dan dualnosti, najteži dan u istoriji covecanstva, kada se 1. menja u br. 2.
12 2.001 poslednja godina dualnosti prelazak u 3.
11:11 ruše se kule u Americi. Prema spiritualnom tumacenju odnos tamne i svetle energije je
50:50. Tada se kantar pomerio u korist svetle energije. Ove dane detaljno je analizirao Kryon

13 Oslobadanje od stare energije 2.002 . Godina broja 4. sa 2. na kraju.. Godina ravnoteže, godina nauke i tehnologije, pocetak razvoja Nove Energije. Cetvrti perid Božanskog ljudskog bica. Pre toga živeli smo u tri perioda.( koja nisu vezana za ljudska bica ovakva kakva su sada) Ove godine je uz pomoc Kryon-a stvorena nova energetska mreža oko Zemlje

14 Aktiviranje Davidove zvezde 08. 11 2.003 god. Potpuno pomracenje meseca, pored toga još 6 nebeskih tela (Sunce, Saturn, Mars, Mesec, Jupiter, Chiron) formiraju po dva pravilna trougla koja kad preklopimo dobijama Davidovu zvezdu, koja su imali zna ajan energetski uticaj na Zemlju. 23 novembra pomracenje sunca ovu pojavu još je pojacalo. Ubrzava se razvoj Zemlje i omogucava se njen prelazak u petu dimenziju. 11 je pozivni broj za energiju dualizma.
08.11.2.003 na osnovu posredovanja Shaumbre, javljeno je da je moguce da se pomeša
energija božanskog i ljudskog plana. 15=6: jedinstvo, ravnoteža, uravnoteženje Jin-a i Jang-a u svakom ljudskom bicu. Broj 8 je prihvatanje potpune odgovornosti za sebe. Nova koncepcija energije dostupna je od 2.003 god. Na taj datum svetlosni radnici pokrenuli su jedan nov proces, proces ujedinjenja svih mogucih energija, odnosno formiranje nove Davidove zvezde. Dan Harmonicne Konkordencije. Našom slobodnom voljom dali smo saglasnost da se naš DNK koriguje. Pocinje saradnja sa Novom Zemljom.

15 08.08.2.004 kristalna planeta, Nova Zemlja je rodena. Od tog datuma mogu se aktivirati novi obrasci, što otvara nebeske kapije, da struji ljubav i bogatstvo na Zemlju.

16 11.11.2.004 otvaranje zvezdane kapije 11:11 i aktiviranje, dan pre novog meseca.
Izmedu Zemlje i Neba otvorene su nove nebeske kapije: svetlosni snop nebeske ljubavi struji na Zemlju, javljaju se kao sinergetske energije.


17
Krajem 2.005 god. stižu prva Kristalna deca , duše koje još nikad nisu bile rodene na Zemlji.
Dolaze sa vanrednim sposobnostima, jedno vreme cak ce ih i roditelji kriti. Oni su ti koji su još pre Indigo dece , u snu su razvili sposobnosti koje imaju Indigo deca i kristalna deca.


18 Kristalna deca ( odatle se racuna pojava novog ljudskog bica) Saopštenje Šaumbre 2.003 god: zbog Nove Energije vreme se toliko ubrzava, da dolazi do promene programa za vreme promene dimenzije, koje se može videti 18. 09. 2.007 god (kvantni skok) odnosno 3*9=27=9, kad ce se manifestovati, to i zavisi od okolnosti

19
11.11.2.011 završava se promena dimenzije. Po Solari se završava promena životnog ciklusa
Zemlje, koji je poceo 11.01.1.992 a traje do 11.11.2.011.

ŽELIMO VAM SRECAN NOVI CIKLUS , VAMA ANÐELI!

S
h
a
u
m
b
r
a


7:7:7 Kvantno svetlo, univerzalna magija, cuda i manifestacije
Datum: Sreda 07.novembar 2.007
tema: Michelle Eloff
Poruka Kutumija u prevodu Macz Annamari-je ........novembarske aktuelnosti.


7:7:7 Kvantno svetlo, univerzalna magija, čuda i manifestacije,
galakticko usidrenje energije
Putem posredovanja Michell Eloff-a
Johanesburg, Južna Afrika


7. jul 2.007
Molim vas, uzmite u obzir da će čitanje ovog materijala imati uticaja na vas. Energetski se povezujete, sa osobom koja je kanal i to pokrece se isti proces i u tebi kao i u kanalu. To nije potpuno isto kao da si prisutan u prostoriji sa kanalisanim Majstorom, ali dejstvo je vrlo slicno. Nemojte brinuti o vremenu koje je dato ucesnicima channelinga.
I vi koji citate cete preci slican put u skladu sa vašim božanskim planom, vremenskom harmonizacijom u skladu sa vašim ciljevima.

Ja sam Kutumi, došao sam na talasima mudrosti i ljubavi do vas, da vas pozdravim povodom ovog susreta i da vam donesem blagoslove preobraženja, integracije, ravnoteže i istine.
Pozdravljam vas moji voljeni.

Sa radošcu i ljubavi u srcu skupili smo se ovde, dok vas cvrsto držimo u srcu ljubavi Hrista, i u sigurnosti na dlanu Boga.
Voljeni, današnji skup, nije bitan samo na nivou planete Zemlje, vec je od izuzetnog znacaja i kosmicki, svuda se slavi po kosmosu. Ovaj odredeni energetski sklop, izazvao je jednu geometrijsku oscilaciju, koja aktivira jednu novu frekvenciju u svakom živom bicu.

Ova nova frekvencija, kao magnet privlaci jednu potpuno novu mogucnost integracije fotonske vibracije.

U vaša magnetna polja dobijate fotonske bisere ispunjene zlatnom svetlošcu, što je istovremeno energetski signal svim bicima na svim nivoima svetlosnog sistema, da se paradigma moci pojavila kao mogucnost i u 3. dimenziji, u fizickom svetu na Zemlji.

Proteklih devet meseci, bio je period nekog preispitivanja i siguran sam u to, da ste se i vi pitali, koji se to vrag dešava za ovih devet meseci na zelenoj planeti Boga? I može se reci, da ste iskusili takoreci porodajne muke.. Danas cete usidriti ovu Novu energiju.

Možete smatrati kao da se danas rada svetlost Zlatnog doba.

Milijarde svetlosnih sistema se skupljaju oko vaše planete, dok vama govorim ovo. Ova svetlost sacuvace njihove pozicije sve dotle dok je potrebno, da obezbede da svaka
duša koja želi može preci u drugi energetski sistem, što su geometrijski obrasci koji izuzetno visoko vibriraju, obezbedujuci svakoj pojedinacnoj živoj svesti, koja je slobodnom voljom izabrala da ih prizna i zato dobiju podršku na tom svom putu.

Upoznacete jedan nov sistem koji se stvorio voljeni Merlin, veliki carobnjak. Jako se nadam, da vas nece u celini upoznati sa svim i tako upropastiti ceo dan, ali videcemo. (Merlin voli tako povremeno na šaljiv nacin da nas upozori, posebno kada postavljamo pitanja, da mi vec poznajemo odgovore!)

Sistem koji je on stvorio naziva se Trigometrickim Svetlosnim sistemom. Ovo je sedmoslojni sistem koji se ugraduje u vaše fizicko telo putem sedam cakri. Trigometricki sistem sadrži tri nova aspekta svetlosti koji se vezuje za ženski i muški princip, što automatski daje život trecem elementu, to što vi
poznajete kao dete. To je u stvari zlatni decji aspekt vaše licnosti, taj vaš deo koji traume doživljene u detinjstvu, pretvara u nova dešavanja.

Voljeni moji, zato vas molimo, da budete strpljivi danas sa nama, jer jako puno stvari treba danas da podelimo sa vama, a moja omiljena aktivnost je razgovor, nadam se da danas imate dovoljno vremena! Takva je ovo informacija, što ne samo da sada služi vama, nego i u narednim godinama, još puno-puno. Pocinje da sazreva u vama jedinstvo to što svi vi u suštini dobijate danas.. Putem integracije Tigometrijskog Svetlosnog sistema i preko toga i iznad toga.

Svaki od vas dobija aktivaciju svog andeoskog DNK. To znaci da ste svi vi zaslužili krila, svaka frekvencija andeoskog DNK ovaplocuje jedan krilati sistem. O tome cemo vam malo više govoriti, malo kasnije.

Jedan od najvažnijih aspekata današnjeg sastanka je da vam objasnim kako se ugraduje energija u vašu psihologiju, fiziologiju i na kraju u vašu biologiju. Najvažniji sistem vašeg tela je trenutno, na šta se mi koncentriramo, novo stanje vaše moždane kore ( neo-cortex). To cini 90% vašeg mozga, ako možemo tako reci. Novo stanje vaše moždane kore je to stanje, koje je na neki nacin odgovorno za vaš razvoj inteligencije i ljudska bica najviše iskustva sticu baš zahvaljujuci novoj moždanoj kori.

No, nova moždana kora ima šest slojeva i sacinjava ga stotine milijardi celija. Svaka celija raspolaže od po hiljadu do deset hiljada sinapsi. Sinapse su ustvari kao konektori, koji svaki u sebi sadrži najmanje 100.000.000 m kablova. To je vec samo po sebi nešto izvanredno! To vam pokazuje koliko ste jedinstvena bica.
Trenutno najviše uticaja na novu moždanu koru ima vaš nacin života.. „Neprijatelj“ broj jedan je, ako tako možemo reci, veliko „S“ odnosno stres. Kortex je taj koji kontroliše osecajnu sferu, kao i vecinu funkcija vaših sistema i organa, zato da kao inteligentna bica možete da zadržite energije u tim sistemima i organima.Ne
samo zadržite, vec isto da prosledite i ostalim vašim organima i sistemima. Setite se da imate sada preko 100.000.000 m kablova koji se vezuju za organe.

Jedan drugi veoma važan zadatak centralnog nervnog sisitema je i to, da obezbedi mogucnost da prihvati procese kroz koje sada prolazite. Kada nastane stres u centralnom nervnom sisitemu, tada sve bude u vama u veoma lošem stanju. Kratko i
sažeto, najvažnije je da fokusirate pažnju na jednu stvar, a to je ravnoteža. cak i ako zaboravite šta je ovde receno, samo jedne stvari treba da se setite, to je ravnoteža.

Savremeni život ne samo da vam je olakšao život sa raznim uredajima i sistemima koji vam stoje na raspolaganju, vec ga je ujedno i iskomplikovao. Jer svo vreme koje ste uštedeli zahvaljujuci uredajima, vi ne trošite na to da usavršite sebe, vec na to da budete izuzetno zauzeti drugim stvarima.
Tako vaša delatnost stalno raste i sve manje i manje imate slobodnog vremena.

Ako nacin življenja covecanstva i dalje ostane ovakav, tada ce se korteks ponovo vratiti na predašnje stanje i bice nesposoban da primi sve ove informacije. To znaci da ce moždane žljezde kao i centralni nervni sistem poceti da se degenerišu. To ce prakticno dovesti do toga da vam stane ceo endokrini sistem.

Sada pokušajte da mislite na ove tri teritorije, na novi korteks, moždane žlezde i centralni nervni sistem. Ako one ne funcionišu kako treba, dolazi do zastoja citave fiziologije.
Posle ovog raspada sistema, ne znam šta bi još mogli da izmislite da se ne bavite sa sobom.
Treba da primetite da sve ovo ne funcionišete kako treba. Zato u ovom savremenom svetu ima toliko problema, jer ili cete postati lenji ( zbog silnih pomagala) ili cete umreti od bolesti.
Neki od vas u spiritualnom smislu vec umiru. Naravno, sada to sa lakocom i humorom kažem, ali ima tu i istine, jer u svakom vicu je pola istine, bar tako mislim!


Sad je vreme da preformulišete redosled važnosti u vašem životu, sad je bitnije nego ikad u istoriji covecanstva, a gospodin Saturn je taj koji treba to da kontroliše i omoguci vam da se to i desi.
Dakle, oni koji ne poznaju gospodina Saturn-a,... njima mnogo srece! (smeh). Ima li prisutnih Jaraca?
Uveren sam da su oni veoma upuceni u energije gospodina Saturn-a.

Znate Saturn ne voli baš one „bez mozga“, jer on veoma ceni kada kažete da ili ne, da to tako i bude jer on valjda najbolje zna šta je najbolje za vas! (još više smeha).
O tome nemojte raspravljati sa njim! Voljeni moji, gospodin Saturn donece vam sve ove nove energetske strukture, koji najviše podržavaju to što sada unosite u vaše živote.

Svi ste to odabrali jer ste danas tu. I na svakoga se odnosi, ko u buduce bude cuo ove reci ili ko sada cita ove reci, za sve njih isto važi. Tako da, ako neko želi da ode, bolje ce mu ciniti ako sad ode...ako pak ne, tad kroz nekoliko meseci ponovo cemo se naci i ispricati kako su se u meduvremenu promenuli neki od sistema u vašem životu!

Vi ste danas izabrali najinteresantniji, najoslobadajuci, najbolji moguci poklon sebi.

Svi vi koji ucestvujete postajete 3*7 svetlosni signal zlatne svetlosti. Svaki pojedini foton provibrira kroz svaku mogucu celiju vašeg organizma i kroz energetska polja. Ove celije emituju zlatnu svetlost, što je istovremeno jedna frekvencija koja oko vas formira jedno novo magnetno polje.

Ovo novo magnetno polje, pretvara se u jedan kontejner, koji usisava sve one nove potrebne frekvencije, koje osiguravaju, da se formira sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem i da ostane na mestu. Vaše andeoski DNK ostaje usaglašen sa ostalim sistemima DNK. Da novo-formirano stanje korteksa, centralnog nervnog sistema i moždane žljezde ostanu usaglašene i u ravnoteži. Ovo magnetno polje to i osigurava, da vi kao svesna bica budete svesni i oprezni sa ovim sistemima koji mogu izazvati neuravnoteženost u vašem životu!

Danas se zatvaraju kapije zodija kog simbola Ribe. Danas, na jedan sasvim drugi nacin ulazite u novo zlatno doba. Zato koristim rec „novo“ jer u istoriji zemlje nikad ranije, podrazumevajuci tu sve cikluse, nije bilo tako velikog broj grupa, -i to sad podrazumevam na nivou planete – ciji su clanovi izabrali da udu u novi sistem svetlosti kao što je to danas.
Neki od vas su možda primetili da nisu samo ezotericne grupe te koje su profitirale od ulaska u energiju Trostruke sedmice, nego i drugi sistemi. Naše je uverenje da jedan covek na poziciji, kao što je Al Gor, ako dobro znamo to mu je ime, danas usidruje veoma važnu energiju, zahvaljuju i njemu ce kolektivna svest da se sinhronizuje sa planetarnom svešcu i sa svim sistemima života koje obuhvata planeta.

Tako da ako je bilo dana kada je postojao razlog za slavlje onda je današnji dan taj.

Voljeni, vreme je da se prione na posao sa svima vama, radu sa energijama i molimo vas da olabavite vaše telo, kako bi se svi energetski sistemi aktivirali. Ja cu da vas vodim kroz ovaj energetski sistem. Tacno u vam reci šta se dešava. Vi samo
toliko treba da ucinite da to dozvolite.

Pocnite sa jednim dubokim udahom, i dok izdišete, opustite svaki mišic u svom telu. (pauza).

Nastavite sa dubokim udahom, i kod svakog izdaha opustite mišice tela.(pauza).

Što se bolje opustiš to postaješ prijemciviji, to je tvoje telo voljnije da dobije.(pauza).

Zatvori oci, ako to dosada nisi ucinio. Zatvaranje ociju, simbolizuje okretanje ka unutra, obracanje pažnje na svet koji je unutar tebe. Obrati pažnju iznutra, kako bi iskoristio bezbroj oblika ili jezika pristižuce energije. Kako nastavljaš da dišeš pocinješ da osecaš da se u tebi toplota polako diže. To je energija koju tvoje telo uvlaci i u tebi se svaki sistem svesti snabdeva sa potrebnom energijom. Voleo bih kada bi postali svesni vaših vodica ili bilo kog majstora ili andela, koji redovno rade sa vama. (pauza).

Pozovi tvog andela koji te isceljuje i pozdravimo njegovo prisustvo. Pozdravimo carobnjaka Merlina, pozdravljamo velicanstvenog gospodina Saturn-a, pozdravimo naše kosmicke roditelje, Božanske nebeske energije Oca i Majke. (pauza)

Zato vas molim, da pozovete sve svoje božanske aspekte koji su se vec razvili na Majstorskom nivou, šireci se u svaki paralelni i altrenativni svet prema
postojecem tvom Ja, jer ce tako svaki deo tvoga Ja, ucestvovati u ovoj današnjoj blagoslovljenoj energiji.


Tvoj DNK pocinje da osciluje sa višom frekvecijom i sa tim pocinje da rasprostire svetlosne zrake.
Na sve one koji su genetski vezani za tebe podrazumevajuci tu i tvoje pretke. Ova se energija širi na
sve one duše koje su sa tobom u genetskoj vezi i na one koji još nisu stigli da se fizicki inkarniraju.

Veliki gospodin Melchidezek , baš sad aktivira jedan zvezdani tetra-edar od 44. zlatna svetlosna nivoa. (pauza).

Skupi sve aspekte, tvoje paralelne i alternativne aspekte, tvoje savršene majstorske aspekte i sve tvoje genetske veze. Sve je to u jednom ogromnom
zvezdanom tetra-edru. Tetra-edar ispoljava telesnost svih energetskih sistema koji osiguravaju da filtrirana svetlost harmonicno dode u tvoje cakre. U vašem vratu svi imate kodiran jedan geometriski sistem, izrazito u prva cetiri pršljena.. Ovaj geometrijski sistem poznato kao „sedište duše“ osigurava da ostanete cisti i otvoreni. Radeci preko vas i sa vama vaši viši svetlosni majstori mogu vam predati
ovu energiju.

(pauza)

Neki od vas možda pocinju da osecaju da energija pocinje da vibrira i neki možda osecaju neku opijenost. Nemojte brinuti samo dišite duboko. (pauza)

Vaše telo pocinje da upija energiju koje nikad ranije dosad nije osecao u fizickom stanju. Ovo su energije u koje samo tada možete da se ukljucite
kada radite u vašem svetlosnom telu. Samo dišite. (pauza).

Pocinješ da osecaš kako se energija širi oko kicme. Cim se proširi energija, moždana kicmena-tekucina pocinje da integrira sve više informacija. One se vezuju za potpune obrasce zlatnog doba u koji sad ulazite. (pauza).
Cim ovu informaciju kodirate u moždanu kicmenu tekucinu, tada pocinjete hraniti moždano deblo. Moždano deblo telo hrani preko kicmene moždine. (pauza).

Moždane žlezde pocinju da se šire upijajuci ovu svetlost. Svelost prolazi kroz moždane žlezde sve dotle dok se ne ugradi i u hipotalamus. (pauza).

Ova energija vibrira sve dok ne stigne u Novi korteks gde traka po cinje da upija ovu energiju kao sunder. ( pauza). Diši dalje.


Sada ce u ovaj prostor uci 12 Arhandela i sa svojom energijom prikljucice se na svakoga od vas. (pauza).

Energija raste.(pauza).

Ako neko od vas oseca, da mu energetski nivo opada, neka pocnevizualizovati Majku Zemlju, i u njenom središtu tela, crvenu svetlost, koja ga obavija (pauza). A
sada u tišini tvog uma, ponovi za mnom sledece reci: „Svesno prihvatam moc i svetlost koja danas pristiže.
Svesno se otvaram za prijem fotonske svetlosti zlatne frekvencije i sa radošcu primam svesnu inteligenciju, kako spiritualnu tako i osecajnu inteligenciju sa aspekta višeg nivoa i upijam ovo u najdublju suštinu, seme moga bica.“ udahnite vazduh i izdahnite sve iz sebe. (pauza)

„Otvaram sedam cakri mog fizickog tela, da primim u sebe sedmoslojni Trigometricki Svetlosni sistem, kako je to veliki gospodin Merlin stvorio“ Uzmite dubok udah, cim ova energija pocne da pulsira u vaših sedam cakri, cim ova energija stigne u tvoje telo Veliko Belo Bratstvo Svetlosti okupice se oko tebe, tvog poseda i po cinju da se aktiviraju 222 zlatne spirale uspona. (pauza)

Tvoj DNK upice sve ove spirale, i oni se spajaju sa 22 Sirijske cakre i stupaju u dejstvo sa svih sedam slojeva Trigometrickog Sistema Svetlosti, sa vašim nivoima tela: mentalnim, fizickim, osecajnim i spiritualnim telom. (pauza)

Kako 222 spirale uzdizanja povecavaju svoju frekvenciju, svako od vas ucestvuje u jednom ubrzanom lecenju i sinhronizaciji, to istovremeno pokrece aktivaciju ovog
posvecenog prostora. To je blagonakloni poklon Velikog Belog Bratstva koji ovu geografsku lokaciju postavljaju za svoje svetilište (prim. prev. ucionica Šaumbri).

Tu je moguce ukotvljenje energije, gde uvek možete doci, komunicirati, da vas podseti na postojece uravnotežene moci. Svi ste vi jedna svetla tacka u ovom svetom procesu aktiviranja, svi ste vi upili u vaše seme zlatnu spiralu uspona koja se aktivira u solarnom pleksusu. Ovo povlaci energiju iz jezgra Zemlje u vašu korenu cakru, odatle u sexualnu cakru pa zatim u pleksus solaris. (pauza)

Ovo konkretno sveto mesto snabdeva sve tri donje cakre sa vibracijama koje lece. Osiguravajuci da svesni sistemi postanu uravnoteženi. Osobe koje su spremne da oslobode sebe od savremenog nacina življenja.

Ko je spreman da se oslobodi svog slobodnog umišljenog sveta i spreman je da ude u sopstveni Zemaljski raj, u zlatno doba moci, razumece i dobice ovu ravnotežu. Nastavite duboko da udišete i izdišete. (pauza)

12 Arhandela sada stupaju u ovaj prostor i medu vas i njihova krila pocinju da
ispuštaju vibracije. (pauza) Vaše telo odgovara, jer poznaje ove vibracije, vibracije sopstvenih krila koja se šire....jedan tako poznat glas, glas slobodnog letenja.(pauza)

Kako vibracije izazovu ove frekvencije u eteru oko vas, andeoski DNK poput krila pocinje da se širi, kao jedan nov drug koji odgovara na pozdrav (pauza)

I zamislite, cim se ove andeoske cakre koje se spajaju sa vašim cakrama otvore, sva ova krila se aktiviraju u vama (pauza) Svaka andeoska cakra je sistem telesne
manifestacija jedne informacije, znanja, mudrosti. Danas vam donosi o ovom znanju, ovoj mudrosti i informaciji, secanje. Jer voljeni moji vi ste se vec svi uzdigli. Ne postoji put za uzdizanje. Vec ste tamo. Samo je toliko potrebno da se setite, da ste vec uzdignuti majstori svetlosnih bica. Upijte u vaše telo ovo znanje! (pauza)

Na jedan trenutak predaj se viziji, da si uzdignut majstor, takav, kakvim zamišljaš uzdignute majstore. (pauza)

Kada se sa ovom slikom zanimaš tvoje celije u telu to i ožive. U tebi se dešava
jedno kalibriranje. Koje ti šalje novu energiju u centralni nervni sistem i jaca je.(pauza)
Jedan energetski talas stiže do hipotalamusa i ova energija se filtrira u tvoj endokrini sistem. U tvojoj fiziologiji osvešcuje se da si stvarno jedno besmrtno bice. Samo treba da tvoj život spoznaš i uskladiš sa tvojim odlukama.U celini kako na nivou energije tako i fiziologije. (pauza)
A sada, kad ova energija struji u tvom telu u umu ponavljaj za mnom: „Secam se svojih viših majstorskih moci. Priznajem da sam vec majstor, jedno potpuno prosvetljeno bice, secam se toga sada i toga cu se setiti svaki dan, u svakom aspektu moga života. Sve dotle dok ne postanem potpuno svestan ko sam u stvari ja. Ne kao ljudsko bice, vec kao svi aspekti jedinstvenog uzajamno skopcanih suština znanja, svetlosti, ljubavi i mudrosti.“
Nastavi u svojoj svesti: „ Secam se da sam Majstorsko bice sa svim mocima. Secam se svog sveprisutnog Ja, jer Ja sam sveprisutni bit svega prisutnog“. Udiši to! (pauza)

Zamisli, kako stvara život u tvom telu! (pauza)

Nije bitno ako ne osecaš ništa. Jednostavno zamisli, zamisli kako svaka celija tvoga tela iskusi ovaj osecaj prosvetljenja. (pauza)

Zamisli kako svaka celija tvoga tela iskusi prepoznavanje svakog prosvetljenog trenutka i svaki tren se pretvara u zlatni trenutak secanja. (pauza)

Sada ce gospodin Merlin doci ispred tebe, tako blizu stoji do tebe, da možeš osetiti njegovu toplotnu energiju naspram tvog tela. Sada ce raširiti energiju, to što vi osecate kao njegovih sedam cakri.
Svaka od njegovih sedam cakri vezuje se za vaše cakre. Dolazi do posvecenog spoja i svaka spojena cakra pocinje da formira jednu spiralu koja je sveta, jedinstvena i u ovom spoju gospodin Merlin pocinje u vas da ugraduje sedmoslojni Trigometriski sistem sa potpunim spektrom moci. Pocinje da pumpa u vaše cakre znanje, mudrost, nove poglede na svet i svetlost, koji su sakriveni u vašem ženskom i muškom principu, koji ce stvoriti telo vašeg zlatnog deteta. Udišite ovo i izdahnite sav vazduh iz pluca.(pauza)
Primetili smo kod vas nekolicine da vaša energija, da vaša telesna toplota
po cinje da opada. To je zato jer vaša fiziologija dobija izvestan šok. Ovo je takva energija na koju niste naviknuti. Samo dišite i sve ce biti u redu obecavam. (pauza)

Sada zamislite, kako svaka od vaših sedam cakri sadrži nešto što vam se cini kao zlatno seme u zlatnoj opni. Naši kosmicki Božanski roditelji se spajaju na pupak i njihova svest stvara lepinju posteljice koja je hrana semena.

Voljeni moji, od ovog dana imacete neverovatnu moc pamcenja. Od ovog dana za devet meseci rodice se vaše zlatno dete. Drugim recima unutrašnje zlatno dete stupa u potpuno osvešceno telo, što je jedno sa vama. Za vreme ovih devet meseci usporeni aspekti vašeg razvoja svesti, što je vas usporavalo u razvoju, pretvorice se u vaš svesni napor i želju da se oslobodite iluzije slobodnog sveta.

To što ste prihvatili kao zapadni oblik života. Za ovih devet meseci više cete nauciti o sebi mnogo višenego u proteklih deset godina. Tražicete nazad one aspektemoci koje ste kroz život porekli. To je ta moc, koja oduzima snagu svakom sistemu i svakoj svesti, koja putem Riba upravlja svetom.

Zahtevom za povracaj moci, i u stvarno slobodnom svetu, srušicete nepravilno
korišcenje sistema moci i snage. Drugim recima, zloupotrebu moci.Voljeni, može se reci da je ovo radanje nove rase, i vi ste ta rasa. Vi se sada iz ljudskog sistema kojem je oduzeta moc pretvarate u nov sistem ljudi koji imaju mockoji svesno iskušavaju život ljudskog roda.

To što ste danas prihvatili Putem Trigometrijskog Svetlosnog sistema gospodina Merlina, to vam obezbeduje da je sa starim gotovo. Izabrali ste pravac vaše buducnosti. Došlo je vreme, kada ce i oni koji sede na ogradi morati da se odluce i u sledecih devet meseci to je centralno pitanje. Za celo covecanstvo, stvorena je mogucnost, jer se na ovaj nacin stvara ravnoteža.

Uzmi još jedan dubok udah, i kako izdišeš, Gosp. Merlin u svakoj tvojoj cakri pocinje da aktivra sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem u obliku ljubicastog plamena. (pauza)
I sada jednu kristalnu kuglu od Ametista smešta u tvoju krunsku cakru, koja se iz semena odmah ispuni svetloscu, i širi centar tvoje krunske energije koju još više širi i dalje širi. (pauza)

Ovo širenje je simbol odluke, da si voljan primiti kosmicku inteligenciju i blagoslov Kosmosa koji je u tebi i one koja je van tebe.
12 Arhandela ce otici kod svakoga pojedinacno i crtace sakralne simbole iznad krunske cakre. (pauza)

Ovi sakralni simboli su povezani sa vašim andeoskim DNK, koji stvara komunikacione
sisteme izmedu vašeg unutrašnjeg sveta i andeoskog, kao i sa svetom Arhandela. Ova komunikacija koja struji iznutra ka spolja je stvaranje jedne nove vrste komunikacije. Pre svega ovaj komunikacioni sistem je svestan i preko cakri cete nauciti kako je ogromna snaga u magiji. U cudima i manifestacijama jer vaš Andeoski DNK, Andeoske cakre i sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem je vaš licni portal za sedmu dimenziju. Poslanika sedme dimenzije u koje se svi pretvarate.
Gde cete iskusiti kosmicku kvantnu svest, univerzalnu kvantnu svest i unutar kvantnih dimenzija postojece ogromne energije.One ce vas inspirisati i pokazati vam put ka mocima novog nacina življenja vašeg bica, majstorske inteligencije. Ovo sada udišite u sebe!( pauza ) Prilikom svakog puta, kada udišete, kažete da, prihvatate i cim kažete da, prihvatite Veliko Belo Bratsto Svetlosti koji pocinju pevati pesmu o mocima. Ovi glasovi dovode do rezonancija koje upijate putem pora na koži.
Svaki pojedinacni udisaj samo pojacava ove rezonancije i uvlaci ih ka centru vaše biti. Tako vi postajete posveceno zlatno telo svesne svesti.( pauza ) Što više puta kažete da, to vam je lakše da se predate. Samo primite u sebe! (pauza)

Kontejner, što si u sadašnjem životu, polako se pretvara u sud, preko koga ova energija, ova informacija i ova simbolicna frekvencija pretvara se u kanal. (pauza)

Svako od vas sad i tu dobija povišen nivo informacija i energije, koje sopstvene mogucnosti kanalisanja diže na viši nivo. Pomera svako vaše kopcanje koje vas osposobljava da iz starog modela da kanališete sebe u novu paradigmu zlatne svetlosti.(pauza)
Svi ste kanali i u sledecih devet meseci otkricete mocikanalisanja. Postacete svesno svesni vaše božanske svesti i moci. Sad je vreme da je koristite kao nikada do sada.

Oni koji su se dosada bojali sposobnosti moci channelinga, bez obzira na prirodu straha ili nacina, držacemo ga u zlatnom tetra-edru, gde gosp.Melchidezek,
gosp. Merlin, gosp. Saturn i delimicno Ja, veliki gosp. Kutumi, nadziracemo sve to sledecih 17 dana i noci. Za to vreme proci cete najrazvijeniji, najubrzaniji nacin cišcenja preko kojeg cete se osloboditi starih oblika stresova, trauma i šokova, kao i strahova. On je vezan za usidrenje vašeg božanskog kanala potpune kosmocke energije. To obezbeduje energije koje rade preko vas da postanete kolektivno svesni potpune i totalne moci i da izaberete zlatnu paradigmu. Došlo je vaše vreme
voljeni, to vreme da se setite. To znaci da je ostalo svega 17 dana za ponavljanje vaših izgovora i zatim je kraj. Spremni ste na to, znam, jer ste danas i sada tu.

Odstranjivanje ovih obrazaca straha, pretvaranja i preoblikovanja iskusicete unutar vašeg tela. Fizicki iskušavate tako da strahove koje sadržite, koji se odražavaju u vašem fizickom postojanju kako strahovi odlaze. Otvaraju se vrata, otkrivaju se novi obrasci da vas pozdrave u bitisanju u novom obliku. Nesposoban sam da vam objasnim kako je ovo sjajan i neverovatan period. Samo toliko mogu da ucinim, da vam pokažem, i samo tada mogu to da vam pokažem, ako ste voljni da to dozvolite, ako precutno prihvatate, saglasni ste sa prihvatanjem i prigrlite to da ste jedno sa vašim
kosmickim roditeljima. Da ste vi to novo zlatno seme koga kosmicki roditelji sada hrane. Za devet meseci vi cete biti ta zlatna deca.


I fizicki svet u kojem ste sada prolazi kroz ove promene. Ovo je najvažniji period pripreme za decembar 2.008. kada se odvija drugi talas uzdizanja kako ja to volim nazvati. Postajete tako potpuno svesni vaših moci cime doprinosite da dobije potpuno novu osnovu za ovaj zadnji period ukorenjivanja zlatnog doba svesti..

Svi cete kanalisati, odnosno stvaracete kao sustvaraoci semena ovog perioda, posle decembra 2.012,

Za taj period još ništa nije napisano, jer se na taj period jako malo profecija odnosi, jednostavno zato jer ste vi te profete. Vi ste jednostavno manifestacija moci
magije vašega života. Na taj život u celini ne morate cekati do 2.012, to se može desiti vec sada, ako kažete da.

Sada voljeni moji, veliki gospodin Merlin stoji spreman da vam donese novi nivo energije koje ce proširiti vašu krunsku cakru. Koristite vašu imaginaciju da biste upili svetlost u vaša tela.

Ova energija sa svakim trackom svetlosti koje ste upili u vaše telo, preko vas predaje se u telo majke Zemlje. Da bi svaka njena cakra reagovala na ovo svetlo. (pauza)

Uzmite dubok udah i kako izdišete, tako sedmoslojni Trigometrijski svetlosni sistem se upija u telo majke Zemlje. Usidruje se u svaku njenu cakru, svuda po planeti. (pauza) Svaki vaš udah oksidira Trigometrijski Svetlosni sistem
i to u ljubicasti plamen. (pauza)
Svaki vaš udah snabdeva sistem sa kiseonikom i raspaljuje plamen u telu majke Zemlje i tako se ovaj poklon rasprostire na sve živo na zemlji. (pauza).
Sad vaše telo ima potrebe za malo pauze, da upije u sebe ove energije. Gosp. Merlin ce kontrolisati ovu rekalibraciju, dok ja vama i dalje budem pricao. Držite oci i dalje zatvorene, i koncentrišite se na oksigenizaciju vašeg tela. (pauza)

Voljeni moji, ravnoteža koju budete videli je najvažniji aspekt vašeg svesnog
fokusiranja. Posebno vodite racuna o ravnoteži nacina vašeg života. To je taj period života, kada se istok i zapad bude sjedinio.
Prava ravnoteža se samo tako može uspostaviti. Odvici cete se od toga, da se oslanjate na vaše uredaje, aparate, koji vas nece osloboditi. Oni vam stvaraju slobodno vreme i umesto da to koristite da stvorite ravnotežu u nacinu življenja, svi trošite vreme da bi mogli nalaziti nova zaduženja i poslove. Ipak tehnicka dostignuca, omogucuju vam da stvorite više slobodnog vremena, koje možete koristiti za tiho i slobodno povlacenje u sebe.
Vec i ranije sam vam govorio o tome, da vreme odmora, slobodno vreme je bitno, veoma bitno. Kada se povucete u sebe, tada vidate svoje rane u bilo kom obliku. Povlacenje u sebe, s vremena na vreme, potrebno je radi popune energije.

Minimum dva dana u jednom mesecu, dva puna dana i noci, jer tada hranite vaša cetiri
donja tela, fizi ko, osecajno, mentalno i spiritualno telo. Ako ne odvojite ovo vreme za odmor, tada vaše telo ponovo prima otrove od stresa, ispadate iz ravnotežnog stanja. Osecate se dekoncentrisani, iscedeni ili se osecate bolesnim, jer vas stres iznuruje.
Ovo posebno ima uticaja na novo stanje korteksa, vašeg hipotalamusa, hipofize i vaše seme. To znaci, da se cela fiziologija iznuruje i postajete nesposobni da delujete prema potrebama, koje vas vode ka bolestima ili raznim tegobnim stanjima.

U životu se sve menja oko vas voljeni moji. Raspada se svaki organizam koji zahteva posebno ponašanje ili organizaciju, koja je takva pravila stavila u prioritet, koje nisu u saglasnosti sa kosmickim, univerzalnim i galaktickim istinama.

Vi ste ti, koji donose ove istine jer ste poslušali vaš unutrašnji glas. Osluškivali ste svaku frekvenciju vašeg unutrašnjeg glasa, jeste da se to manifestuje iznutra, ali i u spoljnom svetu može da vam skrene pažnju, putem raznih simbola, glasova, slika, ukusa i mirisa – tako da koristite svaki vaš organ cula za opažanja.

Brakovi i drugi odnosi raspašce se brzinom svetlosti. Razlog je-brak je najdegerenisanija institucija koja postoji. Pravo više ne podržava interese pojedinca. Oblik braka, kako vam je danas poznat, formiran je u eri Ribe sa ciljem da vas ogranici, zatvori i kontroliše putem ovih obrazaca. Odnosi nove forme su sasvim aktivni i celo covecanstvo dobija informacije o ovim novim sistemima.

Mnogi ljudi su propali kao rezultat osecaja krivice, zbog izdaje, ili kao rezultat raznih trauma i osecaja napuštenosti.
Ova iskustva su mogla doci do izražaja jer su se ljudi odvojili od samih sebe. Ljudi su verovali i još uvek veruju, da moraju imati nekoga u životu, da bi se osecali srecnim, jedinstvenim i podržanim u svojim ocenama sebe.
Zato prihvataju da postanu vlasništvo partnera i treba da poreknu prirodne instikte da vole više od jedne osobe, Ili samo da pogleda nekog drugog. To ne znaci da ne
možete biti verni samo jednom coveku. To znaci da degeneracije koje su nastale oko braka, nanele su tolike štete. Ako neko oseca privlacnost da voli i nekoga drugoga to nije dozvoljeno, jer vas zakoni covecanstva vezuju za jednu osobu.

To kod vas izaziva nažalost osecaj krivice i trauma, koje su izuzetno razorne. Čovecanstvo ima moci da pojedinacno voli svako ljudsko bice na zemlji. U vašoj je moci i vi niste samo vi, postoje nebrojeni vaši aspekti i možete osecati privlacnost prema tim aspektima, i sa nekima možda cak želite fizicki spoj . Jeste da osecajna zrelost ljudi još nije dostigls nivo, gde bi razumeli, da monogamija nije jedina forma života i to ne znaci to, da ne zaslužujete neciju ljubav, ako osoba oseca podstrek da i nekoga drugoga voli, ili cak i nekog treceg ili cetvrtog, istovremeno. To ce biti najvecii izazov za covecanstvo, da uvidi da se ljubav ne može
ugušiti sa datim obecanjem pred maticarem i svedocima.

Ovo Sad moram detaljno objasniti, jer je i to sastavni deo sistema ravnoteže i važi za važno pitanje u životu i umu miliona ljudi na planeti.
Kada se nadete sa nekim i budete zaljubljeni, tada ste u jednom odredenom periodu vašeg razvoja.
Svakih pet godina se u potpunosti promeni vaše telo, sve vaše celije posebno sa aspekta osecanja i mentalnih nivoa. U spiritualnom smislu promene su stalne.

Ako se jedan par ne menja u uzajamnom odnosu, posebno u nacinu života, celokupnom
pristupu životu, sistemu verovanja kao i na osecajnom planu, da bi olakšali promene i da se mogu prilagoditi tome, tada se prirodno javljaju konflikti u njihovom odnosu i ta pokretacka energija stvara sve više i više štete.
Nikad nisu uzeli u obzir, da duše mogu da odluce da realizuju jedan drugi ugovor koji su sklopili sa drugom dušom, što može trajati nekoliko nedelja do nekoliko meseca ili cak godina, a nekad cak preko celog jednog života.
Ovo nikad nisu razmatrali i zato se kaže, da institucija braka u širem smislu ne podržava razvoj i dobrobit duše ili duha. Jer su takve zakone doneli da, ako se neko usudi da odustane od primljenih obaveza, tada ce sagoreti u paklu, jer ste obecali Bogu da u dobru i zlu istrajete uz partnera, kao i u bolesti, siromaštvu ili bogatstvu, cak i tada ako vas muž redovno tuce do besvesti!
To nekad uradi i supruga, bili smo svedoci i toga.

Voljeni moji, došlo je vreme da mislite na sebe i da osecate za sebe.
Ima li smisla danas dati obecanje jednoj osobi da cete preostali period života provesti pored njega, kad ni to ne znate, šta ce se desiti u vašem životu?
Možete se obavezati da cete ostati sa tom osobom, jer ste to oboje izabrali; to je nešto sasvim drugo i to je to gde dolazi do ravnoteže. Zato vam govorim o ovome, jer ljudi sve više grabe sopstvenu moc u svojim osecanjima.

Naucicete da se, vaša sreca ne zasniva na drugima, vec samo na vama.

Secate se da je uvek sve pocelo sa vama i da se sve završavalo sa vama i zato da li imate partnera ili ne, ne može da odredite to samo vi.

Da li ste srecni ili ne?

Razmislite o ovom i to ce se uvuci na sve teritorije vašeg života, jer to je jedan od najvecih koraka u razumevanju, zašto ste u vezama u kojima ste, ne samo sa životnim partnerom, vec u svim vašim odnosima.
Jeste li uzajamno upuceni jedni na druge?
Kakve potrebe ispunjavate u uzajamnom odnosu?
Da li je odnos uvredljiv za jednog partnera? Na mentalnom, osecajnom ili pak verbalnom ili cak možda na fizickom nivou?

Kao što sam rekao, sad je vreme da osecate i mislite na sebe. Ako se okrenete ka sebi u vašu unutrašnjost, dobicete odgovore za sebe. Tada cete biti sposobni da menjate u odnosima ono što treba i tu ce vam gosp. Saturn biti na pomoci.

Voljeni moji, neki od vas ne snabdevaju svoj organizam sa dovoljno kiseonika. Vidimo kako energije postaju neuravnotežene.
Udahnite duboko, i zatim potpun izdisaj. (pauza)
Sad svoju pažnju opet usmerite na gosp. Merlina. (pauza)
Dok se budete na ovo fokusirali, ako ste spremni i ako ste voljni da u vašem srcu ispoljite voljnost, da svaki deo vašeg života koji nije u ravnoteži svesno ispoljite, sa osecajem prijatnosti, savršeno i na cudesan na cn. (pauza)
Molite da dobijete vodstvo. Podršku i svesno usmerenje u smislu šta treba da uradite. Da možete da uravnotežite svako vaše polje sa milošcu, savršeno, harmonicno i na caroban nacin. (pauza)
Molite velikog gosp.Saturna, da otkrije vama sisteme u koje su vas zatvorili. Da vam olakša odstranjenje istog na savršen nacin, potpuno, sa milošć u i na cudesan na cn. (pauza)
Sad hocu da u srcu ponovite 22 puta potvrdu: „biram ravnotežu“. (pauza)

Pozovite elemenat vatre. (pauza)
Zamislite plamene oko sebe i da ovi plamenovi progorevaju veo iluzije, sve iluzije, koje vas drže u neravnoteži bilo kog oblika. (pauza)
Hocu da zamislite kako gosp. Saturn dolazi i staje iza vas. Možete osecati toplotu njegovog daha na vašim ledima.(pauza)
Jako blago desnu šaku polaže na vaš vrat i cakra njegove desne ruke se otvara i jedan snažan talas energije stiže do vas, što ispunjava vaš mozak i krece se gore dole duž kicme.(pauza) Vaš koštani sistem je noseca struktura vašeg organizma. energija ulazi u vašu anatomiju, u sistem vaših tela, koji se ispoljavaju u vašem životu, što ima uticaja na vašu fiziologiju.
Gosp. Merlin ce se postarati o ishrani telesnih funkcija, fiziologije, tako gosp. Merlin i Saturn zajednicki ce stvoriti snažno energetsko telo oko vas, koji okružuju vašu fiziologiju i fizicku konstituciju, koje ce izazvati sve promene, sada i u
narednih devet meseci, da bi obezbedio završetak potrebne transformacije, da bi svaki obrazac riba bio eliminisan, oslobadajuci vas da budete takva ljudska bica na Zemlji, kakvi ste i na nebu.

Ajd sad, biti takvo ljudsko bice na zemlji, kao na nebu, ne znaci to da treba da se ponašate kao sveci, jer time poricete sopstvenu istinu.
To znaci, da sledite sopstvenu istinu, spontano živite, poštujuci to,
što mislite da je istina, drugim recima, cinite to što smatrate u datom trenutku najboljim rešenjem, poštujuci sopstveni život kao i tudi.
Na nebeski nacin, biti ljudsko bice znaci da se smejete životu i prihvatate odgovornost vašeg licnog mišljenja i usmerenosti. Dozvoljavate sebi da budete luckasti, da budete kao deca, ili ozbiljni ako je to potrebno. Dozvoljavate sebi da se smejete ili placete ili da placete i smejete se, da nikad ne sudite o sebi ili o drugima, da gospodarite svojim životom, kao sopstvenom tvorevinom i da se igrate sa njim, stvarate ga ponovo i ponovo, dodavajuci ili oduzimajuci ili doradujuci kao da ste u svom domu.
Time što cete spoznati sopstveni život kao sopstvenu božansku tvorevinu, dobijate moc da ga možete menjati kad god želite.
Kada druge optužujete time da su doprineli vašem stvaranju, ili da su se mešali, oduzimate sebi moc i ogranicavate sopstvene mogucnosti da možete menjati stvoreno, gušeci mogucnost ravnoteže.

Uzmite sada jedan dubok udah, cim gosp. Saturn levu ruku smesti na završetak kicme, aktivirajuci jedan drugi snažan talas u vašoj korenoj cakri, koji stiže u zemlju a istivremeno i duž kicme nagore.
To vas je ukorenilo u Zemlju isto kao i na nebu. (pauza) Onima koji se boje da smo na zemlji, energiju cemo provuci kroz energiju gosp. Saturna da ih ukotvi, jer ne znate stvarati na zemlji u fizickom telu, ako niste ukorenjeni u istom. Ne možete privuci sa neba ono, što vam je na zemlji potrebno, ako niste ukorenjeni. Korenoj cakri pripada element Zemlje i zato, da bi mogli stvoriti život za kojim žudite i koje zaslužujete morate biti ukorenjeni.
Morate delovati na fizickom planu, biti na zemlji, treba da ste tu i da ste svesni i morate ucestvovati u životu.
Ako tako cinite u posedu pune energije možete stvoriti što god želite. Što god vam je potrebno i nikad ni jedan dan ne morate
trpeti nemaštinu. Kada tako mislite da osecate nedostatak da nešto ne struji u vašem životu, da li je to na planu novca ili nekom drugo polju tada niste ukorenjeni. Pustite ponovo vaše korene u zemlju i zapovedajte, da sve što pripada vama po božanskoj pravdi dode do vas, jer svakom coveku na zemlji pripada ista kolicina od svega.

U svetu duha nema apsolutno nikakvog ogranicenja.

Sad otvorite potpuno vaš organizam, da možete primiti beskonacno bogatstvo Izvora, jer ovo je magija, cudo i energija manifestacije.
To je snaga kvantnog kosmosa i vaše, možete uzeti iz nje, jer je dopouna u stanju vecitog. (pauza)
Sad neka se ovaj beskonacni Izvor, sa svim njegovim bogatstvom
prenese u svakoga od vas da ispuni svako polje vašeg života (pauza) i sada cu ja Kutumi, izmedu krunske i korene cakre isplesti jednu novu posredujucu energiju, takvu koju smeštavajuci iznad vas povezuje sa Majkom Zemljom i sa Kosmosom.(pauza) Danas ste dobili ono što ste tražili.
Svaka molitva koju izgovorite saslušana je, svaka vaša namera priznace se, svaka molba ispunice se.
Vaši strahovi i ograde sprecavaju vas same u tome da se sve ovo ispuni. Da cujete i da tako uravnoteženi fizicki život živite, podrazumevajuci tu osecajnu, mentalnu i spiritualnu ravnotežu. Dobicete sve, za cim vaša duša žudi i za cim ima potrebu. Da osigura potpuni ljudski život, da možete udobno da živite, da se sve fizicke i materijalne potrebe ispune, kako bi u ovom prostoru mogli dalje da seusavršavate, na osecajnom, mentalnom i spiritualnom nivou.

Nikad niko nije hteo da se zbog fizickog nedostatka ili gubitka budete uznemireni.

Mogli ste stvoriti jedno udobno okruženje ako ste vašu pažnju na to usmerili. Da postanete majstori i da sa tim gospodarite što je vaše osecajno, mentalno ili spiritualno telo izabralo,što automatski postaje deo vašeg fizickog postojanja.

Sada kao duhovne vode novog sveta idete napred, da pomognete onima koji još ne razumeju kako funkcionišu ovi novi metodi.

Pomažite im, ucite ih. To radite putem onoga što cinite sebi, odnosno pokazujete im
kakvo dejstvo ima na vas.

Energije gosp. Merlina i gosp.Saturna sjedinice se kao duple spirale DNK. (pauza) Ovih šest spirala manifestuju se u vama, tri manifestuju energiju carobnjaka Merlina, a tri gospodina Saturna, koji ce zajedno dejstvovati. (pauza)

Dok ste u ovom energicnom sistemu energije, molimo vas da postavite sebi nekoliko veoma važnih pitanja.
Takva pitanja koja vam pomažu da definišete koje strukture funkcionišu u vašem životu a koje ne.

Prvo pitanje je „dali sam srecan?“(pauza)

Kad god je odgovor ne, upitajte sebe „ šta je to zbog cega sam nesrecan?“(pauza) Bez obzira zbog cega ste nesrecni, to je takva struktura koja vam ne služi, koja za vas više ne funkcioniše i pošto ste toga vec svesni, tada
te vec u situaciji da možete delovati.

Možete izabrati da menjate i sa tim pokrenutim energetskim sistemom vec dobijate podršku da to da menjate. Energija Gosp. Saturna je vec tamo, obavezujuci se vama.

Njegova obaveza i obecanje garantuje vam da ne možete pasti ni u kakvu iluziju izgovora. Što bi vas uverilo o tome da treba da ostanete u zoni nekomfora i tako ostanete u svetu neravnoteže.

Gosp. Merlin i gosp. Saturn pokazace vam put koji vodi van iz ovih sistema. Pre svega vi morate da pokažete htenje da iskoraknete iz poricanja. Treba da želite da delujete i verujete u to.
Verovati u to da ulazite u vašu istinu, u vašu ravnotežu i u to što vas hrani. Takav život u kojem cete procvetati.
To su veoma jednostavna pitanja, koje možete sebi postaviti svaki dan. Koje ce vam otkriti strukture, koje ne služe vama i ako tako nalazite da vam je teško izaci iz ovih struktura.

Postavite sebi pitanje „ Kakve strahove skriva ovaj lažni sistem.? Kakvu iluzorni sistem verovanja podržava ovaj sistem?“ Drugim recima šta dobijate od ovih lažnih sistema?
Cesto ljudi radije žive u bolu i nesrecno, kako bi sebe podsecali da su još u životu.

Nece da rizikuju da izadu iz starih obrazaca života kako ne bi rizikovali gubitak straha. To im pomaže u tome da veruju da su živi.
Ovaj strah je postao njihov indentitet. Mi verujemo toliko u vas, izvan svake granice sumnje. Znamo da cete menjati odredena podrucja vašeg života.
Da znate koje cete strukture odstraniti i da u dubini srca svog znate, da je sve
u redu.
Sve ovo se dešava jer vas dovodimo na takvo mesto koje vama služi, koje ispoljavaju vašu istinu.
To je u stvarnosti vaš slobodan svet.

Voljeni moji Kosmicki roditelji nas sad blagoslove. Ovi blagoslovi upijaju se u strukturu vašeg tela, na nivou fizickog, osecajnog, mentalnog i spiritualnog.
Upijaju se ove frekvencije u vaša magnetna polja.(pauza)

Gosp. Saturn i gosp. Merlin ostace u vezi sa vama sledecih sedamnaest dana i noci. Kolektivna energija i naša kolektivna energetska tela kojasu danas formirana sa Arhandelima, sa Velikim Belim Bratstvom i sa svim svetlosnim bicima.
Sa bicima sa kojima ste povezani,održace vas u ovih devet meseci, osiguravajuci, da se rodi zlatno dete,potpuno svesno svoga stanja majstora.
Zagrlite ovaj period koji vam daje snagu, da za ovo vreme bolje upoznate sebe i otkrijete nove istine o svom životu.

Došlo je vreme da pokažete zahvalnost za sve ono što ste dobili. Osecajte kako vam telo postaje tecno i meša se sa svim ovim energijama.
Ova lakoca, mogucnost formiranja, sve to prostruji kroz sva polja vašeg života. Na svim nivoima postojanja, kako u paralelnim tako i u stvarnom svetu.
Sve i svako ko je energetski ili geneticki povezan sa vama, proci ce kroz vrlo slicne promene i to je jedan drugi nacin da budete luconoše i vodici i da prokrcite put onima koji vas prate.

Zahvalite sebi što ste izabrali ovu ulogu.(pauza)

Budite zahvalni u životu za svaku pojedinacnu mogucnost da prepoznajete svoje moci.

Nekad se ta mogucnost otvorila putem vaše odluke."Odabrali ste" svoje roditelje i rodili ste se u takvoj porodici, gde je vaša veza sa
roditeljima bila možda uvredljiva i gruba. Njihova grubost otkriva vam u cemu ste vi jaki.
Elasticnost je verovatno jedna od tih stvari. Snaga,da znate šta hocete, bez obzira šta kaže bilo ko. Vaša nebriga u odnosu na njihovo mišljenje vas je nagradila sa tim da tražite istinu i tako je i pronalazite. Svaka prepreka, ograda, svaki bol, to što
vas diraju, vredaju, što su vas izdali i svaka trauma koju ste doživeli bio je poklon za vas.
Da više saznate o sebi i životu, da prepoznajete vašu snagu. Razmislite o tome da se neke stvari nisu desile, dali bi bili tu gde ste danas?
Dali bi znali o sebi to što sad znate? I tako umesto da oplakujete sebe i da kukate,
otresite to malo dubreta sa ramena i proslavite grube roditelje.
Radujte se što su takvi, jer su vam dali najveci poklon u životu.
Pokazali su vam kako možete da budete jaki, odnosno koliko ste jaki.
Pomogli su vam da se prikljucite na vaše moci i mogucnosti. Znaci sada je vreme da pišete novu istoriju, istoriju vaših poklona.
To je posledica vašeg bolnog odrastanja iz stanja jadikovanja, bez obzira koliko dugo je to trajalo.
To ce vam biti kljuc za sticanje slobode, kljuc za kosmos.
Ni jedno iskustvo iz prošlosti nema uticaja koji bi vas sprecio da napredujete,da zahvaljujuci poklonima napredujete i budete slobodni.
Poklonite vreme pisanju nove istorije, istorije vašeg života kakav želite.

Uzmite još jedan dubok udah! Kako budete izdisali tako otpustite svaku napetost iz tela i sada dozvolite da se energije sistema trostruke 7-ce potpuno integriše u svako vaše telo, kako u fizicko, osecajno, mentalno tako i u spiritualno.

Priznajte da ste božji portal za magiju, cuda i za manifestaciju kvantnog sveta. (pauza)
Priznajte da ste kanal i svemoguci su-stvaraoci.
Sada posvetite jedan minut blagoslovu Zemlje, koji je i vas blagoslovio. (pauza) Vizualizujte, da se ovi blagoslovi reflektuju oko vas. Blagosiljajuci svako živo ljudsko bice na zemlji tacno tako kako je i on vas blagoslovio.
Šireci ovaj blagoslov na svako živo bice na Zemlji. (pauza)

Pokažite zahvalnost za svakog brata ili sestru, koji su pokazali volju da te prate na ovom putu.(pauza)

Poštuj svakoga, koga poznaješ i one koje ne poznaješ, koji su tako odlucili da iskoraknu iz svesti žrtve i biraju mogucnosti moci. (pauza)

Zahvali svakom svetlosnom radniku na planeti, koji su tako odlucili da su za zajednicu,omogucujuci takve dane kao što je ovaj današnji, izvanredan.

Blagoslovite ih kao izuzetan poklon, koji su oni sami. (pauza)

I sada, možda ce to nekima od vas biti neprijatan osecaj zahvalnosti ali zahvalite sebi.
Što ste se u ovo vreme kao ljudska bica inkarnirali na zemlju. Da niste tu, tada se to što se danas dešava, možda ne bi ni desilo.
Pristali ste da radite u ovom smeru i poštovali ste ovaj sporazum. Zato vam mi kažemo hvala.
Zato smo i uvek toliko blizu vama, da osiguramo da nikad niste sami i da vas podsecamo na to, koliko ste voljeni, koliko vas nevidljive ruke grle i teše. Možemo reci i tako-nagrada sledi za put i napore i blagoslov za"40 dana i 40 noci provedenih u pustinji".

Voljeni, možete uživati u svetlosti, ali svetlo koje stiže do vas može vas zaslepiti. Zato ipak budite veoma radosni zbog znanja da bogovi svetlosti koje ste vi izabrali imaju cilj, kao što su ga uvek i imali.

Sad je došlo vreme, da to na najbolji nacin i doživite. Pocnite da povlacite svest u vaše fizicko telo, osiguravajuci da se potpuno uzemljite u fizicko telo.

Kada se to bude desilo, molimo vas, da dlan leve ruke stavite na korenu cakru, a desnu šaku iznad krunske cakre. Blagoslovite ove cakre, cime god poželite i prihvatite, da je sve isto dole kao i gore.
Prihvatite da izaberete to da takav život živite na Zemlji, kao i na nebesima, koren i kruna.(pauza) Sada levu ruku pokrenite iznad sexualne cakre, desnu ruku iznad treceg oka i blagoslovite i ove cakre time da priznajete, da ste to izabrali, da budete prijemcivi, da preko vidovitosti i unutrašnje inspiracije postanete su-stvaraoci i da možete imati poverenje u vaš unutrašnji vid i zato se možete predati toku života.(pauza) Sada pokrenite levu ruku na haru a desnu na grlenu cakru, blagosiljajuci njih, poželite i prihvatajuci, da vam je glas vaša
moc, da ste osobe sa višim mogucnostima koje imaju pravo da oglase svoje istine. Imaju pravo da iskažu istinu i da budu saslušani, priznajuci da je snaga glasa takva da može leciti, takva je da oslobada i to je sredstvo moci.Koje nikad necete koristiti tako da povredite druge ili u bilo kom obliku da zloupotrebite.
(pauza) Na kraju postavite obe ruke iznad srcane cakre, blagosiljajuci cakru sa svim što poželite i u meduvremenu prepoznajte da ste sposobni da svako ljudsko bice na planeti volite, svaki postojeci organizam.

Prepoznajte da se u celini sastojite od ljubavi i da nepriznavanje ljubavi ili odricanje od nje kao i zabrane vezane za nju, nije za ocekivati od vas. Jer božanska vam je osobina da uzvracate ljubav, da volite, to vam je božanska priroda da ste otvoreni i da prihvatate ljubav. To je tako i uvek ce biti tako. (pauza)

Sad zagrlite samog sebe, tako vas volimo i mi, tako održavamo svaki oblik života. Zahvaljujemo vam se ponovo.
Ja sam Kutumi, rep zlatne svetlosti Mudrosti i Ljubavi.
Adonai

30. novembar 2.007 god. Preveo: Intonirani Plavi Orao, Seleši Laslo maš. ing.

Нема коментара:

Постави коментар