субота, 06. фебруар 2010.

PROCES TRANSFORMACIJE

POSVETA

Svetlosnim radnicima, koji slede DUH sa svakim dahom i svakim korakom; koji utelovljuju božanstvenost na Zemlji i žive Nebo; koji se posvećuju službi punoj radosti posvemašnjoj ljubaznosti, besprekornosti i kosmičkoj igri,koji se angažuju u viziji planetarnog uzdizanja koji je tako blag, elegantan i zanosan i neverovatno zabavan!


UVOD KANALISANJA

Informacije u ovoj knjizi trebale bi se razumeti kao jedan model ili samo drugačije razmišljanje. Nemoguće je izraziti istinu u zemaljski govor. Mogu se samo opisati realnosti(činjenice). Kako ne postoji apsolutna činjenica,za mene je "realnost" pre glagol nego imenica. On je stalno pomicanje i promenljivost ko-kreacija iz međusobno kružnih individualnih viših ćinjeničnih jedinstvenosti.Zato sam odlučila živeti u realnosti u kojoj će planeta Zemlja uzaći u svetlosne dimenzije sa radošću i smehom.
Ni jedan "Kanal" nije stopostotno tAčan, jer kanalisani materijal mora proći filter ljudske sposobnosti shvatanja. Ako osećaš da su neke izjave u ovoj knjizi za tebe istinite onda je tvoja istina pogođena. Ako ne, onda se radi samo o nekom drugom mišljenju koje možeš, sa puno ljubavi, poslati nazad u svemir.
Moja radna grupa i ja te molimo da mene, Ariela ili bilo koje drugo kanalisano biće ne smatraš autoritetom izvan svog sopstva. Ti si jedini autoritet koji odlučuje šta je u tvom životu "istina" i "realno".
Postoje 383 uzašle planete u pet lokalnih Univerzuma. Jedna od tih planeta je Zemlja. Kao svetlosni radnik, verovatno si takođe na svim tim drugim planetama reinkaniran. Naše inkarnacije stvaraju vezivno tkivo između Univerzuma, Zvezda i Planeta. Mi pomažemo koordinirati razne programe uzdizanja planeta i pomažemo stapanje različitih univerzuma u jedan jedinstveni.
Ja sam Kanal za viša svetlosna bića i svesno sam se sa njima stopila. Proširujem moju svest multidimenzionalno jer sam jedno sa veličinom mog vlastitog DUHA. Odavde se stapam sa mojom radnom grupom, koja se sastoji od dvadesetčetiri svetlosna bića i kanališemo informacije, kroz moje fizičko telo. To je, ako možeš zamisliti, jedno zaista izvanredno iskustvo.
Moj odnos prema "posadi", kako rado zovem moju grupu, je identičan u odnosu prema meni samoj. Mi smo ko-kreativni Majstori i svetlosna bića, a takođe i tebe vidimo kao svetlosno biće.
U tom timu je arhanđeo Ariel "teoretičar svetlosnog tela".On formuliše proces svetlosnog tela i stvara modele, tehnologije i meditacije, kako bi podržao uzdizanja na svim nivoima. Kao jedan utelovljeni aspekt grupe, ja sam kanal za grupnu energiju i praktičar za tehniku svetlosnog tela.
Informacije u ovoj knjizi su Arielovi modeli. Materijal je razložen u malim seminarima između 1987 i 1990 g. 1990 je bio napisan, obrađen i štampan,1993.g. pokrenut,prerađen i sniman na audiokasete. Uz ovo izdanje,Ariel i ja smo priložili informacije. Nadamo se da ova knjiga može za tebe biti koristan "putokaz" pun radosti u procesu svetlosnog tela.

Neka tvoje putovanje u svetlost bude puno radosti.

UVOD

30.maja 1994 g. utvrđena je u Božanskom planu dramatična promena za planetu Zemlju. Ubrzan je celokupni vremenski plan za planetarno uzdizanje. Početkom juna 1994. mnogi od vas su doživeli intenzivno pojačani strah preživljavanja, neprijateljstva i stare slike realnosti. Te energije su došle iz vašeg genetskog koda. To je bilo kao da je Bog duboko ušao u vaša tela i zajedno sa korenom isčupao strah i osećaj odvojenosti. Zbog toga su se vratile eventualne stare psihičke traume ili bolesti. Vreme je bilo ubrzano i mnogi od vas su se osećali frustrirani kada su razmišljali o nedovršenim projektima.
Nivoi koji će biti opisani u ovom modelu procesa svetlosnog tela još su uvek važeći. Protok ovih faza mutacije može trajati godinama ili takođe samo nekoliko minuta – zavisno o želji Duha. Ovi nivoi nisu merilo za lični duhovni razvoj. Tvoj Duh određuje koje svetlosni nivoi najviše odgovaraju tvom momentalnom božanskom razvoju, tvojoj inkarnacijskoj mreži unutar holograma i onome što služi planetarnom uzdizanju. U stvarnosti,ovde se radi o svetlosnim telima i evoluciji ove vrste te kolektivnoj službi celokupnom životu.
Ako možeš gledati iz perspektive tvoje Nad-duše (Više Ja) na ovu planetu, tada ćeš moći obuhvatiti celokupni Alpha-Omega-Ciklus i to od početka do njegovog kraja u "budućnosti". Osim toga,moći ćeš videti bilione paralelnih realnosti preko i iznad prostora. Vi ste inkarnirani delovi Nad-duša i imate mnoge simultane živote u tkivu prostora i vremena. To mi nazivamo holografska rešetka vaših inkarnacija. Iz perspektive Nad-duša, sve te inkarnacije se događaju SADA. One su koordinacione tačke koje restruktuiraju hologram ove planetarne igre odvojenosti. Sveukupna prostor/vreme – konstrukcija sadržana je u jednoj membrani, koju mi nazivamo holografski mehur. Mehur trodimenzionalne realnosti prošao je upravo sada, tri četvrtine puta, kroz četvrtu dimenziju i penje se ubrzano dalje. Mehur kolabira i rasplinjuje se što prouzrokuje različite reakcije u čoveku.

Parabola

Zamisli jedan okrugli zatvoreni akvarijum, koji se nalazi u jednom drugom mnogo večem. Ribe u večem akvarijumu mogu gledati u kuglu, ali ribe koje su u kugli ne mogu videti šta se nalazi spolja. Staklena kugla je njihova jedina realnost. Veliki akvarijum je ispunjen slanom vodom u kojoj žive mnogi predivni oblici bilja, rakova i riba. Zatvorena kugla nasuprot tome je ispunjena slatkom vodom i u njoj žive zlatne ribice.
Iznenada započinje proces u kom staklo kugle postaje sve tanje i tanje. Male količine vode prodiru skroz, a male zlatne ribice se moraju vrlo brzo razvijati, kako bi mogle podneti ovu promenu.Pošto se staklo stanjuje,zlatne ribice počinju na momente uočavati kreature u velikom akvarijumu. Neke zlatne ribice smatraju druge ribe svojim neprijateljima i pokušavaju hrabro štititi svoju kuglu od preteće invazije. One smatraju da su biljke loše i optužuju druge zlatne ribice, da padaju pod njihov uticaj. Te zlatne ribice prikrivaju svoj strah, ali ga istovremeno projektuju u svoju okolinu. Druge zlatne ribice predpostavljaju, da ribe u velikom akvarijumu već duže vreme kontrolišu staklenu kuglu i njene stanovnike. One vide sebe i druge zlatne ribice kao bespomoćne žrtve. Veruju da ih kreature na drugoj strani stakla drže zatvorenim, kako bi ih jednog dana proždrle. A kako se staklena kugla sve više i više rastvara, započinju, svaki novi dan sa sve večim i večim strahom.
Neke zlatne ribice gledaju ribe na drugoj strani stakla kao na svete, svemočne bogove.Time su svoj vlastiti unutrašnji autoritet potpuno otpustile i osciliraju tamo vamo između ekstremnih osećaja. Jednom se osećaju izabranim, drugi put kao bezvrednim i nedostojnim. Pokušavaju interpretirati sakrivene poruke svojih "Majstora" i prema tome podešavati svoje delovanje i verovanje. One u kugli plivaju tamo-vamo i prouzrokuju mnoge mehuriče, ali ne i trajne efekte.
Neke zlatne ribice smatraju, da su ove druge kreature njihova braća i čude se neverojatnim varijacijama koje "Velike Ribe" koriste, kako bi same sebe izrazile. One slede Duh Velike Ribe sa svakom svojom škrgom i svakim perajem i osećaju ushićenje, jer se polako pripremaju uskoro zaplivati u velikim vodama.Holografska kugla, dakle, samo što se nije slomila i prouzrokuje za to vreme masivna paralelna stapanja.Takođe se i linearno vreme postepeno rastvara i razvija u smeru simultane vremenske strukture (beskonačno SADA). Linearni prostor se proširuje i razvija u simultani prostor (beskonačna sadašnjost).
Paralelna stapanja su često iritirajuća jer se u kontinuitetu pojavljuju vrtoglavice, groznice, zamagljenosti i lomovi.
Kada se pokazalo, da će paralelno stapanje sredinom septembra 1994. promeniti svetlosna tela ljudi i da će biti tako intenzivno da bi se kugla mogla raspasti, započelo se sa jednim eksperimentom. Stimulisali smo kompleksne vertikalne talase subatomske strukture, tako da su oni mogli akceptirati vertikalne talase iz viših dimenzija (fizikalni fenomen vertikalnih talasa, opširno je objašnjen u Knjizi za uzašće od Tony Stubbs-a). Zbog toga je moglo subatomsko kretanje talasa u odvojenim paralelama biti tako sinhronizovano, da su postali kontrolisanim interferentnim uzorcima.
Rezultat toga je bilo blago intenziviranje manifestovanog svetla i nežno podizanje smetnji. Holografska kugla nije bila destabilizovana nego pojačana.
To znači da će konačni slom biti mnogo blaži. Mi ćemo kompleksne vertikalne talase ovog realiteta najpre sinhronizovati sa višom astralnom nivoom i onda sa onima viših dimenzija.
Dimenzionalni prelazi će tada biti manje šokantni i biće više nalik iskustvu jednog sna. No ipak mislimo da će svi ljudi osetiti ove promene.
Sredinom septembra ušla je večina svetlosnih radnika, bez uobićajene Trare, u deseti svetlosni nivo a normalno stanovništvo u osmi. Mnogi (takođe i Tachi-ren) požalili su se da je ova promena protekla bez "vatrometa". Takođe bi i mi hteli da ljudi osete kada se nešto menja. Ustvari, naš glavni cilj je da ne destabilišemo, preuranjeno, no mi ćemo uprkos tome pokušati, da se intenzivnije osete buduća stapanja.

Kako se vas DUH, u odnosu na uzdizanje, iznova pozicionira, mnogi od vas imaju osećaj da su svoj rad na ovom nivou završili.Ako dozvolite da stare forme i modeli polako otpadnu od vas, počeće se razvijati nove forme. Možda ćete ustanoviti da ste postali mnogo izražajniji ili kreativniji.
Postoje dve uzrečice koje obuhvataju ono što večina vas oseća:"Želim se samo malo zabavljati i siguran-a sam da nisam jedin-a" i "Učini sada i ne čekaj sutra".

Kakva si ti riba? Dali se boriš protiv tvog "neprijatelja" ? Dali si izvukla svoj svetlosni mač i vodiš bitku protiv tajne vlasti, grozne i mračne moći? Pitanje je dali to zaista odgovara tvojoj viziji o Nebu na Zemlji. Koncentrišeš li se na vanzemaljce koji žele kontrolisati Zemlju? Nosiš li u sebi slike realnosti koji pokazuje čovečanstvo samo kao žrtve, kao prevarene i kao kolonizirani izvor hrane? Kako podnosiš činjenicu da je svaki čovek neizmeran multidimenzionalni Majstor? Da li si zamenila vezu sa tvojim vlastitm Duhom sa vezom prema nekom guru-u, nekim uzašlim Majstorom ili nekim kanalisanim bićem?
Celokupni univerzum će se staviti u tvoju sliku realnosti. Šta dakle zaista želiš? Tvoj Duh menja tvoju poziciju u odnosu na uzdizanje. Dopusti da slatkoća preobražaja ispuni tvoju dušu. Sledi tvoj vlastiti voljeni Duh sa svakim dahom, svakim korakom. Neka živi Nebo!UVOĐENJE OD ARHANĐELA ARIELA

Kada te posmatramo, vidimo te, kao neizmerno multidimenzionalno biće. Samo jedan mali deo tebe nalazi se u tom telu i taj mali deo misli, da je on celina.Mnogi ljudi već imaju saznanje da to nije tako. Mi te vidimo u svim dimenzijama i u svoj tvojoj veličini.
Obzirom da ovo čitaš, smatramo da si svetlosni radnik. Tvoj zadatak je nešto obaviti. Došao si ovde, kako bi pomogao planeti Zemlji kod prelaza u svetlost. U tome si pravi stručnjak jer si ovo već nebrojeno puta učinio.
Ova knjiga predstavlja ti model, koji opisuje šta se u ovom procesu događa na planeti Zemlji i u tebi samom.
No to nije istina, nije realnost... Jedan multidimenzionalni, nelinearni model ne može se opisati zemaljskim rečima.Mi pokušavamo to učiniti na najbolji mogući način. Ako je ponekad malo pobrkano, molim te, imaj razumevanja jer proces nije linearan. On je pre poput muzike.
Ovaj model možemo samo linearno predstaviti.Pokušali smo to ne-linearno predstaviti i odmah je svima "prokuvao mozak".Nadamo se da osećaš promene kroz koje prolaziš.
Ako tvoje mentalno telo može reći:"Aha, to dakle pripada osmom telesnom nivou" to onda ublažava bujanje straha u tebi.
Dakle vrlo je važno, da se informacije iz ove knjige proširuju, jer je u ovom momentu strah vrlo jak, naročito u fizičkim i mentalnim telima. Ako znaš, šta se sa tobom događa i da je to deo procesa, osećaćeš se manje "ludim".
Svaki put kada neka planeta odlazi u svetlost, taj povratak kući iz odvojenosti je jedinstveni događaj. Taj je proces za svaku planetu i svaku civilizaciju drugačiji. Ovde opisani model vredi za ljudsku vrstu na planeti Zemlji.

Postoje 383 udaljene planete koje će ići simultano zajedno sa Zemljom. I večina vas su inkarnirani na večini ovih planeta. No Zemlja je ipak nešto posebno. Ona je iskusila največe moguće odvajanje od Izvora i vraća se sada kući. I to će biti uspešno. Neće biti nikakve apokalipse u tom paralelnoj realnosti. Ustvari je postojalo jedno vreme u kojem nismo bili sigurni, dali se ova planeta može vratiti kući, no sada slavimo izvesnost sigurnog povratka.
Neki speciji se mogu uzdići, a da njihova planeta to ne čini zajedno sa njima. Vaši speciji nisu prvi, koji se uzdižu sa ove planete. Pre vas su već postojale četiri druge rase. Ono što je tako predivno u ovom trenutnom procesu je to, što će se i planeta Zemlja uzdići. Zemlja je jedno vesno, živo biće.Ona se složila sa ovom igrom odvojenosti pod jednim uslovom, da se i ona, na kraju isto tako može uzdići.

Rado bi smo ukazali na posebnost ovog povratka ka Izvoru. Posmatrati lepotu vašeg božanskog izraza, pri tom povratku, za nas je vrlo zadivljujuće. Iako ste se vi, sa našeg stanovišta, samo za jedno kratko vreme udaljili iz Izvora, ipak je vaše ponovo pripajanje,jedna od energija Univerzuma.Napeto očekujemo trenutak u kom ćete ovo sami moći iskusiti u punoj svesti.
Obzirom da egzistiramo simultano vaše smo ponovno spajanje već videli i radujemo se da sa vama delimo vašu radost, kada ćete ga sami dosegnuti.

Rado bi još napomenuo da se mera za naš model svetlosnog tela bazira na količini Adenosin-Triphosphata u čelijama. Mi merimo nivo svetlosnog tela na stanju mutacije vašeg fizičkog tela.
Nekoliko ljudi je zvalo Tashiru i tvrdili su, da su bili na dvanaestom nivou svetlosnog tela. Mi smo im rekli, da je to nemoguće unutar ovog modela. Da si bio u tom modelu na dvanaestom nivou svetlosnog tela, ne bi mogao podići telefonsku slušalicu, jer bi bio potpuno u svetlosti i ne bi više bio u ovoj dimenziji.
Sada tvoja svest poseduje mnoge nivoe, tvoj razum i tvoja svest mogu putovati na mnoga različita mesta. No, ono što se uzdiže(uzlazi) je tvoje fizičko telo i zbog toga mi to merimo sa fizičkog nivoa.
Kada bih ovaj model opisao linearno i na nivou na kom tumaraju mnoga vaša ljudska ega to bi oslobodilo samo jednu "Ja sam dalje u razvoju nego ti (ili svi)" - igru.

Molim te, misli na to, da je svaki nivo drugačiji i apsolutno esencijalan.Nijedan nivo nije "bolji" od nekog drugog. I još bi trebalo reći, da se u januaru 1995. niko, na ovoj planeti i u ovom paralelnom realitetu, nije nalazio na jedanaestom ili dvanaestom nivou svetlosnog tela.
Na kraju bi vam se hteli zahvaliti, što ste u ovo vreme na ovoj planeti. Došli ste ovde sa znanjem, da ćete morati zaspati. Morali ste se svega odreći, što ste ikada bili, sve zaboraviti što ste ikada znali, kako bi bili za vas same i druge potpuno neprepoznatljivi.

Mi imamo lakši posao. Nikad ne odlazimo iz Izvora i takođe nikad se ne dešava da iskusimo odvajanje od Duha. Zbog toga vas poštujemo, za ono što činite i osećamo se počašćenim što smemo raditi sa vama.


Od Izvora - Izvoru, u službi Izvoru, Arhanđeo Ariel.
(Kanalizirano od Arhanđela Ariela)
Tashira Tachi-ren - medijum

Нема коментара:

Постави коментар