петак, 14. мај 2010.

SVETLOSNI VRTLOZI ŽIVOTA


Energetski vrtlozi imaju vitalan značaj za život: osnažuju auru i fizičko telo, pokreću svesnost jer su povezani sa psihološkim aspektima čoveka, te prenose energiju kroz različite nivoe bića.

Ljudsko energetsko polje, koje se naziva aurom, opisuje se kao svetlucavo telo, koje okružuje i prožima fizičko telo te emituje svoje zračenje.

Na osnovu istraživanja, naučnici dele auru u nekoliko slojeva, koji se ponekad nazivaju telima. Ona, u stvari, nisu slojevi (u smislu, kao kod glavice luka), nego se uzajamno prožimaju. Kada ljudi vide boje koje okružuju druge ljude, najčešće zapažaju niže slojeve koji su najgušći, te su zato najlakši za opažanje.

Životvorna energija (prana, chi, orgon) koja struji sa neba i sa zemlje, prolazi vertikalno kroz sve „slojeve“ i fizičko telo, kroz kičmenu moždinu, te se proteže izvan fizičkog tela iznad glave i ispod trtične kosti. Najpoznatiji elementi iz tog polja su rotirajući vrtlozi, koji se nazivaju čakrama (čakra znači točak). Uobičajeno je mišljenje, da su otvoreni krajevi čakre u prvom sloju aure u prečniku 15 cm te od tela udaljene 2.5 centimetara.

Svaka od čakri razmenjuje energiju sa univerzalnim energetskim poljem: tako biti otvoren, odnosno imati otvorene čakre, znači primiti mnogo energije, što uvek prati i povećanje svesti.
Povećanjem toka u nekoj čakri osvešćuje se psihološki materijal povezan sa njom. No, čakre je važno otvoriti i podstaknuti protok energije kroz sistem jer to donosi zdravlje: svaka bolest u telu izazvana je neravnotežom ili nedostatkom životne energije.
Čakre, naime, imaju vitalan značaj za život jer osnažuju auru i fizičko telo, pokreću svesnost jer su povezane sa psihološkim aspektima čoveka, te prenose energiju kroz različite nivoe bića, a frekvencija energije koju propuštaju odražava se kao njihova specifična boja. Svaka je, takođe, povezana sa jednom žlezdom sa unutrašnjim lučenjem i glavnim nervnim spletom: čakre upijaju univerzalnu energiju, razlažu je na sastavne delove, te energetskim kanalima u telu šalju energiju u nervni sistem, žlezde i krv.

Prva čakra – korenska (crvene boje)

Tako najpoznatija tumačenja kažu, kako je prva čakra povezana sa telesnim funkcionisanjem i sa telesnim čulom - osećajem bola ili zadovoljstva te utiče na autonomno funkcionisanje tela. Zove se korenska, njena boja je crvena, a povezana je sa nadbubrežnom žlezdom, te upravlja funkcionisanjem bubrega i kičme. Svojim radom podržava sve ostale čakre, zadužena je za obilje čoveka te „uzemljuje“, pružajući praktičnu inteligenciju za funkcionisanje u svetu oko nas.

Druga čakra - sakralna (narandžaste boje)

Druga čakra je povezana sa osećajnim bićem čoveka i kroz nju se odvija ljudski emocionalni život. Zove se sakralna, boja povezana sa njom je narančasta, a utiče na rad polnih žlezda i sistema za reprodukciju. Zadužena je za seksualnu energiju.

Treća čakra – solarni pleksus (žute boje)

Treća čakra je povezana sa linearnim mišljenjem i čovekovim mentalnim životom, a u njoj je smešteno i ljudsko empatijsko čulo, sposobnost proživljavanja osećaja drugih: tu je čovekova intuicija i predosećaji. Poznata je kao solarni pleksus, žute je boje, povezana sa gušteračom i radom jetre, žučnog kese i nervnog sistema.

Četvrta čakra – srčana (zelene boje)

Četvrta ili srčana čakra, je medijum kroz koji volimo i osećamo ljubav, te je zadužena za usklađivanje emocionalnih nivoa čoveka: karakteriše je zelena boja te uticaj na timus i organe srca, tok krvi i sistema za cirkulaciju.

Peta čakra – grlena (Plavo-tirkizne boje)

Peta, grlena čakra je u vezi sa božanskom, višom voljom i povezana je sa govorom, komunikacijom, snagom reči i preuzimanjem odgovornosti, unutrašnjim identitetom i telepatijom, a koristi se za verbalizaciju božanskih informacija. Opisuje se plavo-tirkiznom bojom, povezuje sa štitnom žlezdom, bronhijalnim i govornim aparatom, plućima i jednjakom.

Šesta čakra – čeona (indigo boje)

Šesta, čeona čakra ili „treće oko“ je povezana sa sposobnošću viđenja Božanske ljubavi u svemu oko sebe: indigo boje a utiče na rad hipofize, donjeg dela mozga, nervnog sistema, nosa i levog oka. Ona omogućava ljudima da vide intuitivno, zbog čega je zovu vidovnjačkom čakrom, a odnosi se na intelekt, verovanje i analizu stvarnosti.

Sedma čakra – krunska (ljubičasto-bela)

Sedma, ili krunska čakra, povezana je sa višim umom, univerzalnim znanjem I jedinstvom čovekova duhovnog i fizičkog postojanja: ona čoveka kontinuirano povezuje sa Univerzumom i suptilnim dimenzijama duhovne energije, a opisuje se kao ljubičasto-bela i deluje na epifizu, gornji deo mozga i desno oko.