недеља, 12. децембар 2010.

The Light of Illumination 12.12.2010 (3 3 3)

3 3 3 - Divine Grace


Dear Ones,

Through the seeming darkness of this time, there is Divine Grace as the Imprint of Christ Consciousness begins its descent for the awakening of all beings and the sanctification of the earth.

In the moment of time demonstrated by the clock at 12:12 all over the planet, alignment begins within the human heart and mind connecting to the Unity Consciousness as a state of being. If you could only see from the Angelic viewpoint, it would appear that humans act as lightening rods when they receive this immense download of golden Christ Light.

When there is no resistance, you open to this Grace-filled presence and spark the Divinity in every cell of your being. You are encouraged to take 12 minutes at the 12:12 hour on the day of December 12 to bring conscious awareness to that powerful activity of Divine Light and allow it to work within you.

The Christ Light is a representation of Unity Consciousness, having no connection to historical figures, except that all enlightened beings express this Divine Light into the world. The 12:12 activation is a great opportunity to awaken yourself to the impact of the powerful love-filled vibration of Peace and Harmony, a state of Oneness with All That Is.

A suggestion is being made to best cultivate this energy for your soul’s purpose on Earth – for indeed, the high frequency will assist this very personal process. A willingness to receive and your intentional desire to experience Unity with the Divine Light of Christed energy is paramount. Give yourself time to prepare a space that feels sacred to you, whatever that may look like. When you gather with others in joined vision, the energy is increased.

One of the intentions of this Light of Divine Grace, is to sanctify the Earth and all beings. You can become a channel for this sacred intention with the focus you bring into this powerful time. As you clarify your willingness to be a conduit for Divine Light and bless the Earth, there is an opening within your mind to your most authentic, eternal Divine Self. This acts as a link to your heart so that Divine Love will awaken within you.

Visualizations are often helpful. The impulse of the Christ Light is a brilliant Golden River that flows from the top of your head into the Earth, creating a bridge of Light and connecting you to All That Is. Imagine yourself as a human “Lightening Rod.” Ask that this Golden Light permeate your heart with Peace and bring Divine Love into every organ and cell of your being. Allow it to expand outward into your energy fields, and see yourself as the Angels see you – a radiant Light expressing in the world as Divinity.

There is Divine Grace in this 12:12 alignment. It anchors Unity Consciousness onto the Earth for the next phase of its evolution. It is an unprecedented opportunity to seed the Earth with that which is sacred. You will feel more wholeness within your being after you receive the empowerment of this process. Know how important you are as a link in the conscious evolution of a new world where Peace and Harmony can live in the human heart. As the Earth becomes sanctified, Balance, Vitality and Love will thrive once more within the planet and all beings that live here.

Join in the Light of Illumination activated on December 12 at 12:12 wherever you are. All is One, and so it is.

Shanta Gabriel
For Archangel Gabriel


субота, 11. децембар 2010.

Transformacija

prevod i obrada: Miloš Zen Živković

Ljudska bića su pripovedači priča. Naše priče i mitovi, obično reflektuju želje i aspiracije koje su ukopane duboko unutar kolektivne svesnosti. Jedan takav mit jeste o „super heroju“ – gde običan čovek prolazi kroz transformaciju njegovo života ka uzvišenijoj ličnosti, sa nadljudskim moćima, kako bi ispravilo iskrivljeni svet i porazilo zverstava. Ovaj mit može biti pronađen širom planete, u svim kulturama, različitim periodima, produžavajući se tako ka modernom dobu kroz strip junake poput Betmena i Spajdermena.

Sećanje na ovu transformaciju čini se duboko uspavanim u svakom od nas. Izgnanstvo Adama iz Edenskog vrta, označava naš pad iz Milosti, naše preseljenje iz Svetlosnog doba ka manjim dobima, ili čak i ka padu Atlantide. Podudarnost ovih priča koje veličaju izdizanje super heroja, označavaju bezbrojna vremena kada smo iz mračnog doba prelazili u doba puno Svetlosti i Ljubavi, Mira i harmonije. Dok nas ove priče podsećaju na zoru koja sledi nakon mračne noći, one takođe pokazuju na mogućnost uzvišenja koje čuči u svakoj individui. Taj običan čovek koji postaje super heroj smo zapravo svi mi!

Mi kao čovečanstvo stoji na takvoj tački potresa, gde se ova priča odigrava na globalnoj razmeri, sa ulaskom naše Majke Zemlje u Svetlosno doba, koje prati postepeni prelaz naših fizičkih tela u naša superiorna svetlosna tela. Dok se ova transformacija čini skoro magično i neverovatno, postoje definitivni procesi koji se moraju odigrati pre nego što „naselimo“ potpuno nova tela sa potpuno izvanrednim sposobnostima.
Ovaj članak istražuje neke od tih procesa, koji pretvaraju naša celokupna fizička tela u svetlosna tela, dozvoljavajući nam tako da iskusimo uzvišeni život novog svetlosnog doba.

Pretvaranje sistema iz zasnovanosti na ugljeniku, ka zasnovanosti na Silicijumu.
Ljudsko telo je sačinjeno od raznih internih sistema i organa, koji se esencijalno sadrže od tkiva i membrana. Ova tkiva sadrže zdrav procena ugljenika i hidro-ugljeničnih veza kao njihove bazične delove. Naša trenutna tela se predpostavljaju da su bazirana na ugljeniku zbog visokog procenta njegove prisutnosti.
Ugljenik je amorfni element, koji ne dozvoljava ćelijama da sadrže previše svetla. U konvertovanju naših trenutnih tela u svetlosna, ovi ugljenični molekuli prolaze kroz ozbiljnu transmutaciju u kristalne molekule, koji mogu sadržati mnogo Svetlosti. Stoga,Svetlosno telo je takođe posmatrano i kao Kristalno, odnosno Silicijumsko telo.
Ova konverzija je prvi i veliki korak gde naše ćelije koje su uglavnom eliptičnog oblika – pretvraju u pravilni kristalni oblik. Zatim se aktiviraju razne promene gde se osnovni ugljenično bazirani molekuli postepeno menjaju u kristalizovane komponente. Promene u sastavu ćelija dozvoljavaju im da sadrže mnogo više svetla.

GENETIČKE PROMENE

Sledeće velike promene dešavaju se na genetičkom nivou. Da bi razumeli ovo, moramo bliže razmotriti osnovnu funkcionalnu jedinicu svakog živog bića – (jednu) ćeliju. Ovo je „kamen temeljac“ svih živih organizama, uključujući i ljudsko telo. Procenjeno je da je ljudsko telo sačinjeno od približno 100 triliona ćelija.
Prosečna ćelija ima nukleus kao svoju jezgrenu komponentu. Nukleus je između ostalog sačinje od DNK molekula. Glavna uloga DNK-a jeste dugoročno skladištenje informacija. Ono sadrži instrukcije i otiske kako konstruisati druge ćelije i ćelijske komponente.

Glavni segmenti DNK koji nose sa sobom instrukcije nazivaju se geni. DNK nosi genetičku informaciju iz jedne generacije ka drugoj; ovo je razlog kako jedna ćelija u materici majke srasta u ljudsku bebu, kompletnu sa svim internim i eksternim organima i raznim procesima koje je odlikuju kao ljudsko biće. DNK odlučuje sve – od boje očiju, visine, težine, fizičkih karakteristika i ponašanja sa kojima će beba biti rođena.

Otkriveno je da DNK-a se sastoji iz dvoje lanaca poput dvostruke spirale, ili upredenih merdevina. Još jedno veliko otkriće jeste da se oko 90% gena u postojećem lancu DNK-a, ne koristi nizašta, stoga se i naziva ne kodovana DNK-a ili „DNK-a smeće“. Preostali geni se odnose na pojedinačne osobine (poput boje kose ili visine) individue. Ovi DNK-a molekuli su isti u svakom od 100 triliona ćelija u ljudskom telu, i jedinstveni su u svakom ljudskom biću na Zemlji.

Ono što tek treba biti otkriveno u laboratoriji jeste da DNK-a molekuli imaju mnogo drugih lanaca koji su uspavani. Ovi dodatni lanci postali su uspavani kada je čovečanstvo ušlo u mračno doba a DNK-a je nastavila da deluje sa samo dva aktivna lanca, koji imaju sve fizičke i funkcionalne informacije neophodne za rutinske aktivnosti ljudskih bića.

Veoma važan korak u transmutaciji fizičkog tela u svetlosno telo jeste aktivacija „smeća DNK-a“ ili-ti 90% neaktivnih gena, kao i aktiviranje uspavanih lanaca! Kada smeće DNK-a postane aktivno, ono rezultira u fizičkom telu time što ga izlaže novim karakteristikama. Aktivacija ovih dodatnih lanaca propušta oslobađa informacije skladištene u njima, kako bi prizvali izvanredne kapacitete, isceliteljske moći i sposobnosti sadrživanja svetlosti u ćelijama.

Ovakva aktivacija dešava se uvek kada čovečanstvo tranzitira iz mračnog doba ka dobu Svetlosti. Pošto se krećemo ka kompletnom dobu Svetlosti, koje ima svoju jedinstvenu karakteristiku, DNK-a aktivacioni proces je takođe pregledan. Rišijevi će tek otkriti broj DNK-a lanaca koji sačinjavaju novo Svetlosno telo.

Aktivacija DNK-a smeća i uspavanih lanaca biće pažljivo praćena i nadgledana od strane Svetlosti koju imamo u našem sistemu. Postoji nekoliko procesa koji se dešavaju jedan za drugim, kako bi konvertovali fizičko telo u Svetlosno telo, kao što je objašnjeno u sledećem delu. DNK-a aktivacioni proces, dešava se postepeno na svakom koraku ovih procesa.

Procesi koji se dešavaju uporedo sa pretvaranjem fizičkog tela u svetlosno.
Pretvaranje iz celokupnog fizičkog tela u superiorno Svetlosno telo dešava se postepeno, u etapama. Svetlosno telo može biti dostignuto kada svaka ćelija u organizmu može sadržati mnogo Svetlosti. Tako da svaka etapa u procesu postajanja Svetlosnog tela je dizajnirana tako da Svetlosni kapacitet ćelija i tela se postepno povećavaju. Sledeći deo prikazuje opštu sliku odvijanja procesa:

Prvi korak jeste prečišćavanje i čišćenje čitavog sistema. Ovo se dešava uglavnom primenom meditacija i praćenje spiritualnih principa u dnevnom životu. Takođe trebamo odbijati negativnost na svakom nivou i imati pozitivne misli i emocije. Pozitivnost uključuje prevazilaženje svih negativnih osobina poput besa, ljutnje, arogancije, ljubomore, itd... predusretljivošću i deljenjem sa drugima, takođe i manifestovanjem ljubavi u našim životima.

Uporedo sa time, moramo početi proces isceljivanja emocionalnih rana koje još uvek utiču na nas. Ako postoji bilo kakav bol, prouzrokovan prošlošću ili ljudima, moramo otpustiti mržnju i ljutnju koju držimo u sebi i to ponekad bez ikakve svesnosti toga. Čišćenje ovih blokada je veoma važno jer nam nailaze u procesu napredovanja. Moramo preispitivati kako bi raspoznali bilo koji aspekat u nama koji je van udešenosti sa principima Svetlosti. Treba da radimo na ovim manama sve dok ne dođemo u prirodnu ravnotežu nas samih sa našim Božanskim kvalitetima (odlikama). Ovaj unutarnji rad je takođe nazvan kao „unutrašnje isceljivanje“. Ovo je jako važan korak koji nam dozvoljava da sadržimo više svetla u našem sistemu.

U trećem koraku, ćelije u našem sistemu podpadaju pod transmutaciju. Stare ćelije se postepenu smenjuju novim, stoga dozvoljavaju telu da poprimi mnogo više Svetlosti. Ovaj proces je prethodno objašnjen u „Konverziji ka silicijum-zasnovanom sistemu“.
Kada je ovaj proces dovoljno u toku, naša krv se postepeno smenjuje „Svetlosnim enzimom“. Ujedno sa ovim, Tubikularni svetlosni sistem, počenje da zauzima mesto nervnog sistema. Ovo takođe povećava kvantitet sadržine Svetlosti u našem sistemu koju možemo poprimiti.

Za vreme dok se naše ćelije morfuju i krv i nervni sistem zamenjuju naprednijim sistemima, bićemo sposobni da primimo dovoljnu količinu svetlosti u našim sistemima kako bi aktivirali uspavane „institucije“. Svi ovi „fakulteti“ kao što su telepatija i treće ok, koje prirodno posedujemo ali nam je uspavano zbog Kali Juge – biće ponovo aktivirani. Naša intuicija postaće veoma oštra, i uz njenu pomoć moći ćemo da manifestujemo mnoge spiritualne kvalitete u našem življenju.
Ipak, ovi novi „fakulteti“ koji su dizajnirani za naša svetlosna tela, neće postati momentalno aktivni u ovoj fazi. Da bi oni postali aktivni, moramo se totalno konvertovati u Svetlosna tela. Pošto su ovi darovi i „gadžeti“ upoznati po prvi put od Stvaranja, inkorporacija i „štimovanje“ ovih potencijala uzeće najmanje 60-70godina nakon što se konvertujemo u Svetlosna tela.

U šestoj fazi, veličina naših fizičkih tela počinje da raste. Promene u našoj DNK igraće veoma važnu ulogu u ovoj etapi. Ove promene biće trigirane, kontrolisane i nadgledane od strane svetla koje posedujemo u našem sistemu (iskra Božija). Povećanje u veličini tela, dozvoliće nam da primimo više svetlosti, ali uglavnom to doprinosi sadržini novih znanja i energija.

U sedmoj fazi, novi „fakultet“ pod nazivom „Svetlost dominacije Intuicije“, biće instalirana u našem regionu abdomena. Ovaj fakultet se povezuje sa dušom individue i privlači više Svetlosti u sistem, stoga menjajući sistem sa više Svetlosti i energije. Ovaj fakultet takođe periodično podešava sistem, i tako omogućava doživljavanje još veće Svetlosti.

U sledećoj fazi, individua će imati fokus na spiritualne vežbe. Tehnike koje će biti praktikovane i oblasti u kojima će ih ona primenjivati, biće saopštavana njoj direktno preko intuicije i kontakta sa višim bićima. Ova faza je različita za svakoga pojedinačno, zavisno od njegovog odnosno njenog spiritualnog stanja i izvora, a Rišijevi vode individue direktno. Ovo je veoma važna faza.

Sve do ove faze, individua će konzumirati normalnu hranu zarad sopstvenog održavanja. U ovoj poslednjoj fazi, individua trenira sebe da absorbuje Pranu (energiju Sunca) direktno iz hrane. Ovo će biti dopunjeno odgovarajućim fakultativnim „institucijama“ i sistemima varenja u sistemu pojedinca. Sistem za varenje počeće transformaciju kako bi se adaptirao promeni. Sa ovim procesom, pojedinac će biti sposoban da poprimi više svetosti u svom organizmu.

U mnogim od gore navedenih etapa, procesi započinju istovremeno i ne čekaju na prethodni proces kako bi sledeći započeo. Neki procesi zahtevaju veći period vremena. Zajedno, svi ovi procesi dozvoljavaju ćelijama u telu da prime više Svetlosti dok čitavo fizičko telo se ne konvertuje u Svetlosno telo.
Nauka transformacije u svetlosno telo (drugi deo)


Kao što je već objašnjeno u prethodnom delu, ljudi tranzituju u Svetlosna tela u različitim serijama I periodima, sa potpunom transformacijom nakon 2018. Gore pomenuti procesi su isti za sve ove serije promena. Ukupno vreme kako bi se ovi procesi završili jeste 18-20 godina. U ovom trajanju, priroda oko nas podleći će takođe drastičnoj I finijoj promeni, kako bi odgovarala uslovima Novog Svetlosnog doba.

U procesu tranzicije iz fizičkog u Svetlosno telo, mnogi interni sistemi I organi, proći će kroz transmutaciju. Varenje, cirkulacija, disanje, nervni I reproduktivni sistemi, promeniće se prema novim poboljšanjima. Ujedno sa ovime, čulni organi takođe će pretrpeti transformaciju, tek kada fizička tela budu potpuno I konačno pretvorena u Svetlosna tela. Dok finalna promena ne zauzme mesto, svih pet čula biće zamenjeno sa njihovim naprednijim verzijama, kako je već objašnjeno u prethodnom delu.

Slojevi tela, takođe će proći transformaciju tek kada se kompletira Svetlosno telo I kada bude potpuno dostupno. Tada nema postepenog prelaza Umno-Inteligentno-Duhovnih tela. Um će biti zamenjen drugim Umom, koji ima unapređenu umnu materiju, bolju percepciju sposobnosti I to bez ikakvih čakri. Intelekt I spiritualno telo, takođe će biti poboljšano. Kundalini energija biće zamenjena novom Kundalini, tako da će se promene odvijati I u broju “nadi-a” odnosno kanala u vitalnom telu (suptilnom). Kvantitet Svetlosti u Duši, takođe će proći tranziciju, sa dodatnim Svetlosnim bićem koje će proisteći iz Izvora.

Svi ovi procesi biće nadgledani od strane velikih Rišija, koji su pod vođstvom Uzvišene Inteligencije.

Nova flora I fauna takođe počinje da cveta ,kada se Satja Juge kompletno postave. Ove biljke sakupljaće Pranu iz Sunca I sekundarnog Sunca u formi specijalnih voća, koje ljudi mogu konzumirati I absorbovati zarad pothranjivanja njihovih Svetlosnih tela.

Drugi spoljni uticaji

Proces transmutacije počinje na nivou Svesnosti, sa svakom individuom koja čini napore da pročisti, pozitiviše I prati principe Svetlosti. Ostatak procesa se dešava na nivou gde individua ne poseduje svesnu kontrolu ili uticaj. Ona jedino može da podnese procese tako što se posvećuje duhovnim vrednostima I praksama i kada se kontinualno bavi manifestovanjem pozitivnih odlika u životu. Ove dve aktivnosti na svesnom I suptilnom nivou idu “ruku pod ruku” sa pretvaranjem fizičkog tela u Svetlosno telo. Individualni napori su uveliko potpomagani uzvišenim vođstvom Rišisa i viših Inteligencija.

Ovo nije prvi put da se ljudsko telo pretvara u Svetlosno telo. Mistici i Ratnici Svetlosti uspešno su pretvorili sebe u Svetlosno Telo, nezavisno od doba u kojem su živeli. Naseljenici Šambale žive u telu koje je skoro slično Svetlosnom telu usled dugoročnog života na zemlju. Ova pretvaranja su bila dvosmerna, gde se pojedinac mogao vratiti nazad u fizičko telo, kad god je poželeo. Trenutni tranzit, kome svedočimo, ne može biti obrnut, jer se premeštamo u trajno Svetlosno doba, stoga neće biti potrebe za uobičajenim fizičkim telom od sada.

Postoje razni drugi faktori koji igraju važnu ulogu u ovoj konverziji. Vremena u kojima živimo su jedinstvena, sa raznim poravnanjima i konjunkcijama koje se dešavaju na kosmičkim nivoima. Velika Galaktička poravnanja, naš ulaz u Fotonski pojas I ispunjavanje završnog ciklusa, kao što je objašnjeno u ovom članku, što nam daje pristup ogromnim količinama spiritualnih energija, koje inače omogućuju konverziju uopšte.

Još jedan važan faktor jeste inicijacija novog projekta “Pavitrena Karjam” od strane Više Inteligencije kako bi povukli Zlo iz postojanja. Ovo je zahtevalo mnogo važnih promena na fizički mi duhovnim nivoima.

Pristup drugim manifestovanim I nemanifestovanim Univerzumima, zajedno sa uticajem njihovih energija jeste još jedan aspekat uticaja ove tranzicije. Šesnaest manifestovanih Bogova, igraće aktivnu ulogu na ovoj planeti ubrzo. Duše koje proizilaze iz ovi Izvora rađaju se na Zemlji I privlače energiju I znanje iz ovih Univerzuma. Ove energije daju “boost” odnosno doprinos transformacionim procesima. Takođe, Rišiji prikupljaju energije iz nemanifestovanih Univerzuma I koriste ih da bi produžili transformacione procese.

Božansko prisustvo na Zemlji u ovom vremenu – Gospod Kalki I Gospod Mahavatara igraju odlučujuću ulogu u tranziciji ka Svetlosnim telima. Jedan od najvažnijih faza ovoga jeste proces vođstva koji individue primaju na svesnim I suptilnim nivoima. Usled delovanja spoljnog vođstva od strane Gurua ili Puta, individua će preći na stanje gde će biti vođena direktno od Više inteligencije, putem njegove intuicije. Gospod Kalki i Gospod Mahavatara pomoći će kvalifikovanim za Novo Svetlosno doba kako bi načinili ovaj prelaz.

U početku Satja Juge, Gospod Kalki će direktno motriti svaki proces ove tranzicije (prelaza). Gospod Mahavatara proveravaće spiritualno stanje svake duše kako bi se osiguralo da li su kvalifikovani da žive u Novom Dobu.

Ova aktivnost nastaviće se kroz nekih 15-20 godina nakon 2018. Greške načinjene od individua biće ispravljene dok će bilo kakva dobra dela biti nagrađena od strane Božanskog principa. Oni će ostati aktivni i nastaviti da nadgledaju procese nekih 108 godina. Efekat njihovih akcija biće uočljiv od 2011. pa nadalje.

Zaključak

Najvažniji faktor u celokupnom procesu transformacije jeste “vođstvo”, koje će biti dostupno individuama tokom prelaska u telo Svetlosti. Ovo vođstvo potiče od Rišija i božanskih entiteta iz Viših realnosti; stoga, sposobnost individue u uspostavljanju kontakta sa njima je sudbonosna. Sve dok se taj kontakt ne ostvari, individua treba pratiti duhovni put ili ljudskog gurua i nastaviti sa primenjivanjem duhovne prakse kako bi pročistila svoj sistem. Kada se čistota uspostavi u sistemu, fakulteti Viših komunikacija se otvaraju automatski; tada Rišijevi preuzimaju I vode pojedinca direktno ka realizovanju Svetlosnog tela. Ljudski Guru ili Putanja postaju onda zastareli.

Da bi se pokrenuli ka takvim procesima, možemo početi sa primanjem mnogo Svetlosti u naš sistem I to čistom Svesnošću da mi JESMO deo toga, i to činiti u svakodnevnim aktivnostima. Ovo Svetlo, koje je Uzvišena Inteligencija samo po sebi, vodiće nas ka odgovarajućim akcijama i skupu procesa u samom pokretu. Mnogo puta individue nisu bile svesne ovih procesa ili vođstva na fizičkom nivou. Takođe, ako je osoba jednostavna, čistog srca i manifestuje sve uzvišene kvalitete, Univerzum ga vodi ka ovim procesima putem njegove Intuicije. Biće sposoban da se transformiše u Svetlosno telo bez ikakvih opipljivih eksternih vođstava.

Preusmeravanje iz fizičkog tela u božansko Svetlosno telo jeste duhovni izazov sa kojim se susrećemo I narednih godina. Rišiji su dali nove instrukcije i prakse koje će pomoći nama da savladamo ovaj izazov sa malo napora.

субота, 28. август 2010.

Kvantno svetlo, univerzalna magija, čuda i manifestacije

Channelling – srpski

Najpoznatiji kanal i dostupnost onima koji koriste kanal na srpskom jeziku, na putu andeoskog coveka ka 5. dimenziji putem posredovanja gore navedenog kanala i prevoda Plavog Intoniranog Orla

CHANNELLING – SPIRITUALNI KANALI –
TRANSPERSONALNA POSREDOVANJA


Znacenje Channellinga jeste: „ Ne može se poistovetiti sa medijem, jer to nije posredovanje izmedu neke više svesti i slušaoca.
Channell nije nepromenjljiv, u stvarnosti dešava se to, da telo napusti osoba koja je
posrednik i umesto njega u telo ude duh koji saopštava, obucava, odnosno privremeno uzima u posed telo sa odredenim ciljem. (Ramtha: 2:6)

SPISAK KNJIGA NA MAÐARSKOM JEZIKU, POREÐANI PO GOD.IZDAVANJA

1.

SET entitet koji je obucavao 60-tih godina sve do 1969, oko 500 kontakta preko J. Roberts (takode i srpsko izdanje)

2.

RAMTHA entitet koji se 1977 god pojavio preko medija J. Z. Knight, živeo u ljudskom obliku pre 35.000 god.

3.

SOLARA ANTARA entitet koji se pojavio pocetkom 80-tih. Otkrio je znacaj energije 11:11

4.

ABRAHAM entitet koji se 1985 pojavio putem bracnog para Hicks (i srpsko izdanje)

5.

ŽENA BOG u enja o ženskom aspektu stvaraoca 1987 god 16. avgust do11.08. 1999.

6.

PLEJADE grupa entiteta, vanzemaljci 1998 god preko Barbare Marciniaka (i srpsko izdanje)

7.

PLEJADE I SIRIJUSANCI grupa andela preko madarskih posrednika od 1988 . Saopštenje se
odnosi na kosmicku istoriju Zemlje, o opisu 7 zvezdi Sirijusa, precesioni ciklusi Zemlje od 25.920 godina kao i o ciklusu obrtanja suncanog sistema oko Alkiona od 26.000 god.

8.

KRYON entitet iz magnetne službe, on je podesio mrežu ljubavi oko Zemlje koja je pomogla da se dode do kvantnog skoka.
Dao je potpune informacije o tome kako ce covecanstvo ostvariti nov kvalitet življenja na Zemlji. Kanal je Lee Caroll od 1993 do 2003. Preko 5.000 ucenja

9.

VIVAMUS entitet preko Barbare Burns od 1992 do 2000 god. Komunikacija sa višom
inteligencijom.

10. HATHORI grupa entiteta. Posrednik Virginija Essen od 1996 do 2.000

11. SHAUMBRE grupa svetlosnih radnika koji su se inkarnirali na Zemlju sa zadatkom da pomognu promenu dimenzije.
Posrednik: andeo TO-BI-WAH, odnosno Tobijas. Posredovanja su tematska, traju i danas. Clanovi su ekipe Kryona, nastavili su njegov rad. Javljanje je od 1.999 i najverovatnije ce trajati do kraja 2.011 u trajanju od 12 god.

12. THIAOOUBA –izgovaraj: Jehova, odnosno zlatna planeta koja najverovatnije pripada Plejadama.
Vrlo razvijena planeta kojoj pripada 9 tipova entiteta, ucenje pocelo 1987 god, jer se planeta Zemlja kretala ka katastrofi.
Posreduje Michel Desmarquel.

13. STARCHILD

preko Celia Fenn, žene koja živi u Johanesburgu, Južna Afrika.Ucenja obuhvataju
aktivaciju našeg DNK putem pomoci Arhandela Mihajla. Ova ucenja potpuno su usaglašena sa ucenjem Kryona i Shaumbre.
Preko Tashira Tachi-a, od izvora do izvora, posreduje o ucenju Arhandela Ariela o formiranju 12 svetlosnih tela. Pored toga uci nas da 383 planete treba istovremeno da se uzdignu u više nivoe.
Ucenja traju od 1994 god. Upozorava nas da je sve to popraceno odredenim simptomima, kao što je glavobolja i kijanje mada nije influenca, jer je ovo u suštini naša mutacija.

Ovoj tematici pripadaju i sledece knjige:

1.
Dr. Dooren Virtue, knjige vezane za Svetlosne Poslanike
2.
Drunvalo Melhizedek, knjige o sakralnoj geometriji i o Mer-ka-bi
3.
Cetiri knjige o Magu sa Kipra
4.
David Volsch: Razgovori sa Bogom u tri knjige
5.
Ucenja Bezimenog Duha: Preko Adelme Vay 1933 – 1939
6.
Ucenje o trojnom jedinstvu. Savez izmedu bica sa Suncanim licem i živog Boga
Put Coveka – andela od 3. Dimenzije do 5. dimenzije putem spiritualnih kanala:

VAŽNIJI DATUMI:

Razvoj Galaksija

Pre 1.320.000 god na Prazemlji dogodila se katastrofa i formiran je nov kontinent u Tihom Okeanu, koji je nazvan Lamar (Lemurija) ili Zemlja Mu. Nakon 2.000 god usled zemljotresa raspao se na tri kontinenta.

1.

Pre 500.000 god Zemlja je zarobila manju planetu, Mesec. Po drugoj verziji otcepila se od praplanete Zemlje.
Po našem sadašnjem kalendaru kroz otprilike 195.000 god treba da se sruši na zemlju, ali tada ce na zemlji živeti napredna bica koji ce znati kako da se spasu.

2.
Pre 450.000 ili po drugoj varijanti pre 432.000 pojavio se prvi humanoidni oblik života na Zemlji

3.
Prvi kolonisti pre 300.000 god. su se pojavili u Lemuriji, došli su iz zvezdanog sistema Kentaur.

4.
Pre 250.000 god sa planete Aremo X3 stigli su kolonisti koji su spiritualno bili razvijeni, visoki između 180-160 cm.

5.
Pre 50.000 god. živela je na Zemlji najrazvijenija civilizacija Lemurija ( Mu )

6.
Pre 30.000 god kolonizirali su Atlantis sa belim Majama

7.
Pre 14.500 god civilizacija na Atlantisu dostiže svoj vrhunac razvoja., koja je samu sebe uništila putem nuklearnog rata, najverovatnije zbog zaboravljene tehnoligije Mer-Ka –Be.
Tragove cuva Bermudski trougao, koji je multidimenzionalna kapija. Po drugoj varijanti u Atlantis udario je veliki Asteroid, koji ga je potopio.

Razvoj duha u zadnjih 25 god

1.
Manifestacija 4. Dimenzije izmedu 16-17. 08. 1987 god. je Kapija za ostale dimenzije. Dom Astralnog polja.
Parne dimenzije su te koje nas pripremaju, dok se neparne dimenzije manifestuju. Postoji sedam polja života-denziteta unutar kojih imamo više dimenzija. Postoje
razlicite teorije o broju dimenzija ali su svi jedinstveni da se kosmicki ciklus završava 2.012.
Datumi našeg razvoja su razliciti. Po novijim ucenjima covecanstvo ce stupiti u jednu višu frekvenciju.
Napominjemo da je 1987 god. Sunce bilo izuzetno aktivno i da je jedna supernova koja je imala 150 puta više energije od našeg Sunca eksplodirala.
Ciklusi Sunceve aktivnosti su svakih 11 god. jaci. Tada, 1.987 na našu Zemlju stigle su vanredne kolicine energije koje su potpomogle zapoceti duhovni razvoj.
Svakih 25 god. se meri razvoj ljudske svesti i frekvencija Zemlje, sa one strane vela.
Konstatovan je izuzetan razvoj što je podržalo odluku da se Zemlja ne uništi.To je prvi faktor razvoja.
Drugi skok se ocekuje 2.012. Sadašnja frekvencija se promenula sa 7 na 9 hz,
dok se 2.012 ocekuje oko 11 hz.

2.
Kod dece rodene posle 1987 god., duhovni razvoj ima veći znacaj kod izbora zanimanja.
Pogledaj pod Indigo deca, koji imaju biološki vec aktivirani DNK i spiritualno su razvijeniji.

3.
1988 izmedu 13. i 14. Februara, pocela je Harmonijska Konvergencija, uzdizanje na zemlji, jer su se vodeca ljudska bica izjasnila za to, odnosno da smo spremni za energetsku promenu.
Zemlja je dobila nov eterski energetski plan, cija se suština ogleda u prelasku na novu frekvenciju.
Na više tacaka zemlje stižu novi izvori energije U martu svaki posrednik dignut je na
prvi svetlosni nivo . U to vreme Zemlju je zahvatila influenca svetskih razmera. Tada se javlja prvi put pojam prikljucenja Zemlje. Stari obrazci planeta gube snagu ( slabljenje Zodijackih znakova i prostorno preuredenje Planeta u Suncevom sistemu. Novi sakralni simboli geometrijskih oblika)

4.
1.989 god. posle kvantnog skoka 88-me, nazvana je godinom: Sjedinjavanje aktivacije i moci
1.989 god. 16-tog Aprila, materija i celokupna Zemljina kristalna struktura dignuta je na treci svetlosni nivo.
1.989 stiže Kryon do Lee Ceroll-a.
1.989 septembar, Zemlja je otpustila stvorenu sliku da je covecanstvo njen neprijatelj. Ova cinjenica je doprinela da se smanje predvidene katastrofe. Na zemlju stiže energija opraštanja, da postane sastavni deo mrežaste energetske strukture oko planete.
Manifestacija energije kapije 11:11 stiže 11 januara 1.992 god. (1.992.01.11=11:11) Kroz ovu kapiju prošla je zvezda koja se formira sa nazivom "Zvezda Ptica". To nije ništa drugo do Matrix broja 7 ( 3+4 dimenzija, po predpostavci Plejade + Sirijus, predpostavlja se da posle 2.012 god nece biti više centar naše galaksije Alkion vei( Sirijus.)

5
11:11 je kapija za 7. oktavu, što je pocetak jedinstva (prim: umnožavanjem br. 11, dobijamo majstorske brojeve 33, koliko je imao god. Hrist kada je razapet)
Kraj je 31. 12. 2.012 god = 32, sledeci dan je 33 dolazak Hristove svesti odnosno pocetak 5. dimenzije.
11:11 drugi naziv je Harmonicna Konvergencija, uravnotežavanje starih energija, zatim sledi Harmonicna Konkordencija, harmonicno saglasje, kada budemo usaglašeni sa sopstvenim božanskim bicem.

6
Od januara 1.993 god. aktiviralo se sedmo svetlosno polje Zemlje

7
30 maj 1.994 istovremeno 383 planete pocinju da se uzdižu u SVE ŠTO POSTOJI. Aktivira
se osmo svetlosno polje Zemlje Možemo racunati da se od ovog trenutka ubrzalo uzdizanje Zemlje.

8 15. 10. 1.994 aktivira se deveto svetlosno polje Zemlje.
9 Avgust 1.999 Mrtvacki kovceg Zemlje: tada je trebalo da se uništi sav ljudski život na zemlji, ili bi covek uništio sebe ili bi došlo do kataklizmi na Zemlji.

10 Avgust 1.999 – Avgust 2.001 Sindrom „Vreme je stalo“. Period prelaska i podešavanje Zemljine Mreže jer je odluceno (sa one strane vela) da covecanstvo može da se vrati u viši, spiritualni svet. Ove dve godine su period stabilizacije.

11 Po Majanskom kalendaru dan dualnosti, najteži dan u istoriji covecanstva, kada se 1. menja u br. 2.
12 2.001 poslednja godina dualnosti prelazak u 3.
11:11 ruše se kule u Americi. Prema spiritualnom tumacenju odnos tamne i svetle energije je
50:50. Tada se kantar pomerio u korist svetle energije. Ove dane detaljno je analizirao Kryon

13 Oslobadanje od stare energije 2.002 . Godina broja 4. sa 2. na kraju.. Godina ravnoteže, godina nauke i tehnologije, pocetak razvoja Nove Energije. Cetvrti perid Božanskog ljudskog bica. Pre toga živeli smo u tri perioda.( koja nisu vezana za ljudska bica ovakva kakva su sada) Ove godine je uz pomoc Kryon-a stvorena nova energetska mreža oko Zemlje

14 Aktiviranje Davidove zvezde 08. 11 2.003 god. Potpuno pomracenje meseca, pored toga još 6 nebeskih tela (Sunce, Saturn, Mars, Mesec, Jupiter, Chiron) formiraju po dva pravilna trougla koja kad preklopimo dobijama Davidovu zvezdu, koja su imali zna ajan energetski uticaj na Zemlju. 23 novembra pomracenje sunca ovu pojavu još je pojacalo. Ubrzava se razvoj Zemlje i omogucava se njen prelazak u petu dimenziju. 11 je pozivni broj za energiju dualizma.
08.11.2.003 na osnovu posredovanja Shaumbre, javljeno je da je moguce da se pomeša
energija božanskog i ljudskog plana. 15=6: jedinstvo, ravnoteža, uravnoteženje Jin-a i Jang-a u svakom ljudskom bicu. Broj 8 je prihvatanje potpune odgovornosti za sebe. Nova koncepcija energije dostupna je od 2.003 god. Na taj datum svetlosni radnici pokrenuli su jedan nov proces, proces ujedinjenja svih mogucih energija, odnosno formiranje nove Davidove zvezde. Dan Harmonicne Konkordencije. Našom slobodnom voljom dali smo saglasnost da se naš DNK koriguje. Pocinje saradnja sa Novom Zemljom.

15 08.08.2.004 kristalna planeta, Nova Zemlja je rodena. Od tog datuma mogu se aktivirati novi obrasci, što otvara nebeske kapije, da struji ljubav i bogatstvo na Zemlju.

16 11.11.2.004 otvaranje zvezdane kapije 11:11 i aktiviranje, dan pre novog meseca.
Izmedu Zemlje i Neba otvorene su nove nebeske kapije: svetlosni snop nebeske ljubavi struji na Zemlju, javljaju se kao sinergetske energije.


17
Krajem 2.005 god. stižu prva Kristalna deca , duše koje još nikad nisu bile rodene na Zemlji.
Dolaze sa vanrednim sposobnostima, jedno vreme cak ce ih i roditelji kriti. Oni su ti koji su još pre Indigo dece , u snu su razvili sposobnosti koje imaju Indigo deca i kristalna deca.


18 Kristalna deca ( odatle se racuna pojava novog ljudskog bica) Saopštenje Šaumbre 2.003 god: zbog Nove Energije vreme se toliko ubrzava, da dolazi do promene programa za vreme promene dimenzije, koje se može videti 18. 09. 2.007 god (kvantni skok) odnosno 3*9=27=9, kad ce se manifestovati, to i zavisi od okolnosti

19
11.11.2.011 završava se promena dimenzije. Po Solari se završava promena životnog ciklusa
Zemlje, koji je poceo 11.01.1.992 a traje do 11.11.2.011.

ŽELIMO VAM SRECAN NOVI CIKLUS , VAMA ANÐELI!

S
h
a
u
m
b
r
a


7:7:7 Kvantno svetlo, univerzalna magija, cuda i manifestacije
Datum: Sreda 07.novembar 2.007
tema: Michelle Eloff
Poruka Kutumija u prevodu Macz Annamari-je ........novembarske aktuelnosti.


7:7:7 Kvantno svetlo, univerzalna magija, čuda i manifestacije,
galakticko usidrenje energije
Putem posredovanja Michell Eloff-a
Johanesburg, Južna Afrika


7. jul 2.007
Molim vas, uzmite u obzir da će čitanje ovog materijala imati uticaja na vas. Energetski se povezujete, sa osobom koja je kanal i to pokrece se isti proces i u tebi kao i u kanalu. To nije potpuno isto kao da si prisutan u prostoriji sa kanalisanim Majstorom, ali dejstvo je vrlo slicno. Nemojte brinuti o vremenu koje je dato ucesnicima channelinga.
I vi koji citate cete preci slican put u skladu sa vašim božanskim planom, vremenskom harmonizacijom u skladu sa vašim ciljevima.

Ja sam Kutumi, došao sam na talasima mudrosti i ljubavi do vas, da vas pozdravim povodom ovog susreta i da vam donesem blagoslove preobraženja, integracije, ravnoteže i istine.
Pozdravljam vas moji voljeni.

Sa radošcu i ljubavi u srcu skupili smo se ovde, dok vas cvrsto držimo u srcu ljubavi Hrista, i u sigurnosti na dlanu Boga.
Voljeni, današnji skup, nije bitan samo na nivou planete Zemlje, vec je od izuzetnog znacaja i kosmicki, svuda se slavi po kosmosu. Ovaj odredeni energetski sklop, izazvao je jednu geometrijsku oscilaciju, koja aktivira jednu novu frekvenciju u svakom živom bicu.

Ova nova frekvencija, kao magnet privlaci jednu potpuno novu mogucnost integracije fotonske vibracije.

U vaša magnetna polja dobijate fotonske bisere ispunjene zlatnom svetlošcu, što je istovremeno energetski signal svim bicima na svim nivoima svetlosnog sistema, da se paradigma moci pojavila kao mogucnost i u 3. dimenziji, u fizickom svetu na Zemlji.

Proteklih devet meseci, bio je period nekog preispitivanja i siguran sam u to, da ste se i vi pitali, koji se to vrag dešava za ovih devet meseci na zelenoj planeti Boga? I može se reci, da ste iskusili takoreci porodajne muke.. Danas cete usidriti ovu Novu energiju.

Možete smatrati kao da se danas rada svetlost Zlatnog doba.

Milijarde svetlosnih sistema se skupljaju oko vaše planete, dok vama govorim ovo. Ova svetlost sacuvace njihove pozicije sve dotle dok je potrebno, da obezbede da svaka
duša koja želi može preci u drugi energetski sistem, što su geometrijski obrasci koji izuzetno visoko vibriraju, obezbedujuci svakoj pojedinacnoj živoj svesti, koja je slobodnom voljom izabrala da ih prizna i zato dobiju podršku na tom svom putu.

Upoznacete jedan nov sistem koji se stvorio voljeni Merlin, veliki carobnjak. Jako se nadam, da vas nece u celini upoznati sa svim i tako upropastiti ceo dan, ali videcemo. (Merlin voli tako povremeno na šaljiv nacin da nas upozori, posebno kada postavljamo pitanja, da mi vec poznajemo odgovore!)

Sistem koji je on stvorio naziva se Trigometrickim Svetlosnim sistemom. Ovo je sedmoslojni sistem koji se ugraduje u vaše fizicko telo putem sedam cakri. Trigometricki sistem sadrži tri nova aspekta svetlosti koji se vezuje za ženski i muški princip, što automatski daje život trecem elementu, to što vi
poznajete kao dete. To je u stvari zlatni decji aspekt vaše licnosti, taj vaš deo koji traume doživljene u detinjstvu, pretvara u nova dešavanja.

Voljeni moji, zato vas molimo, da budete strpljivi danas sa nama, jer jako puno stvari treba danas da podelimo sa vama, a moja omiljena aktivnost je razgovor, nadam se da danas imate dovoljno vremena! Takva je ovo informacija, što ne samo da sada služi vama, nego i u narednim godinama, još puno-puno. Pocinje da sazreva u vama jedinstvo to što svi vi u suštini dobijate danas.. Putem integracije Tigometrijskog Svetlosnog sistema i preko toga i iznad toga.

Svaki od vas dobija aktivaciju svog andeoskog DNK. To znaci da ste svi vi zaslužili krila, svaka frekvencija andeoskog DNK ovaplocuje jedan krilati sistem. O tome cemo vam malo više govoriti, malo kasnije.

Jedan od najvažnijih aspekata današnjeg sastanka je da vam objasnim kako se ugraduje energija u vašu psihologiju, fiziologiju i na kraju u vašu biologiju. Najvažniji sistem vašeg tela je trenutno, na šta se mi koncentriramo, novo stanje vaše moždane kore ( neo-cortex). To cini 90% vašeg mozga, ako možemo tako reci. Novo stanje vaše moždane kore je to stanje, koje je na neki nacin odgovorno za vaš razvoj inteligencije i ljudska bica najviše iskustva sticu baš zahvaljujuci novoj moždanoj kori.

No, nova moždana kora ima šest slojeva i sacinjava ga stotine milijardi celija. Svaka celija raspolaže od po hiljadu do deset hiljada sinapsi. Sinapse su ustvari kao konektori, koji svaki u sebi sadrži najmanje 100.000.000 m kablova. To je vec samo po sebi nešto izvanredno! To vam pokazuje koliko ste jedinstvena bica.
Trenutno najviše uticaja na novu moždanu koru ima vaš nacin života.. „Neprijatelj“ broj jedan je, ako tako možemo reci, veliko „S“ odnosno stres. Kortex je taj koji kontroliše osecajnu sferu, kao i vecinu funkcija vaših sistema i organa, zato da kao inteligentna bica možete da zadržite energije u tim sistemima i organima.Ne
samo zadržite, vec isto da prosledite i ostalim vašim organima i sistemima. Setite se da imate sada preko 100.000.000 m kablova koji se vezuju za organe.

Jedan drugi veoma važan zadatak centralnog nervnog sisitema je i to, da obezbedi mogucnost da prihvati procese kroz koje sada prolazite. Kada nastane stres u centralnom nervnom sisitemu, tada sve bude u vama u veoma lošem stanju. Kratko i
sažeto, najvažnije je da fokusirate pažnju na jednu stvar, a to je ravnoteža. cak i ako zaboravite šta je ovde receno, samo jedne stvari treba da se setite, to je ravnoteža.

Savremeni život ne samo da vam je olakšao život sa raznim uredajima i sistemima koji vam stoje na raspolaganju, vec ga je ujedno i iskomplikovao. Jer svo vreme koje ste uštedeli zahvaljujuci uredajima, vi ne trošite na to da usavršite sebe, vec na to da budete izuzetno zauzeti drugim stvarima.
Tako vaša delatnost stalno raste i sve manje i manje imate slobodnog vremena.

Ako nacin življenja covecanstva i dalje ostane ovakav, tada ce se korteks ponovo vratiti na predašnje stanje i bice nesposoban da primi sve ove informacije. To znaci da ce moždane žljezde kao i centralni nervni sistem poceti da se degenerišu. To ce prakticno dovesti do toga da vam stane ceo endokrini sistem.

Sada pokušajte da mislite na ove tri teritorije, na novi korteks, moždane žlezde i centralni nervni sistem. Ako one ne funcionišu kako treba, dolazi do zastoja citave fiziologije.
Posle ovog raspada sistema, ne znam šta bi još mogli da izmislite da se ne bavite sa sobom.
Treba da primetite da sve ovo ne funcionišete kako treba. Zato u ovom savremenom svetu ima toliko problema, jer ili cete postati lenji ( zbog silnih pomagala) ili cete umreti od bolesti.
Neki od vas u spiritualnom smislu vec umiru. Naravno, sada to sa lakocom i humorom kažem, ali ima tu i istine, jer u svakom vicu je pola istine, bar tako mislim!


Sad je vreme da preformulišete redosled važnosti u vašem životu, sad je bitnije nego ikad u istoriji covecanstva, a gospodin Saturn je taj koji treba to da kontroliše i omoguci vam da se to i desi.
Dakle, oni koji ne poznaju gospodina Saturn-a,... njima mnogo srece! (smeh). Ima li prisutnih Jaraca?
Uveren sam da su oni veoma upuceni u energije gospodina Saturn-a.

Znate Saturn ne voli baš one „bez mozga“, jer on veoma ceni kada kažete da ili ne, da to tako i bude jer on valjda najbolje zna šta je najbolje za vas! (još više smeha).
O tome nemojte raspravljati sa njim! Voljeni moji, gospodin Saturn donece vam sve ove nove energetske strukture, koji najviše podržavaju to što sada unosite u vaše živote.

Svi ste to odabrali jer ste danas tu. I na svakoga se odnosi, ko u buduce bude cuo ove reci ili ko sada cita ove reci, za sve njih isto važi. Tako da, ako neko želi da ode, bolje ce mu ciniti ako sad ode...ako pak ne, tad kroz nekoliko meseci ponovo cemo se naci i ispricati kako su se u meduvremenu promenuli neki od sistema u vašem životu!

Vi ste danas izabrali najinteresantniji, najoslobadajuci, najbolji moguci poklon sebi.

Svi vi koji ucestvujete postajete 3*7 svetlosni signal zlatne svetlosti. Svaki pojedini foton provibrira kroz svaku mogucu celiju vašeg organizma i kroz energetska polja. Ove celije emituju zlatnu svetlost, što je istovremeno jedna frekvencija koja oko vas formira jedno novo magnetno polje.

Ovo novo magnetno polje, pretvara se u jedan kontejner, koji usisava sve one nove potrebne frekvencije, koje osiguravaju, da se formira sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem i da ostane na mestu. Vaše andeoski DNK ostaje usaglašen sa ostalim sistemima DNK. Da novo-formirano stanje korteksa, centralnog nervnog sistema i moždane žljezde ostanu usaglašene i u ravnoteži. Ovo magnetno polje to i osigurava, da vi kao svesna bica budete svesni i oprezni sa ovim sistemima koji mogu izazvati neuravnoteženost u vašem životu!

Danas se zatvaraju kapije zodija kog simbola Ribe. Danas, na jedan sasvim drugi nacin ulazite u novo zlatno doba. Zato koristim rec „novo“ jer u istoriji zemlje nikad ranije, podrazumevajuci tu sve cikluse, nije bilo tako velikog broj grupa, -i to sad podrazumevam na nivou planete – ciji su clanovi izabrali da udu u novi sistem svetlosti kao što je to danas.
Neki od vas su možda primetili da nisu samo ezotericne grupe te koje su profitirale od ulaska u energiju Trostruke sedmice, nego i drugi sistemi. Naše je uverenje da jedan covek na poziciji, kao što je Al Gor, ako dobro znamo to mu je ime, danas usidruje veoma važnu energiju, zahvaljuju i njemu ce kolektivna svest da se sinhronizuje sa planetarnom svešcu i sa svim sistemima života koje obuhvata planeta.

Tako da ako je bilo dana kada je postojao razlog za slavlje onda je današnji dan taj.

Voljeni, vreme je da se prione na posao sa svima vama, radu sa energijama i molimo vas da olabavite vaše telo, kako bi se svi energetski sistemi aktivirali. Ja cu da vas vodim kroz ovaj energetski sistem. Tacno u vam reci šta se dešava. Vi samo
toliko treba da ucinite da to dozvolite.

Pocnite sa jednim dubokim udahom, i dok izdišete, opustite svaki mišic u svom telu. (pauza).

Nastavite sa dubokim udahom, i kod svakog izdaha opustite mišice tela.(pauza).

Što se bolje opustiš to postaješ prijemciviji, to je tvoje telo voljnije da dobije.(pauza).

Zatvori oci, ako to dosada nisi ucinio. Zatvaranje ociju, simbolizuje okretanje ka unutra, obracanje pažnje na svet koji je unutar tebe. Obrati pažnju iznutra, kako bi iskoristio bezbroj oblika ili jezika pristižuce energije. Kako nastavljaš da dišeš pocinješ da osecaš da se u tebi toplota polako diže. To je energija koju tvoje telo uvlaci i u tebi se svaki sistem svesti snabdeva sa potrebnom energijom. Voleo bih kada bi postali svesni vaših vodica ili bilo kog majstora ili andela, koji redovno rade sa vama. (pauza).

Pozovi tvog andela koji te isceljuje i pozdravimo njegovo prisustvo. Pozdravimo carobnjaka Merlina, pozdravljamo velicanstvenog gospodina Saturn-a, pozdravimo naše kosmicke roditelje, Božanske nebeske energije Oca i Majke. (pauza)

Zato vas molim, da pozovete sve svoje božanske aspekte koji su se vec razvili na Majstorskom nivou, šireci se u svaki paralelni i altrenativni svet prema
postojecem tvom Ja, jer ce tako svaki deo tvoga Ja, ucestvovati u ovoj današnjoj blagoslovljenoj energiji.


Tvoj DNK pocinje da osciluje sa višom frekvecijom i sa tim pocinje da rasprostire svetlosne zrake.
Na sve one koji su genetski vezani za tebe podrazumevajuci tu i tvoje pretke. Ova se energija širi na
sve one duše koje su sa tobom u genetskoj vezi i na one koji još nisu stigli da se fizicki inkarniraju.

Veliki gospodin Melchidezek , baš sad aktivira jedan zvezdani tetra-edar od 44. zlatna svetlosna nivoa. (pauza).

Skupi sve aspekte, tvoje paralelne i alternativne aspekte, tvoje savršene majstorske aspekte i sve tvoje genetske veze. Sve je to u jednom ogromnom
zvezdanom tetra-edru. Tetra-edar ispoljava telesnost svih energetskih sistema koji osiguravaju da filtrirana svetlost harmonicno dode u tvoje cakre. U vašem vratu svi imate kodiran jedan geometriski sistem, izrazito u prva cetiri pršljena.. Ovaj geometrijski sistem poznato kao „sedište duše“ osigurava da ostanete cisti i otvoreni. Radeci preko vas i sa vama vaši viši svetlosni majstori mogu vam predati
ovu energiju.

(pauza)

Neki od vas možda pocinju da osecaju da energija pocinje da vibrira i neki možda osecaju neku opijenost. Nemojte brinuti samo dišite duboko. (pauza)

Vaše telo pocinje da upija energiju koje nikad ranije dosad nije osecao u fizickom stanju. Ovo su energije u koje samo tada možete da se ukljucite
kada radite u vašem svetlosnom telu. Samo dišite. (pauza).

Pocinješ da osecaš kako se energija širi oko kicme. Cim se proširi energija, moždana kicmena-tekucina pocinje da integrira sve više informacija. One se vezuju za potpune obrasce zlatnog doba u koji sad ulazite. (pauza).
Cim ovu informaciju kodirate u moždanu kicmenu tekucinu, tada pocinjete hraniti moždano deblo. Moždano deblo telo hrani preko kicmene moždine. (pauza).

Moždane žlezde pocinju da se šire upijajuci ovu svetlost. Svelost prolazi kroz moždane žlezde sve dotle dok se ne ugradi i u hipotalamus. (pauza).

Ova energija vibrira sve dok ne stigne u Novi korteks gde traka po cinje da upija ovu energiju kao sunder. ( pauza). Diši dalje.


Sada ce u ovaj prostor uci 12 Arhandela i sa svojom energijom prikljucice se na svakoga od vas. (pauza).

Energija raste.(pauza).

Ako neko od vas oseca, da mu energetski nivo opada, neka pocnevizualizovati Majku Zemlju, i u njenom središtu tela, crvenu svetlost, koja ga obavija (pauza). A
sada u tišini tvog uma, ponovi za mnom sledece reci: „Svesno prihvatam moc i svetlost koja danas pristiže.
Svesno se otvaram za prijem fotonske svetlosti zlatne frekvencije i sa radošcu primam svesnu inteligenciju, kako spiritualnu tako i osecajnu inteligenciju sa aspekta višeg nivoa i upijam ovo u najdublju suštinu, seme moga bica.“ udahnite vazduh i izdahnite sve iz sebe. (pauza)

„Otvaram sedam cakri mog fizickog tela, da primim u sebe sedmoslojni Trigometricki Svetlosni sistem, kako je to veliki gospodin Merlin stvorio“ Uzmite dubok udah, cim ova energija pocne da pulsira u vaših sedam cakri, cim ova energija stigne u tvoje telo Veliko Belo Bratstvo Svetlosti okupice se oko tebe, tvog poseda i po cinju da se aktiviraju 222 zlatne spirale uspona. (pauza)

Tvoj DNK upice sve ove spirale, i oni se spajaju sa 22 Sirijske cakre i stupaju u dejstvo sa svih sedam slojeva Trigometrickog Sistema Svetlosti, sa vašim nivoima tela: mentalnim, fizickim, osecajnim i spiritualnim telom. (pauza)

Kako 222 spirale uzdizanja povecavaju svoju frekvenciju, svako od vas ucestvuje u jednom ubrzanom lecenju i sinhronizaciji, to istovremeno pokrece aktivaciju ovog
posvecenog prostora. To je blagonakloni poklon Velikog Belog Bratstva koji ovu geografsku lokaciju postavljaju za svoje svetilište (prim. prev. ucionica Šaumbri).

Tu je moguce ukotvljenje energije, gde uvek možete doci, komunicirati, da vas podseti na postojece uravnotežene moci. Svi ste vi jedna svetla tacka u ovom svetom procesu aktiviranja, svi ste vi upili u vaše seme zlatnu spiralu uspona koja se aktivira u solarnom pleksusu. Ovo povlaci energiju iz jezgra Zemlje u vašu korenu cakru, odatle u sexualnu cakru pa zatim u pleksus solaris. (pauza)

Ovo konkretno sveto mesto snabdeva sve tri donje cakre sa vibracijama koje lece. Osiguravajuci da svesni sistemi postanu uravnoteženi. Osobe koje su spremne da oslobode sebe od savremenog nacina življenja.

Ko je spreman da se oslobodi svog slobodnog umišljenog sveta i spreman je da ude u sopstveni Zemaljski raj, u zlatno doba moci, razumece i dobice ovu ravnotežu. Nastavite duboko da udišete i izdišete. (pauza)

12 Arhandela sada stupaju u ovaj prostor i medu vas i njihova krila pocinju da
ispuštaju vibracije. (pauza) Vaše telo odgovara, jer poznaje ove vibracije, vibracije sopstvenih krila koja se šire....jedan tako poznat glas, glas slobodnog letenja.(pauza)

Kako vibracije izazovu ove frekvencije u eteru oko vas, andeoski DNK poput krila pocinje da se širi, kao jedan nov drug koji odgovara na pozdrav (pauza)

I zamislite, cim se ove andeoske cakre koje se spajaju sa vašim cakrama otvore, sva ova krila se aktiviraju u vama (pauza) Svaka andeoska cakra je sistem telesne
manifestacija jedne informacije, znanja, mudrosti. Danas vam donosi o ovom znanju, ovoj mudrosti i informaciji, secanje. Jer voljeni moji vi ste se vec svi uzdigli. Ne postoji put za uzdizanje. Vec ste tamo. Samo je toliko potrebno da se setite, da ste vec uzdignuti majstori svetlosnih bica. Upijte u vaše telo ovo znanje! (pauza)

Na jedan trenutak predaj se viziji, da si uzdignut majstor, takav, kakvim zamišljaš uzdignute majstore. (pauza)

Kada se sa ovom slikom zanimaš tvoje celije u telu to i ožive. U tebi se dešava
jedno kalibriranje. Koje ti šalje novu energiju u centralni nervni sistem i jaca je.(pauza)
Jedan energetski talas stiže do hipotalamusa i ova energija se filtrira u tvoj endokrini sistem. U tvojoj fiziologiji osvešcuje se da si stvarno jedno besmrtno bice. Samo treba da tvoj život spoznaš i uskladiš sa tvojim odlukama.U celini kako na nivou energije tako i fiziologije. (pauza)
A sada, kad ova energija struji u tvom telu u umu ponavljaj za mnom: „Secam se svojih viših majstorskih moci. Priznajem da sam vec majstor, jedno potpuno prosvetljeno bice, secam se toga sada i toga cu se setiti svaki dan, u svakom aspektu moga života. Sve dotle dok ne postanem potpuno svestan ko sam u stvari ja. Ne kao ljudsko bice, vec kao svi aspekti jedinstvenog uzajamno skopcanih suština znanja, svetlosti, ljubavi i mudrosti.“
Nastavi u svojoj svesti: „ Secam se da sam Majstorsko bice sa svim mocima. Secam se svog sveprisutnog Ja, jer Ja sam sveprisutni bit svega prisutnog“. Udiši to! (pauza)

Zamisli, kako stvara život u tvom telu! (pauza)

Nije bitno ako ne osecaš ništa. Jednostavno zamisli, zamisli kako svaka celija tvoga tela iskusi ovaj osecaj prosvetljenja. (pauza)

Zamisli kako svaka celija tvoga tela iskusi prepoznavanje svakog prosvetljenog trenutka i svaki tren se pretvara u zlatni trenutak secanja. (pauza)

Sada ce gospodin Merlin doci ispred tebe, tako blizu stoji do tebe, da možeš osetiti njegovu toplotnu energiju naspram tvog tela. Sada ce raširiti energiju, to što vi osecate kao njegovih sedam cakri.
Svaka od njegovih sedam cakri vezuje se za vaše cakre. Dolazi do posvecenog spoja i svaka spojena cakra pocinje da formira jednu spiralu koja je sveta, jedinstvena i u ovom spoju gospodin Merlin pocinje u vas da ugraduje sedmoslojni Trigometriski sistem sa potpunim spektrom moci. Pocinje da pumpa u vaše cakre znanje, mudrost, nove poglede na svet i svetlost, koji su sakriveni u vašem ženskom i muškom principu, koji ce stvoriti telo vašeg zlatnog deteta. Udišite ovo i izdahnite sav vazduh iz pluca.(pauza)
Primetili smo kod vas nekolicine da vaša energija, da vaša telesna toplota
po cinje da opada. To je zato jer vaša fiziologija dobija izvestan šok. Ovo je takva energija na koju niste naviknuti. Samo dišite i sve ce biti u redu obecavam. (pauza)

Sada zamislite, kako svaka od vaših sedam cakri sadrži nešto što vam se cini kao zlatno seme u zlatnoj opni. Naši kosmicki Božanski roditelji se spajaju na pupak i njihova svest stvara lepinju posteljice koja je hrana semena.

Voljeni moji, od ovog dana imacete neverovatnu moc pamcenja. Od ovog dana za devet meseci rodice se vaše zlatno dete. Drugim recima unutrašnje zlatno dete stupa u potpuno osvešceno telo, što je jedno sa vama. Za vreme ovih devet meseci usporeni aspekti vašeg razvoja svesti, što je vas usporavalo u razvoju, pretvorice se u vaš svesni napor i želju da se oslobodite iluzije slobodnog sveta.

To što ste prihvatili kao zapadni oblik života. Za ovih devet meseci više cete nauciti o sebi mnogo višenego u proteklih deset godina. Tražicete nazad one aspektemoci koje ste kroz život porekli. To je ta moc, koja oduzima snagu svakom sistemu i svakoj svesti, koja putem Riba upravlja svetom.

Zahtevom za povracaj moci, i u stvarno slobodnom svetu, srušicete nepravilno
korišcenje sistema moci i snage. Drugim recima, zloupotrebu moci.Voljeni, može se reci da je ovo radanje nove rase, i vi ste ta rasa. Vi se sada iz ljudskog sistema kojem je oduzeta moc pretvarate u nov sistem ljudi koji imaju mockoji svesno iskušavaju život ljudskog roda.

To što ste danas prihvatili Putem Trigometrijskog Svetlosnog sistema gospodina Merlina, to vam obezbeduje da je sa starim gotovo. Izabrali ste pravac vaše buducnosti. Došlo je vreme, kada ce i oni koji sede na ogradi morati da se odluce i u sledecih devet meseci to je centralno pitanje. Za celo covecanstvo, stvorena je mogucnost, jer se na ovaj nacin stvara ravnoteža.

Uzmi još jedan dubok udah, i kako izdišeš, Gosp. Merlin u svakoj tvojoj cakri pocinje da aktivra sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem u obliku ljubicastog plamena. (pauza)
I sada jednu kristalnu kuglu od Ametista smešta u tvoju krunsku cakru, koja se iz semena odmah ispuni svetloscu, i širi centar tvoje krunske energije koju još više širi i dalje širi. (pauza)

Ovo širenje je simbol odluke, da si voljan primiti kosmicku inteligenciju i blagoslov Kosmosa koji je u tebi i one koja je van tebe.
12 Arhandela ce otici kod svakoga pojedinacno i crtace sakralne simbole iznad krunske cakre. (pauza)

Ovi sakralni simboli su povezani sa vašim andeoskim DNK, koji stvara komunikacione
sisteme izmedu vašeg unutrašnjeg sveta i andeoskog, kao i sa svetom Arhandela. Ova komunikacija koja struji iznutra ka spolja je stvaranje jedne nove vrste komunikacije. Pre svega ovaj komunikacioni sistem je svestan i preko cakri cete nauciti kako je ogromna snaga u magiji. U cudima i manifestacijama jer vaš Andeoski DNK, Andeoske cakre i sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem je vaš licni portal za sedmu dimenziju. Poslanika sedme dimenzije u koje se svi pretvarate.
Gde cete iskusiti kosmicku kvantnu svest, univerzalnu kvantnu svest i unutar kvantnih dimenzija postojece ogromne energije.One ce vas inspirisati i pokazati vam put ka mocima novog nacina življenja vašeg bica, majstorske inteligencije. Ovo sada udišite u sebe!( pauza ) Prilikom svakog puta, kada udišete, kažete da, prihvatate i cim kažete da, prihvatite Veliko Belo Bratsto Svetlosti koji pocinju pevati pesmu o mocima. Ovi glasovi dovode do rezonancija koje upijate putem pora na koži.
Svaki pojedinacni udisaj samo pojacava ove rezonancije i uvlaci ih ka centru vaše biti. Tako vi postajete posveceno zlatno telo svesne svesti.( pauza ) Što više puta kažete da, to vam je lakše da se predate. Samo primite u sebe! (pauza)

Kontejner, što si u sadašnjem životu, polako se pretvara u sud, preko koga ova energija, ova informacija i ova simbolicna frekvencija pretvara se u kanal. (pauza)

Svako od vas sad i tu dobija povišen nivo informacija i energije, koje sopstvene mogucnosti kanalisanja diže na viši nivo. Pomera svako vaše kopcanje koje vas osposobljava da iz starog modela da kanališete sebe u novu paradigmu zlatne svetlosti.(pauza)
Svi ste kanali i u sledecih devet meseci otkricete mocikanalisanja. Postacete svesno svesni vaše božanske svesti i moci. Sad je vreme da je koristite kao nikada do sada.

Oni koji su se dosada bojali sposobnosti moci channelinga, bez obzira na prirodu straha ili nacina, držacemo ga u zlatnom tetra-edru, gde gosp.Melchidezek,
gosp. Merlin, gosp. Saturn i delimicno Ja, veliki gosp. Kutumi, nadziracemo sve to sledecih 17 dana i noci. Za to vreme proci cete najrazvijeniji, najubrzaniji nacin cišcenja preko kojeg cete se osloboditi starih oblika stresova, trauma i šokova, kao i strahova. On je vezan za usidrenje vašeg božanskog kanala potpune kosmocke energije. To obezbeduje energije koje rade preko vas da postanete kolektivno svesni potpune i totalne moci i da izaberete zlatnu paradigmu. Došlo je vaše vreme
voljeni, to vreme da se setite. To znaci da je ostalo svega 17 dana za ponavljanje vaših izgovora i zatim je kraj. Spremni ste na to, znam, jer ste danas i sada tu.

Odstranjivanje ovih obrazaca straha, pretvaranja i preoblikovanja iskusicete unutar vašeg tela. Fizicki iskušavate tako da strahove koje sadržite, koji se odražavaju u vašem fizickom postojanju kako strahovi odlaze. Otvaraju se vrata, otkrivaju se novi obrasci da vas pozdrave u bitisanju u novom obliku. Nesposoban sam da vam objasnim kako je ovo sjajan i neverovatan period. Samo toliko mogu da ucinim, da vam pokažem, i samo tada mogu to da vam pokažem, ako ste voljni da to dozvolite, ako precutno prihvatate, saglasni ste sa prihvatanjem i prigrlite to da ste jedno sa vašim
kosmickim roditeljima. Da ste vi to novo zlatno seme koga kosmicki roditelji sada hrane. Za devet meseci vi cete biti ta zlatna deca.


I fizicki svet u kojem ste sada prolazi kroz ove promene. Ovo je najvažniji period pripreme za decembar 2.008. kada se odvija drugi talas uzdizanja kako ja to volim nazvati. Postajete tako potpuno svesni vaših moci cime doprinosite da dobije potpuno novu osnovu za ovaj zadnji period ukorenjivanja zlatnog doba svesti..

Svi cete kanalisati, odnosno stvaracete kao sustvaraoci semena ovog perioda, posle decembra 2.012,

Za taj period još ništa nije napisano, jer se na taj period jako malo profecija odnosi, jednostavno zato jer ste vi te profete. Vi ste jednostavno manifestacija moci
magije vašega života. Na taj život u celini ne morate cekati do 2.012, to se može desiti vec sada, ako kažete da.

Sada voljeni moji, veliki gospodin Merlin stoji spreman da vam donese novi nivo energije koje ce proširiti vašu krunsku cakru. Koristite vašu imaginaciju da biste upili svetlost u vaša tela.

Ova energija sa svakim trackom svetlosti koje ste upili u vaše telo, preko vas predaje se u telo majke Zemlje. Da bi svaka njena cakra reagovala na ovo svetlo. (pauza)

Uzmite dubok udah i kako izdišete, tako sedmoslojni Trigometrijski svetlosni sistem se upija u telo majke Zemlje. Usidruje se u svaku njenu cakru, svuda po planeti. (pauza) Svaki vaš udah oksidira Trigometrijski Svetlosni sistem
i to u ljubicasti plamen. (pauza)
Svaki vaš udah snabdeva sistem sa kiseonikom i raspaljuje plamen u telu majke Zemlje i tako se ovaj poklon rasprostire na sve živo na zemlji. (pauza).
Sad vaše telo ima potrebe za malo pauze, da upije u sebe ove energije. Gosp. Merlin ce kontrolisati ovu rekalibraciju, dok ja vama i dalje budem pricao. Držite oci i dalje zatvorene, i koncentrišite se na oksigenizaciju vašeg tela. (pauza)

Voljeni moji, ravnoteža koju budete videli je najvažniji aspekt vašeg svesnog
fokusiranja. Posebno vodite racuna o ravnoteži nacina vašeg života. To je taj period života, kada se istok i zapad bude sjedinio.
Prava ravnoteža se samo tako može uspostaviti. Odvici cete se od toga, da se oslanjate na vaše uredaje, aparate, koji vas nece osloboditi. Oni vam stvaraju slobodno vreme i umesto da to koristite da stvorite ravnotežu u nacinu življenja, svi trošite vreme da bi mogli nalaziti nova zaduženja i poslove. Ipak tehnicka dostignuca, omogucuju vam da stvorite više slobodnog vremena, koje možete koristiti za tiho i slobodno povlacenje u sebe.
Vec i ranije sam vam govorio o tome, da vreme odmora, slobodno vreme je bitno, veoma bitno. Kada se povucete u sebe, tada vidate svoje rane u bilo kom obliku. Povlacenje u sebe, s vremena na vreme, potrebno je radi popune energije.

Minimum dva dana u jednom mesecu, dva puna dana i noci, jer tada hranite vaša cetiri
donja tela, fizi ko, osecajno, mentalno i spiritualno telo. Ako ne odvojite ovo vreme za odmor, tada vaše telo ponovo prima otrove od stresa, ispadate iz ravnotežnog stanja. Osecate se dekoncentrisani, iscedeni ili se osecate bolesnim, jer vas stres iznuruje.
Ovo posebno ima uticaja na novo stanje korteksa, vašeg hipotalamusa, hipofize i vaše seme. To znaci, da se cela fiziologija iznuruje i postajete nesposobni da delujete prema potrebama, koje vas vode ka bolestima ili raznim tegobnim stanjima.

U životu se sve menja oko vas voljeni moji. Raspada se svaki organizam koji zahteva posebno ponašanje ili organizaciju, koja je takva pravila stavila u prioritet, koje nisu u saglasnosti sa kosmickim, univerzalnim i galaktickim istinama.

Vi ste ti, koji donose ove istine jer ste poslušali vaš unutrašnji glas. Osluškivali ste svaku frekvenciju vašeg unutrašnjeg glasa, jeste da se to manifestuje iznutra, ali i u spoljnom svetu može da vam skrene pažnju, putem raznih simbola, glasova, slika, ukusa i mirisa – tako da koristite svaki vaš organ cula za opažanja.

Brakovi i drugi odnosi raspašce se brzinom svetlosti. Razlog je-brak je najdegerenisanija institucija koja postoji. Pravo više ne podržava interese pojedinca. Oblik braka, kako vam je danas poznat, formiran je u eri Ribe sa ciljem da vas ogranici, zatvori i kontroliše putem ovih obrazaca. Odnosi nove forme su sasvim aktivni i celo covecanstvo dobija informacije o ovim novim sistemima.

Mnogi ljudi su propali kao rezultat osecaja krivice, zbog izdaje, ili kao rezultat raznih trauma i osecaja napuštenosti.
Ova iskustva su mogla doci do izražaja jer su se ljudi odvojili od samih sebe. Ljudi su verovali i još uvek veruju, da moraju imati nekoga u životu, da bi se osecali srecnim, jedinstvenim i podržanim u svojim ocenama sebe.
Zato prihvataju da postanu vlasništvo partnera i treba da poreknu prirodne instikte da vole više od jedne osobe, Ili samo da pogleda nekog drugog. To ne znaci da ne
možete biti verni samo jednom coveku. To znaci da degeneracije koje su nastale oko braka, nanele su tolike štete. Ako neko oseca privlacnost da voli i nekoga drugoga to nije dozvoljeno, jer vas zakoni covecanstva vezuju za jednu osobu.

To kod vas izaziva nažalost osecaj krivice i trauma, koje su izuzetno razorne. Čovecanstvo ima moci da pojedinacno voli svako ljudsko bice na zemlji. U vašoj je moci i vi niste samo vi, postoje nebrojeni vaši aspekti i možete osecati privlacnost prema tim aspektima, i sa nekima možda cak želite fizicki spoj . Jeste da osecajna zrelost ljudi još nije dostigls nivo, gde bi razumeli, da monogamija nije jedina forma života i to ne znaci to, da ne zaslužujete neciju ljubav, ako osoba oseca podstrek da i nekoga drugoga voli, ili cak i nekog treceg ili cetvrtog, istovremeno. To ce biti najvecii izazov za covecanstvo, da uvidi da se ljubav ne može
ugušiti sa datim obecanjem pred maticarem i svedocima.

Ovo Sad moram detaljno objasniti, jer je i to sastavni deo sistema ravnoteže i važi za važno pitanje u životu i umu miliona ljudi na planeti.
Kada se nadete sa nekim i budete zaljubljeni, tada ste u jednom odredenom periodu vašeg razvoja.
Svakih pet godina se u potpunosti promeni vaše telo, sve vaše celije posebno sa aspekta osecanja i mentalnih nivoa. U spiritualnom smislu promene su stalne.

Ako se jedan par ne menja u uzajamnom odnosu, posebno u nacinu života, celokupnom
pristupu životu, sistemu verovanja kao i na osecajnom planu, da bi olakšali promene i da se mogu prilagoditi tome, tada se prirodno javljaju konflikti u njihovom odnosu i ta pokretacka energija stvara sve više i više štete.
Nikad nisu uzeli u obzir, da duše mogu da odluce da realizuju jedan drugi ugovor koji su sklopili sa drugom dušom, što može trajati nekoliko nedelja do nekoliko meseca ili cak godina, a nekad cak preko celog jednog života.
Ovo nikad nisu razmatrali i zato se kaže, da institucija braka u širem smislu ne podržava razvoj i dobrobit duše ili duha. Jer su takve zakone doneli da, ako se neko usudi da odustane od primljenih obaveza, tada ce sagoreti u paklu, jer ste obecali Bogu da u dobru i zlu istrajete uz partnera, kao i u bolesti, siromaštvu ili bogatstvu, cak i tada ako vas muž redovno tuce do besvesti!
To nekad uradi i supruga, bili smo svedoci i toga.

Voljeni moji, došlo je vreme da mislite na sebe i da osecate za sebe.
Ima li smisla danas dati obecanje jednoj osobi da cete preostali period života provesti pored njega, kad ni to ne znate, šta ce se desiti u vašem životu?
Možete se obavezati da cete ostati sa tom osobom, jer ste to oboje izabrali; to je nešto sasvim drugo i to je to gde dolazi do ravnoteže. Zato vam govorim o ovome, jer ljudi sve više grabe sopstvenu moc u svojim osecanjima.

Naucicete da se, vaša sreca ne zasniva na drugima, vec samo na vama.

Secate se da je uvek sve pocelo sa vama i da se sve završavalo sa vama i zato da li imate partnera ili ne, ne može da odredite to samo vi.

Da li ste srecni ili ne?

Razmislite o ovom i to ce se uvuci na sve teritorije vašeg života, jer to je jedan od najvecih koraka u razumevanju, zašto ste u vezama u kojima ste, ne samo sa životnim partnerom, vec u svim vašim odnosima.
Jeste li uzajamno upuceni jedni na druge?
Kakve potrebe ispunjavate u uzajamnom odnosu?
Da li je odnos uvredljiv za jednog partnera? Na mentalnom, osecajnom ili pak verbalnom ili cak možda na fizickom nivou?

Kao što sam rekao, sad je vreme da osecate i mislite na sebe. Ako se okrenete ka sebi u vašu unutrašnjost, dobicete odgovore za sebe. Tada cete biti sposobni da menjate u odnosima ono što treba i tu ce vam gosp. Saturn biti na pomoci.

Voljeni moji, neki od vas ne snabdevaju svoj organizam sa dovoljno kiseonika. Vidimo kako energije postaju neuravnotežene.
Udahnite duboko, i zatim potpun izdisaj. (pauza)
Sad svoju pažnju opet usmerite na gosp. Merlina. (pauza)
Dok se budete na ovo fokusirali, ako ste spremni i ako ste voljni da u vašem srcu ispoljite voljnost, da svaki deo vašeg života koji nije u ravnoteži svesno ispoljite, sa osecajem prijatnosti, savršeno i na cudesan na cn. (pauza)
Molite da dobijete vodstvo. Podršku i svesno usmerenje u smislu šta treba da uradite. Da možete da uravnotežite svako vaše polje sa milošcu, savršeno, harmonicno i na caroban nacin. (pauza)
Molite velikog gosp.Saturna, da otkrije vama sisteme u koje su vas zatvorili. Da vam olakša odstranjenje istog na savršen nacin, potpuno, sa milošć u i na cudesan na cn. (pauza)
Sad hocu da u srcu ponovite 22 puta potvrdu: „biram ravnotežu“. (pauza)

Pozovite elemenat vatre. (pauza)
Zamislite plamene oko sebe i da ovi plamenovi progorevaju veo iluzije, sve iluzije, koje vas drže u neravnoteži bilo kog oblika. (pauza)
Hocu da zamislite kako gosp. Saturn dolazi i staje iza vas. Možete osecati toplotu njegovog daha na vašim ledima.(pauza)
Jako blago desnu šaku polaže na vaš vrat i cakra njegove desne ruke se otvara i jedan snažan talas energije stiže do vas, što ispunjava vaš mozak i krece se gore dole duž kicme.(pauza) Vaš koštani sistem je noseca struktura vašeg organizma. energija ulazi u vašu anatomiju, u sistem vaših tela, koji se ispoljavaju u vašem životu, što ima uticaja na vašu fiziologiju.
Gosp. Merlin ce se postarati o ishrani telesnih funkcija, fiziologije, tako gosp. Merlin i Saturn zajednicki ce stvoriti snažno energetsko telo oko vas, koji okružuju vašu fiziologiju i fizicku konstituciju, koje ce izazvati sve promene, sada i u
narednih devet meseci, da bi obezbedio završetak potrebne transformacije, da bi svaki obrazac riba bio eliminisan, oslobadajuci vas da budete takva ljudska bica na Zemlji, kakvi ste i na nebu.

Ajd sad, biti takvo ljudsko bice na zemlji, kao na nebu, ne znaci to da treba da se ponašate kao sveci, jer time poricete sopstvenu istinu.
To znaci, da sledite sopstvenu istinu, spontano živite, poštujuci to,
što mislite da je istina, drugim recima, cinite to što smatrate u datom trenutku najboljim rešenjem, poštujuci sopstveni život kao i tudi.
Na nebeski nacin, biti ljudsko bice znaci da se smejete životu i prihvatate odgovornost vašeg licnog mišljenja i usmerenosti. Dozvoljavate sebi da budete luckasti, da budete kao deca, ili ozbiljni ako je to potrebno. Dozvoljavate sebi da se smejete ili placete ili da placete i smejete se, da nikad ne sudite o sebi ili o drugima, da gospodarite svojim životom, kao sopstvenom tvorevinom i da se igrate sa njim, stvarate ga ponovo i ponovo, dodavajuci ili oduzimajuci ili doradujuci kao da ste u svom domu.
Time što cete spoznati sopstveni život kao sopstvenu božansku tvorevinu, dobijate moc da ga možete menjati kad god želite.
Kada druge optužujete time da su doprineli vašem stvaranju, ili da su se mešali, oduzimate sebi moc i ogranicavate sopstvene mogucnosti da možete menjati stvoreno, gušeci mogucnost ravnoteže.

Uzmite sada jedan dubok udah, cim gosp. Saturn levu ruku smesti na završetak kicme, aktivirajuci jedan drugi snažan talas u vašoj korenoj cakri, koji stiže u zemlju a istivremeno i duž kicme nagore.
To vas je ukorenilo u Zemlju isto kao i na nebu. (pauza) Onima koji se boje da smo na zemlji, energiju cemo provuci kroz energiju gosp. Saturna da ih ukotvi, jer ne znate stvarati na zemlji u fizickom telu, ako niste ukorenjeni u istom. Ne možete privuci sa neba ono, što vam je na zemlji potrebno, ako niste ukorenjeni. Korenoj cakri pripada element Zemlje i zato, da bi mogli stvoriti život za kojim žudite i koje zaslužujete morate biti ukorenjeni.
Morate delovati na fizickom planu, biti na zemlji, treba da ste tu i da ste svesni i morate ucestvovati u životu.
Ako tako cinite u posedu pune energije možete stvoriti što god želite. Što god vam je potrebno i nikad ni jedan dan ne morate
trpeti nemaštinu. Kada tako mislite da osecate nedostatak da nešto ne struji u vašem životu, da li je to na planu novca ili nekom drugo polju tada niste ukorenjeni. Pustite ponovo vaše korene u zemlju i zapovedajte, da sve što pripada vama po božanskoj pravdi dode do vas, jer svakom coveku na zemlji pripada ista kolicina od svega.

U svetu duha nema apsolutno nikakvog ogranicenja.

Sad otvorite potpuno vaš organizam, da možete primiti beskonacno bogatstvo Izvora, jer ovo je magija, cudo i energija manifestacije.
To je snaga kvantnog kosmosa i vaše, možete uzeti iz nje, jer je dopouna u stanju vecitog. (pauza)
Sad neka se ovaj beskonacni Izvor, sa svim njegovim bogatstvom
prenese u svakoga od vas da ispuni svako polje vašeg života (pauza) i sada cu ja Kutumi, izmedu krunske i korene cakre isplesti jednu novu posredujucu energiju, takvu koju smeštavajuci iznad vas povezuje sa Majkom Zemljom i sa Kosmosom.(pauza) Danas ste dobili ono što ste tražili.
Svaka molitva koju izgovorite saslušana je, svaka vaša namera priznace se, svaka molba ispunice se.
Vaši strahovi i ograde sprecavaju vas same u tome da se sve ovo ispuni. Da cujete i da tako uravnoteženi fizicki život živite, podrazumevajuci tu osecajnu, mentalnu i spiritualnu ravnotežu. Dobicete sve, za cim vaša duša žudi i za cim ima potrebu. Da osigura potpuni ljudski život, da možete udobno da živite, da se sve fizicke i materijalne potrebe ispune, kako bi u ovom prostoru mogli dalje da seusavršavate, na osecajnom, mentalnom i spiritualnom nivou.

Nikad niko nije hteo da se zbog fizickog nedostatka ili gubitka budete uznemireni.

Mogli ste stvoriti jedno udobno okruženje ako ste vašu pažnju na to usmerili. Da postanete majstori i da sa tim gospodarite što je vaše osecajno, mentalno ili spiritualno telo izabralo,što automatski postaje deo vašeg fizickog postojanja.

Sada kao duhovne vode novog sveta idete napred, da pomognete onima koji još ne razumeju kako funkcionišu ovi novi metodi.

Pomažite im, ucite ih. To radite putem onoga što cinite sebi, odnosno pokazujete im
kakvo dejstvo ima na vas.

Energije gosp. Merlina i gosp.Saturna sjedinice se kao duple spirale DNK. (pauza) Ovih šest spirala manifestuju se u vama, tri manifestuju energiju carobnjaka Merlina, a tri gospodina Saturna, koji ce zajedno dejstvovati. (pauza)

Dok ste u ovom energicnom sistemu energije, molimo vas da postavite sebi nekoliko veoma važnih pitanja.
Takva pitanja koja vam pomažu da definišete koje strukture funkcionišu u vašem životu a koje ne.

Prvo pitanje je „dali sam srecan?“(pauza)

Kad god je odgovor ne, upitajte sebe „ šta je to zbog cega sam nesrecan?“(pauza) Bez obzira zbog cega ste nesrecni, to je takva struktura koja vam ne služi, koja za vas više ne funkcioniše i pošto ste toga vec svesni, tada
te vec u situaciji da možete delovati.

Možete izabrati da menjate i sa tim pokrenutim energetskim sistemom vec dobijate podršku da to da menjate. Energija Gosp. Saturna je vec tamo, obavezujuci se vama.

Njegova obaveza i obecanje garantuje vam da ne možete pasti ni u kakvu iluziju izgovora. Što bi vas uverilo o tome da treba da ostanete u zoni nekomfora i tako ostanete u svetu neravnoteže.

Gosp. Merlin i gosp. Saturn pokazace vam put koji vodi van iz ovih sistema. Pre svega vi morate da pokažete htenje da iskoraknete iz poricanja. Treba da želite da delujete i verujete u to.
Verovati u to da ulazite u vašu istinu, u vašu ravnotežu i u to što vas hrani. Takav život u kojem cete procvetati.
To su veoma jednostavna pitanja, koje možete sebi postaviti svaki dan. Koje ce vam otkriti strukture, koje ne služe vama i ako tako nalazite da vam je teško izaci iz ovih struktura.

Postavite sebi pitanje „ Kakve strahove skriva ovaj lažni sistem.? Kakvu iluzorni sistem verovanja podržava ovaj sistem?“ Drugim recima šta dobijate od ovih lažnih sistema?
Cesto ljudi radije žive u bolu i nesrecno, kako bi sebe podsecali da su još u životu.

Nece da rizikuju da izadu iz starih obrazaca života kako ne bi rizikovali gubitak straha. To im pomaže u tome da veruju da su živi.
Ovaj strah je postao njihov indentitet. Mi verujemo toliko u vas, izvan svake granice sumnje. Znamo da cete menjati odredena podrucja vašeg života.
Da znate koje cete strukture odstraniti i da u dubini srca svog znate, da je sve
u redu.
Sve ovo se dešava jer vas dovodimo na takvo mesto koje vama služi, koje ispoljavaju vašu istinu.
To je u stvarnosti vaš slobodan svet.

Voljeni moji Kosmicki roditelji nas sad blagoslove. Ovi blagoslovi upijaju se u strukturu vašeg tela, na nivou fizickog, osecajnog, mentalnog i spiritualnog.
Upijaju se ove frekvencije u vaša magnetna polja.(pauza)

Gosp. Saturn i gosp. Merlin ostace u vezi sa vama sledecih sedamnaest dana i noci. Kolektivna energija i naša kolektivna energetska tela kojasu danas formirana sa Arhandelima, sa Velikim Belim Bratstvom i sa svim svetlosnim bicima.
Sa bicima sa kojima ste povezani,održace vas u ovih devet meseci, osiguravajuci, da se rodi zlatno dete,potpuno svesno svoga stanja majstora.
Zagrlite ovaj period koji vam daje snagu, da za ovo vreme bolje upoznate sebe i otkrijete nove istine o svom životu.

Došlo je vreme da pokažete zahvalnost za sve ono što ste dobili. Osecajte kako vam telo postaje tecno i meša se sa svim ovim energijama.
Ova lakoca, mogucnost formiranja, sve to prostruji kroz sva polja vašeg života. Na svim nivoima postojanja, kako u paralelnim tako i u stvarnom svetu.
Sve i svako ko je energetski ili geneticki povezan sa vama, proci ce kroz vrlo slicne promene i to je jedan drugi nacin da budete luconoše i vodici i da prokrcite put onima koji vas prate.

Zahvalite sebi što ste izabrali ovu ulogu.(pauza)

Budite zahvalni u životu za svaku pojedinacnu mogucnost da prepoznajete svoje moci.

Nekad se ta mogucnost otvorila putem vaše odluke."Odabrali ste" svoje roditelje i rodili ste se u takvoj porodici, gde je vaša veza sa
roditeljima bila možda uvredljiva i gruba. Njihova grubost otkriva vam u cemu ste vi jaki.
Elasticnost je verovatno jedna od tih stvari. Snaga,da znate šta hocete, bez obzira šta kaže bilo ko. Vaša nebriga u odnosu na njihovo mišljenje vas je nagradila sa tim da tražite istinu i tako je i pronalazite. Svaka prepreka, ograda, svaki bol, to što
vas diraju, vredaju, što su vas izdali i svaka trauma koju ste doživeli bio je poklon za vas.
Da više saznate o sebi i životu, da prepoznajete vašu snagu. Razmislite o tome da se neke stvari nisu desile, dali bi bili tu gde ste danas?
Dali bi znali o sebi to što sad znate? I tako umesto da oplakujete sebe i da kukate,
otresite to malo dubreta sa ramena i proslavite grube roditelje.
Radujte se što su takvi, jer su vam dali najveci poklon u životu.
Pokazali su vam kako možete da budete jaki, odnosno koliko ste jaki.
Pomogli su vam da se prikljucite na vaše moci i mogucnosti. Znaci sada je vreme da pišete novu istoriju, istoriju vaših poklona.
To je posledica vašeg bolnog odrastanja iz stanja jadikovanja, bez obzira koliko dugo je to trajalo.
To ce vam biti kljuc za sticanje slobode, kljuc za kosmos.
Ni jedno iskustvo iz prošlosti nema uticaja koji bi vas sprecio da napredujete,da zahvaljujuci poklonima napredujete i budete slobodni.
Poklonite vreme pisanju nove istorije, istorije vašeg života kakav želite.

Uzmite još jedan dubok udah! Kako budete izdisali tako otpustite svaku napetost iz tela i sada dozvolite da se energije sistema trostruke 7-ce potpuno integriše u svako vaše telo, kako u fizicko, osecajno, mentalno tako i u spiritualno.

Priznajte da ste božji portal za magiju, cuda i za manifestaciju kvantnog sveta. (pauza)
Priznajte da ste kanal i svemoguci su-stvaraoci.
Sada posvetite jedan minut blagoslovu Zemlje, koji je i vas blagoslovio. (pauza) Vizualizujte, da se ovi blagoslovi reflektuju oko vas. Blagosiljajuci svako živo ljudsko bice na zemlji tacno tako kako je i on vas blagoslovio.
Šireci ovaj blagoslov na svako živo bice na Zemlji. (pauza)

Pokažite zahvalnost za svakog brata ili sestru, koji su pokazali volju da te prate na ovom putu.(pauza)

Poštuj svakoga, koga poznaješ i one koje ne poznaješ, koji su tako odlucili da iskoraknu iz svesti žrtve i biraju mogucnosti moci. (pauza)

Zahvali svakom svetlosnom radniku na planeti, koji su tako odlucili da su za zajednicu,omogucujuci takve dane kao što je ovaj današnji, izvanredan.

Blagoslovite ih kao izuzetan poklon, koji su oni sami. (pauza)

I sada, možda ce to nekima od vas biti neprijatan osecaj zahvalnosti ali zahvalite sebi.
Što ste se u ovo vreme kao ljudska bica inkarnirali na zemlju. Da niste tu, tada se to što se danas dešava, možda ne bi ni desilo.
Pristali ste da radite u ovom smeru i poštovali ste ovaj sporazum. Zato vam mi kažemo hvala.
Zato smo i uvek toliko blizu vama, da osiguramo da nikad niste sami i da vas podsecamo na to, koliko ste voljeni, koliko vas nevidljive ruke grle i teše. Možemo reci i tako-nagrada sledi za put i napore i blagoslov za"40 dana i 40 noci provedenih u pustinji".

Voljeni, možete uživati u svetlosti, ali svetlo koje stiže do vas može vas zaslepiti. Zato ipak budite veoma radosni zbog znanja da bogovi svetlosti koje ste vi izabrali imaju cilj, kao što su ga uvek i imali.

Sad je došlo vreme, da to na najbolji nacin i doživite. Pocnite da povlacite svest u vaše fizicko telo, osiguravajuci da se potpuno uzemljite u fizicko telo.

Kada se to bude desilo, molimo vas, da dlan leve ruke stavite na korenu cakru, a desnu šaku iznad krunske cakre. Blagoslovite ove cakre, cime god poželite i prihvatite, da je sve isto dole kao i gore.
Prihvatite da izaberete to da takav život živite na Zemlji, kao i na nebesima, koren i kruna.(pauza) Sada levu ruku pokrenite iznad sexualne cakre, desnu ruku iznad treceg oka i blagoslovite i ove cakre time da priznajete, da ste to izabrali, da budete prijemcivi, da preko vidovitosti i unutrašnje inspiracije postanete su-stvaraoci i da možete imati poverenje u vaš unutrašnji vid i zato se možete predati toku života.(pauza) Sada pokrenite levu ruku na haru a desnu na grlenu cakru, blagosiljajuci njih, poželite i prihvatajuci, da vam je glas vaša
moc, da ste osobe sa višim mogucnostima koje imaju pravo da oglase svoje istine. Imaju pravo da iskažu istinu i da budu saslušani, priznajuci da je snaga glasa takva da može leciti, takva je da oslobada i to je sredstvo moci.Koje nikad necete koristiti tako da povredite druge ili u bilo kom obliku da zloupotrebite.
(pauza) Na kraju postavite obe ruke iznad srcane cakre, blagosiljajuci cakru sa svim što poželite i u meduvremenu prepoznajte da ste sposobni da svako ljudsko bice na planeti volite, svaki postojeci organizam.

Prepoznajte da se u celini sastojite od ljubavi i da nepriznavanje ljubavi ili odricanje od nje kao i zabrane vezane za nju, nije za ocekivati od vas. Jer božanska vam je osobina da uzvracate ljubav, da volite, to vam je božanska priroda da ste otvoreni i da prihvatate ljubav. To je tako i uvek ce biti tako. (pauza)

Sad zagrlite samog sebe, tako vas volimo i mi, tako održavamo svaki oblik života. Zahvaljujemo vam se ponovo.
Ja sam Kutumi, rep zlatne svetlosti Mudrosti i Ljubavi.
Adonai

30. novembar 2.007 god. Preveo: Intonirani Plavi Orao, Seleši Laslo maš. ing.

четвртак, 12. август 2010.

PROCES SVETLOSNOG TELA

12 nivoa od nepropusnog do prosvetljenog tela

(Kanalizirano od Arhanđela Ariela)
Tashira Tachi-ren ( medijum )


Sadržaj:


Uvod Channels-a ....................................................................... 5
Uvod ................................................... 6
Parabola .................................................................................... 6
Uvođenje od arhanđela Ariela ..................................................... 9
Šta je svetlosno telo? .............................................................. 11
Dimenzije ................................................................................... 11
Tvoje telo ................................................................................. 13
Tvoje čakre ................................................................................. 16
Aktiviranje .................................................................................. 18
Prvi nivo svetlosnog tela ....................................................... 18
Drugi nivo svetlosnog tela .................................................... 19
Treći nivo svetlosnog tela ..................................................... 19
Četvrti nivo svetlosnog tela.................................................... 22
Peti nivo svetlosnog tela ....................................................... 22
Šesti nivo svetlosnog tela ..................................................... 23
Sedmi nivo svetlosnog tela ................................................... 25
Osmi nivo svetllosnog tela ................................................... 30
Deveti nivo svetlosnog tela ................................................... 32
Deseti nivo svetlosnog tela ................................................... 35
Jedanaesti nivo svetlosnog tela ............................................ 37
Dvanaesti nivo svetlosnog tela ............................................. 38
Pitanja i odgovori ........................................................................ 39
Kidanje zaveta ........................................................................... 47
« U pomoć, ja mutiram!» : Šta možeš učiniti ................................ 48
Esencije ..................................................................................... 59
Invokacije .................................................................................. 65
U ovoj knjizi opisane tehnike i procesi stvorene su za integraciju spiritualne svetlosti. Kod tih informacija ni u kom slučaju se ne radi o medicinskim savjetima. Ako imaš simptome koji su ovdje opisani, molim te da odeš do liječnika.

POSVETA

Svetlosnim radnicima koji slede DUH sa svakim dahom i svakim korakom; koji utelovljuju božanstvenost na Zemlji živeti Nebo; koji se posvećuju službi punoj radosti posvemašnjoj ljubaznosti, besprekornosti i kosmičkoj igri,koji se angažuju u viziji planetarnog uzdizanja koji je tako blag, elegantan i zanosan i neverojatno zabavan. Ura !!!


UVOD CHANNELS-A

Informacije u ovoj knjizi trebale bi se razumeti kao jedan model ili samo drugačije razmišljanje. Nemoguće je izraziti istinu u zemaljski govor. Mogu se samo opisati realiteti (činjenice). Kako ne postoji apsolutna činjenica,za mene je « realitet» prije glagol nego imenica. On je stalno pomicanje i promenljivost ko-kreacija iz međusobno kružnih individualnih viših ćinjeničnih jedinstvenosti.Zato sam odlučila živeti u realitetu u kojem će planeta Zemlja uzaći u svetlosne dimenzije s radošću i smehom.
Ni jedan Channel nije stopostotno točan, jer kanalizirani materijal mora proći filter ljudske sposobnosti shvaćanja. Ako osjećaš da su neke izjave u ovoj knjizi za tebe istinite onda je tvoja istina pogođena. Ako ne, onda se radi samo o nekom drugom mišljenju koje možeš, s puno ljubavi, poslati natrag u svemir.
Moja radna grupa i ja te molimo da mene, Ariela; ili bilo koje drugo kanalizirano biće ne smatraš autoritetom izvan svog sebstva. Ti si jedini autoritet koji odlučuje što je u tvom životu « istina » i « realno ».
Postoje 383 uzašle planete u pet lokalnih univerzuma. Jedna od tih planeta je Zemlja. Kao svjetlosni radnik vjerojatno si također na svim tim drugim planetama reinkaniran. Naše inkarnacije stvaraju vezivno tkivo između univerzuma, zvijezda i planeta. Mi pomažemo koordinirati razne programe uzašašća planeta i pomažemo stapanje različitih univerzuma u jedan jedinstveni.
Ja sam Channel za viša svjetlosna bića i svjesno sam se s njima stopila. Proširujem moju svijest multidimenzionalno i jersam jedno s veličinom mog vlastitog DUHA. Odavde se stapam s mojom radnom grupom koja se sastoji iz dvadeset i četiri svjetlosnih bića i kanaliziramo informacije kroz moje fizičko tijelo. To je, ako si možeš zamisliti, jedno zaista izvanredno iskustvo.
Moj odnos prema « posadi », kako rado zovem moju grupu, je istovjetan u odnosu prema meni samoj. Mi smo ko-kreativni Majstori i svjetlosna bića, a također i tebe vidimo kao svjetlosno biće.
U tom timu je arhanđeo Ariel « teoretičar svjetlosnog tijela «.. On formulira proces svjetlosnog tijela i stvara modele, tehnologije i meditacije kako bi podržao uzašašća na svim razinama. Kao jedan utjelovljeni aspekt grupe ja sam Channel za grupnu energiju i prakticirajuća tehničarka svjetlosnog tijela.
Informacije u ovoj knjizi su Arielovi modeli. Materijal je razložen u malim seminarima između 1987 i 1990 g. 1990 je bio napisan, obrađen i tiskan, 1993 aktualiziran, prerađen i sniman na audiokazete. Uz ovo izdanje priložili smo Ariel i ja informacije. Nadamo se da ova knjiga može za tebe biti koristan « putokaz « pun radosti u procesu svjetlosnog tijela.
Sadašnje izdanje također sadrži malu knjižicu « Invokacije «.. Od njenog objavljivanja u god. 1989 saznali smo od mnogih svjetlosnih radnika da ove 33 pjesme jako vole i svakodnevno ih čitaju. Invokacije su kreirane od raznih članova « posade « i ako ih čitaš osjetit ćeš različite vibracije.
Neka tvoje putovanje u svjetlost bude puno radosti.

UVOD

30. svibnja 1994 g. utvrđena je u Božanskom planu dramatična promjena za planet Zemlju. Ubrzan je cjelokupni vremenski plan za planetarno uzdizanje. Početkom lipnja 1994. mnogi od vas su doživjeli intenzivno pojačani strah preživljavanja, neprijateljstva i stare slike realiteta. Te energije su došle iz vašeg genetičkog koda. To je bilo kao da je Bog duboko ušao u vaša tijela i zajedno s korijenom isčupao strah i osjećaj odvojenosti. Zbog toga su se vratile natrag eventualne stare psihičke traume ili bolesti. Vrijeme je bilo ubrzano i mnogi od vas su se osjećali frustrirani kada su razmišljali o nedovršenim projektima.
Razine koje će biti opisane u ovom modelu procesa svjetlosnog tijela još su uvijek važeće. Protok ovih faza mutacije može trajati godinama ili također samo nekoliko minuta – ovisno o želji Duha. Ove razine nisu mjerilo za osobni duhovni razvoj. Tvoj Duh određuje koje svjetlosne razine najbolje odgovaraju tvom momentalnom božanskom razvoju, tvojoj inkarnacijskoj mreži unutar holograma i onome što služi planetarnom uzdizanju. U stvarnosti ovdje se radi o svjetlosnim tijelima i evoluciji ove vrste te kolektivnoj službi cjelokupnom životu.
Ako možeš gledati iz perspektive tvoje Nadduše (Više Ja?) na ovu planetu, tada ćeš moći obuhvatiti cjelokupni Alpha-Omega-Ciklus i to od početka do njegovog kraja u « budućnosti «.. Osim toga moći ćeš vidjeti bilione paralelnih realiteta preko i iznad prostora. Vi ste inkarnirani djelovi Nadduša i imate mnoge simultane živote u tkivu prostora i vremena. To mi nazivamo holografska rešetka vaših inkarnacija. Iz perspektive Nadduša sve te inkarnacije se događaju SADA. One su koordinacione točke koje restrukturiraju hologram ove planetarne igre odvojenosti. Sveukupna prostor/vrijeme – konstrukcija sadržana je u jednoj membrani koju mi nazivamo holografski mjehur. Mjehur trodimenzionalnog realiteta prošao je upravo sada tri četvrtine puta kroz četvrtu dimenziju i penje se ubrzano dalje. Mjehur kolabira i rasplinjuje se što prouzrokuje različite reakcije u čovjeku.

Parabola
Predstavi si jedan okrugli zatvoreni akvarij koji se nalazi u jednom drugom mnogo večem. Ribe u večem akvariju mogu gledati u kuglu, ali ribe koje su u kugli ne mogu vidjeti što se nalazi izvana. Staklena kugla je njihov jedini realitet. Veliki akvarij je ispunjen slanom vodom u kojoj žive mnogi prekrasni oblici bilja, rakova i riba. Zatvorena kugla nasuprot tome je ispunjena slatkom vodom i u njoj žive zlatne ribice.
Iznenada započinje proces u kojem staklo kugle postaje sve tanjim i tanjim. Male količine vode prodiru skroz, a male zlatne ribice se moraju vrlo brzo razvijati kako bi mogle podnjeti ovu promjenu. Obzirom da se staklo stanjuje počinju zlatne ribice na momente uočavati kreature u velikom akvariju. Neke zlatne ribice smatraju druge ribe svojim neprijateljima i pokušavaju hrabro štititi svoju kuglu od prijeteće invazije. One smatraju da su biljke loše i optužuju druge zlatne ribice da padaju pod njihov uticaj. Te zlatne ribice prikrivaju svoj strah, ali ga istovremeno projiciraju u svoju okolinu. Druge zlatne ribice predpostavljaju da ribe u velikom akvariju već duže vrijeme kontroliraju staklenu kuglu i njene stanovnike. One vide sebe i druge zlatne ribice kao bespomoćne žrtve. Vjeruju da ih kreature na drugoj strani stakla drže zatvorenim kako bi ih jednog dana proždrle. A kako se staklena kugla sve više i više rastvara započinju svaki novi dan sa sve večim i večim strahom.
Neke zlatne ribice gledaju ribe na drugoj strani stakla kao na svete, svemočne bogove. S time su svoj vlastiti unutarnji autoritet potpuno otpustile i osciliraju amo tamo između ekstremnih osjećaja. Jednom se osjećaju izabranim, drugi put kao bezvrijednim i nedostojnim. Pokušavaju interpretirati sakrivene poruke svojih « Majstora « i prema tome podešavati svoje djelovanje i vjerovanje. One u kugli plivaju amo tamo i prouzrokuju mnoge mjehuriče, ali ne i trajne efekte.
Neke zlatne ribice smatraju da su ove druge kreature njihova braća i čude se nevjerojatnim varijacijama koje « Velike Ribe « koriste kako bi same sebe izrazile. One slijede Duh Velike Ribe sa svakom svojom škrgom i svakom perajom i osjećaju ushit, jer se polagano pripremaju uskoro zaplivati u velikim vodama.Holografska kugla, dakle, samo što se nije slomila i prouzrokuje za to vrijeme masivna paralelna stapanja – koji puta čak i na desetke tisuća u minuti. Također se i linearno vrijeme postepeno rastvara i razvija u smjeru simultane vremenske strukture (beskonačno SADA). Linearni prostor se proširuje i razvija u simultani prostor (beskonačna sadašnjost).
Paralelna stapanja su često iritirajuća jer se u kontinuitetu pojavljuju vrtoglavice, groznice, zamagljenosti i lomovi. Kada se je pokazalo da će paralelno stapanje sredinom rujna 1994. promijeniti svjetlosna tijela ljudi i da će biti tako intenzivno da bi se kugla mogla raspasti, startalo se je s jednim eksperimentom. Stimulirali smo kompleksne stojeće valove subatomarne strukture tako da su oni mogli akceptirati stojeće valove iz viših dimenzija (fizikalni fenomen stoječih valova opširno je objašnjen u Knjizi za uzašće od Tony Stubbs-a). Zbog toga je moglo subatomarno kretanje valova u odvojenim paralelama biti tako sinhronizirano da su postali kontroliranim interferentnim uzorcima. Rezultat toga je bilo blago intenziviranje manifestiranog svjetla i nježno podizanje smetnji. Holografska kugla nije bila destabilizirana nego pojačana.
To znači da će konačni slom biti mnogo blaži. Mi ćemo kompleksne stojeće valove ovog realiteta najprije sinhronizirati s višom astralnom razinom i onda s onima viših dimenzija. Dimenzionalni prelazi će tada biti manje šokantni i biti će više slično skustvu jednog sna. No ipak mislimo da će svi ljudi osjetiti ove promjene.
Sredinom rujna ušla je večina svjetlosnih radnika, bez uobićajene Trare, u desetu svjetlosnu razinu i normalno stanovništvo u osmu. Mnogi (također i Tachi-ren) potužili su se da je ova promjena protekla bez « vatrometa «.. Također bi i mi htjeli da ljudi osjete kada se nešto mijenja. Ustvari je naš glavni cilj da preuranjeno ne destabiliziramo kuglu, no mi ćemo unatoč tome pokušati da se buduća stapanja osjete intenzivnije.

Kako vas DUH, u odnosu na uzašće, iznova pozicionira mnogi od vas imaju osjećaj da su svoj rad na ovoj razini zaključili. Ako dozvolite da stare forme i modeli polako otpadnu s vas, počet će se razvijati nove forme. Možda ćete ustanoviti da ste postali mnogo izražajniji ili kreativniji. Postoje dvije uzrečice koje obuhvaćaju ono što večina vas osjeća: » Želim se samo malo zabavljati i siguran-a sam da nisam jedin-a « , i « Učini sada i ne čekaj sutra « .
Kakva si ti riba? Dali se boriš protiv tvog « neprijatelja « ? Dali si izvukla svoj svjetlosni mač i vodiš bitku protiv tajne vlasti, grozne i mračne moći? Pitanje je dali to zaista odgovara tvojoj viziji o Nebu na Zemlji. Koncentriraš li se na vanzemaljce koji žele kontrolirati Zemlju? Nosiš li u sebi slike realiteta koji pokazuje čovječanstvo samo kao žrtve, kao prevarene i kao kolonizirani izvor hrane? Kako se to podnaša s činjenicom da je svaki čovjek neizmjeran multidimenzionalni Majstor? Da li si zamijenila vezu s tvojim vlastitm Duhom s vezom prema nekom guru-u, nekom uzašlom Majstoru ili nekim kanaliziranim bićem? Cjelokupni univerzum će se staviti u tvoju sliku realiteta. Što dakle zaista želiš? Tvoj Duh mijenja tvoju poziciju u odnosu na uzašće. Dopusti da slatkoća preobražaja ispuni tvoju dušu. Slijedi tvoj vlastiti ljubljeni Duh sa svakim dahom, svakim korakom. Neka živi Nebo!


UVOĐENJE OD ARHANĐELA ARIELA

Kada te promatramo vidimo te kao neizmjerno multidimenzionalno biće. Samo jedan mali dio tebe nalazi se u tom tijelu, i taj mali dio misli da je on cijelost. No mnogi ljudi već imaju saznanje da tome nije tako. Mi te vidimo u svim dimenzijama i u svoj tvojoj veličini.
Obzirom da ovo čitaš smatramo da si svjetlosni radnik. Tvoj zadatak je nešto obaviti. Došao si ovdje kako bi pomogao planeti Zemlji kod prijelaza u svjetlost. U tome si pravi stručnjak jer si ovo već nebrojeno puta učinio.
Ova knjiga predočuje ti model koji opisuje što se u ovom procesu događa na planeti Zemlji i u tebi samom. No to nije istina, nije realitet. Jedan multidimenzionalni, nelinearni model ne može se opisati zemaljskim riječima. No mi pokušavamo to učiniti na najbolji mogući način. Ako je koji puta malo pobrkano, molim te imaj razumijevanja jer proces nije linearan. On je prije poput muzike.
Ovaj model možemo samo linearno predočiti. Pokušali smo to ne-linearno predočiti i odmah je svima « zakuhao mozak « . Nadamo se da osjećaš promjene kroz koje prolaziš. Ako tvoje mentalno tijelo može kazati: « Aha, to dakle pripada osmoj tjelesnoj razini» to onda ublažuje bujanje straha u tebi. Dakle vrlo je važno da se informacije iz ove knjige proširuju, jer je u ovom momentu strah vrlo jak, naročito u fizičkim i mentalnim tjelima. Ako znadeš što se s tobom događa i da je to dio procesa osjećat ćeš se manje « ludim« .
Svaki put kada neki planet odlazi u svjetlost taj je povratak kući iz odvojenosti jedinstveni događaj. Taj je proces za svaki planet i svaku civilizaciju drugačiji. Ovdje opisani model vrijedi za ljudsku vrstu na planeti Zemlji.
Postoje 383 daljne planete koje će ići simultano zajedno sa Zemljom. I večina vas su inkarnirani na večini ovih planeta. No Zemlja je ipak nešto posebno. Ona je iskusila največe moguće odvajanje od Izvora i vraća se sada kući. I to će biti uspješno. Neće biti nikakve apokalipse u tom paralelnom realitetu. Ustvari je postojalo jedno vrijeme u kojem nismo bili sigurni dali se ovaj planet može vratiti kući, no sada slavimo izvjesnost sigurnog povratka.
Neki speciji mogu uzaći, a da njihova planeta to ne čini zajedno s njima. Vaša specijesi nisu prvi koji uzlaze s ove planete. Prije vas su već postojale četiri druge rase. Ono što je tako prekrasno u ovom momentalnom procesu je to što će također i planeta Zemlja uzaći. Zemlja je jedno svijesno, živo biće. Ona se složila s ovom igrom odvojenosti pod jednim uvjetom, da i ona na kraju isto tako može uzaći.
Rado bi ukazali na posebnost ovog povratka k Izvoru. Promatrati ljepotu vašeg božanskog izražaja pri tom povratku za nas je vrlo zadivljujuća. Iako ste se vi, s našeg stanovišta, samo za jedno kratko vrijeme udaljili iz Izvora, ipak je vaše ponovo pripajanje jedna od najfinijih energija univerzuma. I napeto očekujemo moment u kojem ćete ovo sami moći u punoj svijesti iskusiti. Obzirom da egzistiramo simultano vaše smo ponovno spajanje već vidjeli i radujemo se s vama dijeliti vašu radost kada ćete ga sami doseći.
Rado bi još napomenuo da mjera za naš model svjetlosnog tijela bazira na količini Adenosin-Triphosphata u čelijama. Mi mjerimo razinu svjetlosnog tijela na stanju mutacije vašeg fizičkog tijela. Nekoliko ljudi je zvalo Tashiru i tvrdili su da su bili na dvanaestoj razini svjetlosnog tijela. Mi smo im kazali da je to nemoguće unutar ovog modela. Da si bio u tom modelu na dvanaestoj razini svjetlosnog tijela ne bi mogao podići telefonsku slušalicu, jer bi bio potpuno u svjetlosti i više ne u ovoj dimenziji. Sada tvoja svijest posjeduje mnoge razine i tvoj razum i tvoja svijest mogu putovati na mnoga različita mjesta. No ono što uzlazi je tvoje fizičko tijelo i zbog toga mi to mjerimo s fizičke razine. Kada bih ovaj model opisao linearno i na razini na kojoj tumaraju mnoga vaša ljudska ega to bi oslobodilo samo jednu « Ja sam dalje u razvoju nego ti (ili svi) « - igru. Molim te, misli na to da je svaka razina drugačija i apsolutno esencijalna.Nijedna razina nije « bolja« od neke druge. I još bi se trebalo kazati da se u sijećnju 1995. nitko, na ovoj planeti i u ovom paralelnom realitetu, nije nalazio na jedanaestoj ili dvanaestoj razini svjetlosnog tijela.
Na kraju bi vam se htjeli zahvaliti što ste u ovo vrijeme na ovoj planeti. Došli ste ovdje sa znanjem da ćete morati zaspati. Morali ste se svega odreći što ste ikada bili, sve zaboraviti što ste ikada znali, kako bi bili za vas same i druge potpuno neprepoznatljivi. Mi imamo lakši posao. Nikad ne odlazimo iz Izvora i također nikad ne iskusujemo odvajanje od Duha. Zbog toga vas poštujemo za ono što činite i osjećamo se počašćenim što smijemo s vama raditi.

Ariel


ŠTO JE SVJETLOSNO TIJELO?

Kako vjerojatno znadeš ova je planeta obuhvaćena u uzašašće. Njezina frekvencija rapidno raste i gubi na gustoći. Materija je, kao što je to u trečoj dimenziji poznato, komprimirano svjetlo.Ta gustoća se gubi, a frekvencija titraja planete i ljudi se povisuje. To je jedan prilično uzbudljivi proces.
U tvom je univerzumu, u procesu zgušnjavanja, dostignuta točka maksimalne udaljenosti od čistog svijetla. No sada se taj proces okreće. To znači da povratak kući ka ishodišnoj-točki može započeti. Ovog momenta su na zemlji sedam do osam miliona svjetlosnih radnika. Oni su, kako neki kažu, « planetarni Teams prijelaza » . Svaki od vas je, kao pojedinačni svjetlosni radnik, došao ovamo sa specijalnim zadatkom, naklonosti i nadarenosti. Mnogi od vas su specijalisti u tome kako planeti pomoći u uzašću. Vi ste to prije već mnogo tisuća puta učinili. Svaki puta kada jedan planet uzlazi, ponovo spajanje je jedinstveni proces. A radost ponovog spajanja je uvijek sasvim različito izražen, ovisno po kojim je pravilima igrana igra. U ovoj se igri nastojalo postići najveću moguću odvojenost od svjetlosti i to vrlo uspješno.
Igra, kako znadeš, oficijelno se promijenila u ožujku 1998 g. Tada se dogodilo za večinu svjetlosnih radnika ono što mi nazivamo « aktiviranjem prve svjetlosne razine » . Bilo je to poput malog zvonca koje je počelo, u DNK-strukturi, zvoniti: « Hura, došlo je vrijeme da se ide kući !» S time je započeo proces mutacije i promjene. Iako promjena uglavnom napreduje, puna radosti, može biti koji puta i teška. No to nije prvi put da proživljavate ovaj proces.
Ono što igru čini tako interesantnom je pitanje: Kako bi to ovaj puta trebao učiniti? Koje ću energije, emocije i koliko radosti izraziti na ovom putu ponovnog sjedinjenja « ? Ono što mi zovemo udah i izdah Izvora već se je mnogo puta dogodio, a sadašnji udah će imati svoj poseban izražaj kada se ova planeta i sve druge planete vrate na ishodišnju točku.
Ova planeta je u toku prijelaza u svijetlost ili drugačije izraženo: Nalazi se u stanju uzdizanja. To je jedan postepeni proces. Ti nisi danas materija i sutra već svjetlost. Svaki se čovjek nalazi u tom procesu i mnogi od vas već imaju iza sebe pola puta.


Dimenzije

Dopusti mi da najprije objasnim dimenzije ili razine egzistencije. Mi koristimo jedan model s dvanaest dimenzija a ti, koji ovdje sjediš u tvom fizičkom tijelu, egzistiraš u trećoj dimenziji. Ona se bazira na materiji. Četvrta dimenzija se naziva i astralnom razinom. Ona večim djelom bazira na emocijama. Obje dimenzije zajedno daju ono što mi nazivamo svijet stvaralaštva. To su dimenzije u kojima se razlaže igra odvojenosti. To su jedine dimenzije u kojima se podržava iluzija o dobru i zlu i u kojima se može osjećati odvojenost od Duha i jedni od drugih. U tome ste svi vi prilično dobri. To je bila jedna vrlo uspješna igra odvojenosti, no sada je to prošlo.
Ova planeta se, dakle, nalazi u jednom stanju uzdizanja i vibrira u sadašnjosti na donjoj stepenici astralne razine. To će biti dio procesa uzdizanja gdje će sve dimenzije biti « odmotane » i podići se u više dimenzije. One će prestati egzistirati.
Kako ova planeta, u ovom momentu, vibrira na donjem stupnju astralne razine mnogi od vas osjećaju život poput sna. Nikad niste sasvim sigurni dali spavate ili ste budni. Kontinuiteti se urušavaju. To se osjeća kao da se stvari mijenjaju dok ih držite u vašim rukama. Naliv-pero s kojim sada pišem iznenada se pretvara u čekić. Bilo kada ova vas knjiga u kontinuitetu više neće smetati – točno kao i u snu. Također ćete ustanoviti da su se vaša stanja snova promijenila. Probudit ćete se i nećete bit sasvim sigurni dali ste zaista budni. Imat ćete jasne snove tj. bit ćete potpuno svijesni u stanju snova. Bit ćete potpuno svijesni sami sebe kada ćete se kretati između ovih realiteta i svi će se realiteti odmah realno osjećati. Neće se više imati osjećaj da egzistira samo jedan pravi realitet.
Peta do deveta dimenzija označuju u našem modelu srednju razinu stvaralaštva.
Peta dimenzija je dimenzija svjetlosnog tijela, a kojeg si svjestan kao Majstor i kao multidimenzionalno biće. U petoj dimenziji si potpuno orijentiran na Duh. Mnogi od vas su došli s te razine kako bi ovdje bili svjetlosni radnici.
Šesta dimenzija sadrži šablone za DNK-mustru za sve specije uključujući i čovječanstvo. Tamo su također spremljeni i svjetlosni izgovori. Oni su največim djelom zasnovani iz boja i tonova. To je dimenzija u kojoj je kroz misli stvorena svijest i jedno od mjesta na kojem radiš dok spavaš. U toj dimenziji ne posjeduješ tijelo osim ako si ga ne stvoriš. Ako radiš šesto-dimenzionalno prije si nešto poput « živuće misli «.. Ti stvaraš kroz tvoju svijest no nemaš neophodno jedno « vozilo» za tu svijest.
Sedma dimenzija je čista kreativnost, čisto svjetlo, čista geometrija i čisti izražaj. To je razina beskonačne profinjenosti i zadnja razina u kojoj sam sebe možeš promatrati kao individuu.
Osma dimenzija je Grupni Duh ili Grupna Duša. To je mjesto na kojem susrećeš veči dio tvog jastva. Osma dimenzija je karakteristična kroz gubitak Ja-svjesnosti. Kada putuješ kroz tu dimenziju onda je to mjesto u kojem ćeš imati najviše poteškoća održati na okupu tvoju svjesnost, jer ti si sada čisto « mi» i radiš za ciljeve grupe. Zbog toga ti se može činiti kao da si zaspao ili izbrisan.
U našem modelu je deveta dimenzija mjesto kolektivne svijesti planeta, zvjezdanih sistema, galaksija i dimenzija. Ako si posjetio ovu dimenziju vrlo ti teško pada ostati svjesnim. Također je i ovdje vrlo teško imati razumijevanje za « Ja » jer si tako neizmjerno velik da je još sve samo « Ti «. Predoči si da si jedna galaksija ! Svaki oblik života, svaka zvijezda, svaki planet i svaki grupni duh neke vrste je u tebi !
Deseta do dvanaesta dimenzija sačinjavaju višu razinu stvaralaštva. Deseta je izvor zraka i dom onih koje se nazivaju Elohimi. Ovdje se zasnivaju novi planovi stvaralaštva i šalju u srednje razine stvaranja. U desetoj razini može egzistirati osjećaj za « Ja « no ni izdaleka kao u trečoj.
U jedanaestoj dimenziji se svjetlost predoblikuje, to je mjesto prije stvaranja i stanje isčekivanja, slično momentu uoči kihanja ili orgazma. To je razina bića koje se zove Metatron, arhanđela i drugih Akasha iz ovog sistema Izvora. Postoje planetarne Akasha kronike, galaktičke kronike i Akashe za cijeli sistem Izvora. Ti se nalaziš u jednom od mnogih sistema Izvora. Zbog toga dajemo samo opis ovog sistema. Ako posjetiš neki drugi sistem bit će i tvoja iskustva potpuno drugačija. Kao arhanđeo moja domovina je u jedanaestoj dimenziji.
Dvanaesta dimenzija je Ishodišnja-točka, točka u kojoj se prepoznaje sva svijesnost kao potpuno jedno sa Svime-Što-Jest. Ne postoji bilo kakvo odvajanje. Kada uđeš u ovu razinu shvatiš sebe kao potpuno jedno sa Svim-Što-Jest, Stvaralačkom Moći. Kada uđeš u ovu razinu nećeš nikada više biti onaj ili ona jer ne možeš više održati uobičajeni stupanj odvojenosti kada si jednom iskusio potpuno jedinstvo.

Tvoje tijelo

U starom svijetu posjeduješ fizičko tijelo i večina ljudi reagiraju na vlastitio tijelo kao na nekog neprijatelja. Kroz tijelo spoznaješ karmička ograničenja. Mnogi ljudi imaju osjećaj: « Kada nebi imao tijelo nebi trebao doživljavati ta ograničenja.» Ne akceptiraju da i samo tijelo posjeduje svjesnost i da je smisao te svjesnosti služiti njima i duhu. Fizičko se tijelo zbog toga veči dio vremena osjeća neprihvaćenim i iskorištavanim. Ti kažeš: « Nemam volje kroz tebe iskusiti karmu, zbog toga te neću slušati kada mi želiš nešto kazati. Ne želim te snabdjevati s onim što želiš jesti. Neću dozvoliti da igraš onako kako bi ti to rado željelo.» Dakle, svom tijelu činiš ove sasvim lude stvari. Večina vas ima jedan odnos mržnja-ljubav prema tijelu. « Ono je predebelo, ono je preveliko, ono je preširoko, ono nije dlakavo, ono je predlakavo, ono je predugačko, ono je premalo.» Večina vas ima taj način odnosa prema fizičkom.
Vi također posjedujete nešto što mi zovemo eteričnom plavom prozirnošću (Blaupause). Mnogi od vas, koji mogu opažati na eteričnoj razini, razabiru ovo tijelo udaljeno od kože oko jedan centimetar. Ono egzistira također i u vama. Ovo tijelo drži strukture koje su sedmo-, šesto-, peto- i četvrtodimenzionalne. To ćemo pobliže objasniti u našem modelu o dimenzijama.
U ovom momentu nalaziš se u trečoj dimenziji. Četvrta dimenzija je astralna razina. Tamo je spremljena večina vaših karmičkih mustri u astralnom tijelu. One aktiviraju pokretanja koja zahvaćaju druga energetska tijela i donose vam karmička iskustva.One također dopuštaju vašoj DNK raditi na jednoj ograničenoj razini preživljavnja tako što limitira količinu svjetlosti koje vaše fizičko tijelo može primiti.
Vi posjedujete jednu još spavajuću petodimenzionalnu strukturu svjetlosnog tijela. Ova struktura sadrži nešto što mi nazivamo eterički kristali. Ovi kristali blokiraju određene energeske tokove i sprečavaju da se tijelo prerano aktivira. Petodimenzionalna plava prozirnost se sastoji iz aksiotonalnog sistema meridijana, aksialnim sistemom kruženja i iz kružnih točaka koje ove sisteme i strukture međusobno spajaju.
Kao dio igre odvojenosti bila je prerezana direktna veza s ljudskim aksiatonalnim meridijanom od Višeg sebstva i drugih zvjezdanih naroda. To je prouzročilo kržljavost mozga kao i starenje i smrt. Aksiatonalne linije odgovaraju akupunkturnim meridijanima, koji se mogu spojiti s Višim sebstvom i rezonirajućim zvjezdanim sistemom. Kroz te aksiotonalne linije bit će ljudsko tijelo direktno od Višeg sebstva preprogramirano u jedno novo tijelo iz svjetla. Aksionalne linije egzistiraju neovisno od svih fizičkih tijela ili bioloških oblika. One proizlaze od različitih zvjezdanih sistema i galaktičko tijelo kroz njih kontrolira njihove mehanizme obnavljanja. Predoči si mliječnu stazu kao tijelo jednog bića. Zvijezde i planeti su organi tog galaktičkog tijela; različite vrste na zvijezdama i planetama su ćelije, koje obnavljaju energiju organa i ćelija. Da bi se mogla igrati ta igra odvojenosti bila je planeta Zemlja i njeni stanovnici odvojena od galaktičkog tijela i Nadduše. No sada će ponovo biti međusobno spojena.
Aksiatonalne linije se sastoje iz svjetlosti i zvuka. Funkcije Kristovog oficija su potrebne kako bi nanovo bili strukturirani aksiatonalni meridijani ljudskog tijela. Čim se desilo novo strukturiranje prenosi Više sebstvo potrebnu frekvenciju boje i tona, kako bi moglo fizičko tijelo preobraziti u jedno svjetlosno tijelo. Aksiatonalne linije prolaze uzduž akupunktnih meridijana i spajaju se s njima preko « okretišta» . To su mali vrtlozi kuglastog oblika elektomagnetske energije koji se nalaze na površini kože. Okretišta se također nalaze i u svakoj ćeliji tijela. Ova celularna mjesta isijavaju zvučne i svjetlosne frekvencije, zbog čega se brže okreću atomi molekularnih ćelija. Kroz povišene molekularne okretaje stvaraju se svjetlosne niti, koje onda opet stvaraju strukturu mreže za regeneraciju ćelija.
Kako je ta igra trebala biti igrana aksiotonalne linije nisu više bile povezane. Posljedica toga je bilo potpuno zakržljenje aksialnog sistema kruženja u ljudskim specijima. Okretišta na površini kože bit će kroz energetki sistem, iz pete dimenzije, spojena sa svakim okretištem u ćelijama.To je model fizičke transmutacije i on će biti momentalno obnovljen, jer su aksiotonalne linije ponovo spojene. Upravo kao i nervni sistem i aksialni sistem je u svojoj prirodi električan i dozvoljava pulziranje energije, kao što je i pulziranje cirkulacije krvi. Više Jastvo šalje energiju u aksiotonalnu liniju, koja tada teče u okretišta na koži i tako hrani fizičke akupunkturne meridijane i aksiotonalni sistem. Čim aksialni sistem primi energiju od Višeg Jastva rekombinira boju i ton kako bi mogla krv, limfni sistem, endokrini i nervni sistem usmjeriti na božansku šablonu, Adam Kadmon. Aksialni sistem transportira također energiju od Višeg jastva u okretišta unutar ćelija. To potiće okretišta izlijevati ton i svjetlo i tako stvara rešetku za evoluciju čovječanstva.
Struktura iz šeste dimenzije sadrži šablone ili mustre koje su uređene za formiranje materije i svjetlosnih tijela. Ovdje je spremljeno sveukupno kodiranje DNK. Ova šablona iz šeste dimenzije određuje što DNK sadrži i kako će jedno fizičko tijelo biti oblikovano. Svjetlosni radnici nose u sebi djelove genetskog materijala različitih specija drugih 383 uzašlih planeta.
Strukture iz sedme dimenzije su ovdje kako bi utjelovile božanskost.One su mjesto presjeka između fizičkih i astralnih tijela jednog specija i njegove božanske plave prozirnosti. Adam Kadmon je božanski oblik od kojeg su proizašla sva osjećajna bića i zato ukljućuje bezbroj oblika. Strukture iz sedme dimenzije su vrlo fleksibilne i razlikuju se od osobe do osobe. Zato pripremljeni « pragovi» u strukturi i u treće- i četvrto dimenzionalnim tijelima predstavljaju vrlo visoku granicu što omogućava Nadduši stvaranje veze s nekim specijima i u njima se utjeloviti.
Prije aktiviranja tijela u svjetlost bio si, dakle, uglavnom svijestan četverodimenzionalne mustre u tvom tijelu.
Slijedeće tijelo u tom modelu zovemo emocionalno tijelo. Gledajući iz pete dimenzije emocionalno, mentalno i spiritualno tijelo su izgrađeni iz dvostrukih tetraedara koji posjeduju određeni broj okretaja. U emocionalnom tijelu postoje sva ta prekrasna, blokirana mjesta, koja nisu ništa drugo nego geometrijske figure, koje se ne kreću koherentno. Ta nekoherentna kretanja su prouzrokovana kroz četridimenzionalne strukture u eteričkoj plavoj prozirnostii. Ti dakle sjediš na emocijama. To je jedan dio karmičke igre. U toj igri si naučen da se ne izraziš. Izraziti se je opasno. I kako se ne možeš izraziti zatvorit ćeš ove prekrasne geometrijske oblike u ovo polje. I tako dakle ideš kroz život sve dok ne sretneš nekog koji posjeduje komplementarnu blokadu. Vaše male geometrije se međusobno uklope i sada se nalaziš ovdje i moraš očistiti svoju karmu. Blokiran si tako dugo dok se to ne otrpi i dok se geometrije ponovo ne odvoje. To osjećaš kao ograničavanje, kao neugodnost i pitaš se:» Zbog čega sam uopće ovdje ?»
Mentalno tijelo se isto tako sastoji iz geometrijiskih figura. Funkcija ovog tijela je u određivanju tvog realiteta. Mentalno tijelo vjeruje da posjeduje kontrolu. Ono vjeruje da je menađer tvog « Showa» . No to nije tako. Njegova jedina zadaća je da određuje što je « realno» . Ono određuje kako će se svemir preoblikovati za tvoj život. Budući da ono određuje što je realno, drži te zarobljenim u karmičkoj igri. Ne postoji ništa većeg što mentalno tijelo mrzi nego što su promjene. Ništa! Jer ako ti u budućnosti činiš nešto drugo nego danas, moglo bi tvoje preživljavanje doći u opasnost. Ono podržava jedan realitet za koji misli da ćete održati na životu, svejedno dali je to tako ili ne. I sasvim mu je svejedno dali si sretan ili zadovoljan. Jedino što mentalno tijelo želi jest održavanje.
Biti u sebi ujedinjen je prirodno stanje Svega-Što-Jest. Količina energije koja je potrebna da bi se iluzija odvojenosti održala je apsolutno neizmjerna. Njoj treba mnogo više energije, nego što bi bilo potrebno za jednostavno otpuštanje. Iz tog je razloga mentalno tijelo i razvilo tu snagu. Da bi se održala iluzija odvojenosti bilo je mentalnom tijelu najjednostavnije, da ono što ne može vidjeti, objašnjava da to nije realno. Zbog toga zasjenjuje sve impulse koji dolaze od Duha.
Spiritualno tijelo je također izgrađeno od istih tetraedara i uglavnom je ignorirano u karmičkoj igri. Njegova stvarna funkcije je spojiti te s tvojom Naddušom, tvojom Kristovom-naddušom i s JA-JESAM prezentom. Očito je da je spiritualno tijelo podređeno u karmičkoj igri. Ono se jednostavno nalazi vani i ta spajanja nije moguće ostvariti.
Spiritualno tijelo prenosi impulse i informacije od tvog vlastitog duha, koji tada dolaze do mentalnog tijela, koje kaže: « To nije realno.» Kada emocionalno tijelo zaprimi uputu zatvori se, umjesto da se izrazi. A ti ponavljaš ovaj cijeli ciklus ograničenja i odvojenosti, jer cijela igra se bazira na iluziji odvojenosti od Duha. O tome se ovdje radi.

Tvoje čakre

I vaš sistem čakri također mijenja svoje funkcije. Večina vas znade što su to čakre. Svaki čovjek posjeduje četrnaest glavnih čakri koje egzistiraju multidimenzionalno. To su sedam čakri fizičkog tijela i sedam čakri izvan tijela. Uz to dođu još alfa- i omega-čakre. Večina ljudi vide ili osjećaju čakre kao zračeće, okretajuće energetske izvore, no čakre posjeduju također jednu internu šestodimenzionalnu strukturu.
U karmčikoj igri bila je struktura sedam tjelesnih čakri namjerno ograničena tako da je samo mogla prenašati energiju iz astralne razine. One su bile « zapečaćene» . S ovom ograničenom plavom prozirnošću sliči jedna čakra na dva čunja. Jedan čunj se otvara prema prednjoj strani tijela, a drugi se otvara prema leđima. Tamo gdje se u tijelu sastaju su zapečačeni kako bi ostali u tom položaju. Ovaj uski dio u centru uglavnom je začepljen od mentalnih ili emocionalnih fragmenata. Ove « ruševine» prouzrokuju da je brzina okretaja čunjeva sve sporija. Ovo može dovesti u sistemu akupunkturnih meridijana do pomanjkanja energije, a koja može dovesti do bolesti ili smrti. Ova struktura čakri može provoditi energiju samo od naprijed prema natrag ili od natrag prema naprijed i ne može koristiti višu dimenzionalnu frekvenciju.
Kada je proces svjetlosnog tijela aktiviran bit će « pečat» u centru čunja odlomljen. Struktura čakre će se iz centra prema van polako otvarati sve dok ne dobije oblik kugle. To dozvoljava čakrama isijavati energiju u svim smjerovima i prenašati frekvenciju u više dimenzije. Tijelo otresa nakupine karmičkih ruševina, a kuglasta plava proozirnost onemogućava da se one ne mogu ponovo primiti. Te kuglaste forme plave prozirnosti se proširuju sve dalje i dalje sve dok se sve čakre ne stope u jedno sjedinjeno energetsko polje. Svaka od gornjih neutjelovljenih čakri posjeduje vlastitu geometrijsku strukturu plave prozirnosti i može prenašati odgovarajuće frekvencije iz Nadduše ili neke druge dimenzije, koja je s tom čakrom povezana. Osma i jedanaesta čakra sadrže plosnate kristalaste šablone kroz koje prolaze galaktičke aksiotonalne linije. Čim su aksiotonalni meridijani ponovo spojeni Nadduša koristi ove šablone, kako bi regulirala uticaj zvijezda na ljudsko tijelo. Aksiotonalne linije i aksialni sistem kruženja bit će od Nadduše, kroz osmu čakru, iznova podešeni. Kroz to ima osma čakra glavnu kontrolu kod mutacije tijela i stapanja energetskog tijela.
Do pred kratko vrijeme bile su alpha- i omega čakre iskrivljene u ljudskom tijelu. Iako su obje čakre energetski centri, ipak posjeduju jednu sasvim drugu plavu providnost i funkciju nego ostale čakre. One su vrlo fino podešeni energetski regulatori za električne, magnetske i gravitacione valove i služe, osim toga, još kao sidro za sedmodimenzionalnu eteričku plavu prozirnost.
Alpha-čakra nalazi se oko 15 do 20 cm iznad i oko 5 cm ispred sredine glave. Ona te spaja s tvojim besmrtnim tijelom iz svjetlosti i petom dimenzijom. Omega-čakra nalazi se oko 20 cm ispod trtice i spaja te s holografskom razinom planete kao i s holografskom rešetkastom mrežom tvoje inkarnacije. Suprotno od četvrtodimenzionalne karmičke matrice ta je veza potpuno nekarmičke prirode. Osma čakra se nalazi 17 do 22 cm iznad egzaktne sredine glave. Iz osme čakre izlazi svjetlosni stup čiji je presjek oko 10 cm. On prolazi kroz sredinu tijela i tjelesnih čakri i izlazi oko 20 cm ispod stopala. U tom stupu, točno u njegovoj sredini, nalazi se svjetlosna cijev promjera 4 cm koja prolazi duž čitave dužine stupa.
Kada su alpha- i omega čakre otvorene i pravilno funkcioniraju doživjet ćeš nešto poput onog što mi nazivamo « valovi Metatrona» . Oni prolaze kroz unutarnji svjetlosni stup. Magnetsko- električni i gravitacioni valovi osciliraju između alpha- i omega čakri, koji opet raguliraju amplitude i frekvenciju ovih valova. Valovi stimuliraju i podržavaju protok energije prane kroz male svjetlosne cijevi. Valovi Metatrona pomažu tijelu, pri koordinaciji njegove mutacije, u pravcu odavno egzistirajućih šablona u besmrtnom svjetlosnom tijelu. Kada su se tjelesne čakre otvorile za kuglaste oblike, položene su rešetkaste strukture koje čakre direktno spajaju s mjestom okretišta na površini kože. Na taj način su čakre direktno spojene s novim aksiotonalnim i aksialnim sistemom. Kroz spajanje rešetkaste strukture čakri i s aksiotonalnom linijom bit će priključene višim evolucionarnim, univerzalnim, rezonantnim rešetkama i kretanjima valova. To pomaže čakrama i emocionalnim, mentalnim i spiritualnim tjelima stopiti se u ujedinjeno energetsko polje. Ovo ujedinjeno polje zaprima tada tijelo Nadduše i kreće se sinkrono s univerzalnim valovima i pulziranjem. Ovaj novi sistem prenaša sada ove valove i pulzacije kroz točke okretišta u aksialne sisteme protoka i obnavlja pulziranje i tok tjelesne tekučine.
No ti se sada nalaziš u karmičkoj igri. I obzirom da živiš u jednom stanju odvojenosti od Duha, jednom stanju ograničavanja i još si se pritom otuđio od tvog fizičkog tijela, to naravno znači da nisi u tvom tijelu. I ako nisi u tvom tijelu ne možeš također aktivirati tvoju srčanu čakru. I ako ne možeš aktivirati tvoju srčanu čakru dominiraju uglavnom bazna čakra, sakralna čakra i čakra solarnog pleksusa. Tvoja međusobna djelovanja s okolinom se zasnivaju na instiktivnom strahu, karmičkoj mustri, moći, pohlepi, zavisti ili čisto egocentričnim igrama moći s drugim ljudima. Ako nisi potpuno u tvom tijelu ne možeš imati viša međusobna djelovanja. I naravno da tada uopće nisu aktivirane gornje, izvantjelesne čakre.

AKTIVIRANJE

U martu 1988 g. svi su svjetlosni radnici, na ovoj planeti, aktivirani najmanje u prvu svjetlosnu razinu. 16. travnja 1989 bili su, kristalna struktura materije i svaki pojedini stanovnik ove planete, aktivirani u treću razinu svjetlosnog tijela. Pri tom se ne radi o procesu slobodnog izbora, jer ga je svaki čovjek doživio. Mnogi ljudi ipak napuštaju ovaj planet, jer ne žele proći kroz ovaj proces u ovom životu. Svaki čovjek može odlučiti u kojem životu ili u kojem paralelnom realitetu bi želio proživjeti taj proces. Mi ne gubimo ljude. Svatko tko se sada odluči protiv, jednostavno još nije spreman provesti proces u ovoj inkarnaciji.


Prva razina svjetlosnog tijela

Kad se dogodilo prvo aktiviranje za mnoge od vas je to bilo kao da je u vašem DNK pregorjela sijalica: « Vrijeme da se ide kući.» Isti taj osjećaj bio je i u tijelu. U njemu se uzdizalo oduševljenje koje je jednostavno bilo prekrasno. Istovremeno je ono kazalo: « Vrijeme je reducirati gustoću» , a mnogi od vas su prošli kroz jednu jaku « gripu» . Mi zovemo ono, što večina ljudi naziva « gripom», « simptomi mutacije» . Kada vaša tijela reduciraju gustoću naginju glavoboljama, povraćanju, proljevu, aknama, osipima kao i simptomima sličnim gripi, poput bolova u mišićima i udovima. I ako se sjećate bila je u martu 1988 epidemija gripe, koja je u stvari bila epidemija svjetlosti.
Moderno istraživanje je označilo 99% DNK ljudskog gena kao otpad, jer « ne znamo što oni zaista znače» . No u stvarnosti sadrži ljudski DNK djelove genetskog materijala svakog specija na Zemlji, plus genetski materijal, koji je kodiran holografski sa svim iskustvima čovječanstva, kao i s iskustvima holografske rešetkaste strukture vaše vlastite inkarnacije, plus djelovima genetkog kodiranja svih osjećajnih bića na 383 uzlazećih planeta unutar pet susjednih univerzuma. Osim toga vaši DNK sadrže skrivena kodiranja koja dopuštaju da fizička tijela mutiraju u svjetlosna tijela.
Prije marta 1988 bilo je aktivno samo 7% genetskih kodova. Tada je Duh, na prvu razinu svjetlosnog tijela, aktivirao jedan niz tih skrivenih kodova pri ćemu je pušteno pritjecanje svjetlosne i zvučne sekvence. Ovo novo aktiviranje kodova dalo je tijelu signal da je mutacija DNK u ćelijama prouzrokovala temeljnu preinaku kao i energetsku obradu.

Mi mjerimo razinu svjetlosnog tijela, prema sposobnosti vaših ćelija « preizmjeniti tvar» svjetlosti. Uporište za tu novu aktivnost ćelija je postojeća količina Adenosin-Triphosphata (ATP). Potrebna energija, za funkciju ćelija, dolazi od aktiviranja svjetlosnog tijela iz produkcije energije i sistema pohranjivanja, koja oscilira između Adenosin-Diphosphat (ADP) i Adenosin-Triphosphat (ATP). ATP omogućuje povezivanje energije u ćelijama. U mitohondrijima se hrana pretvara u energiju za ćelije, koja je tada povezana u ATP. (Mitohondriji su funkcionalni i strukturalni djelovi svake tjelesne čelije s zadatkom, uzduž svoje energetske dvostruke membrane, izgraditi i pohraniti u kemijskom obliku ATP i ADP.) ATP posjeduje lanac od tri grupe fosfata koje proizlaze iz molekula. Kada jedna ATP molekula izgubi svoju vanjsku fosfatnu grupu postaje ADP molekula. Pokretanje kemijskog spoja oslobađa energiju pomoću koje ćelija može provesti svoju funkciju, kao na pr. stvaranje proteina. ADP može kod preuzimanja energije jedne fosfatne grupe postati ponovo ATP. ATP i ADP gube fosfatne grupe i ponovo ih preuzimaju kako bi imale na raspolaganju energiju za funkciju ćelija. To je jedan u sebi zatvoren sistem biološke energije čija je posljedica starenje i smrt. Ne prima se nova energija.

Kada je aktivirana mutacija svjetlosnog tijela, zasvijetli jedan redoslijed skrivenih DNK kodiranja koji daju ćelijama novu smjernicu. Jedna od prvih uputa je obavijestiti ćeliju da bi trebala spoznati svjetlo kao novi energetski izvor. Najprije svijest ćelije nije znala što bi s ovom informacijom trebala započeti. Kako su se ćelije kupale u svjetlosti počeli su mitohondriji (koji su vrlo osjetljivi na svjetlost) u potpunosti preuzimati ovo novo aktiviranje boja i tonova i na eksplozivan način producirati ATP. No ćelije još nisu dovoljno zaprimile svjetlosti, a da bi mogle stabilizirati spoj fosfata. Zbog toga se je ATP opet vrlo brzo razgrađivao u ADP, a metabolizam ćelija je bio dramatično ubrzan. Sakupljeni otrovi, stare traume i akumulirane misli i emocije su se oslobodile iz fizičkog tijela i prouzročile simptome slične gripi.
Fizički oblik se podijelio, po svojoj staroj metodi funkcije mozga, na lijevu i desnu hemisferu. Također su i epifiza i hipofiza zakržljale do veličine zrna graška, umjesto da imaju veličinu oraha. Kroz aktiviranje počela se mijenjati kemija mozga i stvarale su se nove synapse (veze između pojedinih nervnih stanica).

Druga razina svjetlosnog tijela

Na drugoj razini bit će šestodimenzionalna eterična plava prozirnost preplavljena sa svjetlošću. Ona počinje otpuštati četverodimenzionalne strukture koje vas vežu s karmičkim iskustvima svih inkarnacija. Kao rezultat toga osjećaš se možda malo dezorijentiranim i češće imaš « napad gripe» .
Ležiš najvjerojatnije u krevetu i pitaš se: « Zašto sam ovdje?» i « Tko sam ja?» Pritom možda slutiš da bi u tvom životu ipak moglo postojati nešto poput « duha» .
Na ovom bi mjestu vrlo rado željeli definirati slijedeći pojam. Ako koristimo pojam « duša» govorimo o diferenciranom dijelu Duha koji sakuplja iskustva kroz tvoje fizičko tijelo. Ako govorimo o Duhu mislimo na dio koji je nediferenciran i potpuno spojen s Izvorom.
U drugoj fazi aktiviranja svjetlosnog tijela bit će, dakle, otpuštene četverodimenzinalne strukture, koje mijenjaju geometrijsku brzinu okretaja u tvom emocionalnom, mentalnom i spiritualnom tijelu. Ti se sada mijenjaš vrlo brzo. Uglavnom osjećaš čisto tjelesne simptome i možda si vrlo umoran.

Treća razina svjetlosnog tijela

U toj fazi bit će tvoja fizička osjetila neuobićajeno jaka. Tako te na pr. miris nekog otpada prilično udaljenog može jako iritirati. Sve izgleda ekstremno osjetljivo: Stolica na kojoj sjediš ili te smeta odjeća koju nosiš, jer si ispunjen osjećajima.Na trećoj svjetlosnoj razini ljudi ćesto otkrivaju ponovo radost seksa. Zbog toga je od travnja 1989, kada su planet i njezini stanovnici bili aktivirani u treću razinu, došlo do porasta nataliteta.
Sve što se događa centrirano je u fizičkom tijelu. Ono se počinje, kako mi to zovemo, razvijati u « Bio-transduktorni sistem» . Tvoje tijelo je i bilo zbog toga stvoreno da bi moglo dekodirati i preraditi više svjetlosne energije i osim toga prenositi ih na planetu. No ova je funkcija u igri odvojenosti zakržljala. Pojačanje tjelesnih osjetila je prvi znak za buđenje tvog tijela u « Bio-transduktor» .
Iz Nadduše preljeva se nediferencirano svjetlo u petodimenzionalnu aksiatonalnu liniju. Iz aksiatonalnog okretišnog mjesta reza, na površini kože, stvara se petodimenzionalni aksialni sistem kruženja. Aksialni sistem se tada proširuje na sve tjelesne ćelije i aktivira tamošnja okretišta.
Na prvoj i drugoj razini svjetlosnog tijela još se tijelo kupa u svjetlosti. Nasuprot tome na trećoj razini je svijetlo, kroz aksialni sistem, bit će fokusirano u svaku ćeliju.

Mitohondrije prepoznaju svjetlo kao « hranu» i produciraju više ATP-a. Kako ćelije primaju svjetlost kao korisnu energiju sve manje pretvaraju ATP u ADP. Jer aksialni sistem energije iz Nadduše, pohranjen u celularnim mjestima okretanja, producira ovu zvučnu i svjetlosnu frekvenciju, koja mjenja broj okretaja atoma (naročito kod atoma vodika) molekul ćelije. Kada se broj okretaja atoma ATP-molekule poveča nastaju nove funkcije. Tri fosfatne grupe, koje čine držak ATP-molekula, postaju antenama za nediferencirano svjetlo, a simetrična glava molekule postaje prizma, koja otvara svjetlo u fini spektar boja, tako da to može biti korišteno od još spavajućeg DNS kodiranja.

Prije nego što je aktivirano svjetlosno tijelo funkcionira RNS (ribo nuklearna kiselina) u ćelijama samo kao glasnik u jednom smjeru. Ona nosi upute aktivnih 7 procenata DNS-a u druge djelove ćelije tako napr. naredbu, koji od proteina trebaju biti sintetizirani.
Na trećoj razini svjetlosnog tijela RNS je glasnik u oba smjera. Sada može svjetlo, koje je preko ATP antene (prizme) ušlo u korisnu frekvenciju boja, prenositi natrag u DNS lanac. Sa svakom novom razinom svjetlosnog tijela bude se zaspali genetski kodovi i prenose informacije dalje, preko RNS-a, koje ih prenaša na ostatak ćelije.

To je vrlo slično novoj CD tehnici na Zemlji. Na svakom CD-u mogu biti pohranjene enormne količine informacija. Predoči si kako je pohranjena neizmjerna količina informacija u crvenom spektru i neizmjerna količina podatka u plavom spektru. Crvena laserska zraka dotiće površinu i pročitava sve crvene informacije. No ti još ništa neznaš o plavom spektru. Sada ideš s plavim laserom preko CD-a i svi podaci stoje na raspolaganju. Svjetlo tj. frekvencije boja « čita» informacije u DNS-u na posve sličan način. Tako dugo dok spektar boja nije prenesen ne možeš znati što je sve unutra sadržano. Svaka razina svjetlosnog tijela posjeduje svoju vlastitu boju tj. svoju tonalnu signaturu. Tako Duh postiže laganu promjenu fizičkog tijela.

« Jednosmjerno» prenošenje informacija od DNS-a do RNS-a i kruženje energije ATP-ADP-a bila su zatvoreni sistemi koji su osiguravali degeneracije. Jedina zaista moguća promjena bilo je propadanje. Kroz aktiviranje svjetlosnog tijela mogu se u potpunosti razviti otvoreni sistemi u kojima tijelu stoje na raspolaganju beskonačne energije i beskonačne informacije. Između tvog tijela i tvog Duha započeo je dialog.

Na prvim dvjema razinama svjetlosnih tijela još je moguće preokrenuti proces, jer ATP i RNS nisu još postigle nove funkcije. Od treće razine već je u toku napredna mutacija koja više ne može biti zaustavljena. To je razlog zašto su stanovništvo i sam planet bili aktivirani. Aktiviranje treće razine svjetlosnog tijela dogodilo se iz jednostavnog razloga: Kako ovaj proces nebi mogao biti narušen.
S ovim aktiviranjem bilo je također omogućena mjesto povezivanja između ove i drugih, iz fizičkih razina, uzašlih planeta koje ih sve drži u sinkronicitetu. Jer ne uzlazi samo ovaj planet nego i cjelokupna dimenzija i cjelokupna astralna razina! Kada je to zaključeno ne postoji više fizička i astralna razina. Sveukupni proces nazivamo « udah» Izvora.

U našem modelu Izvor (Točka Prvobitnosti, Sve-Što-Jest, Bog) manifestira kroz udah i izdah stvaralačku snagu – i to kroz vrlo lagani izdah i vrlo brzi udah. Jedanput nas je upitao jedan svjetlosni radnik zašto igra zgušćivanja razina odvojenosti traje milijarde godina da bi se ponovo, u vremenu od dvadesetak godina, sasvim okrenula. Predoči si, da si ti Jedno i odlučuješ spoznati mirijade mogućih faceta onoga što ti, kroz prostranstvo progresivne individulnosti, možeš biti. To je poput rastezljive gumene trake. Postižeš sve više i više individualnosti, traka je sve više i više napeta do točke u kojoj je postigla svoju maksimalnu rastezljivost. Ti si se udaljio od svoje Jednosti što je najviše moguće, a napetost je nezamislivo visoka. Dakle okreneš se i pustiš gumenu traku – tvoju odvojenost. I što se dogodi? Brzo, poput metka, vraćaš se u svoju jednost.
Na ovoj planeti postoji igra odvojenosti koja je u međuvremenu isprobala svaku moguću izmjenu uloga i svaku interakciju. Svaka karmička povezanost koja je mogla biti istražena je istražena. Zbog toga je započelo udisanje. Vrijeme je da se ide kući.
One koje mi nazivamo « svjetlosnim radnicima» su ljudi koji ovdje asistiraju u prelaznom Teams-u u ovom procesu svjetlosti. Zbog toga ste ovdje. Neki od vas su ovdje bili za vrijeme cjelokupnog ciklusa. Neki su asistirali pri stvaranju ove igre i odlučili ostati ovdje i vidjeti kako to funkcionira. Kada bi vrijeme promatrao linearno tada bi se našao s one strane njega i svih paralelnih vremena, aktivirao bi se i sam bi bio svijetlost. Jedan planet ne uzlazi u jednom jedinom momentu, nego od momenta svog stvaranja. I to je razlog zašto ovdje imate toliko mnogo života. Neki od vas dolaze tek sada kako bi pomogli i to je također u redu.

Četvrta razina svjetlosnog tijela

Na četvrtoj razini svjetlosnog tijela ulaziš u tako zvanu mentalnu fazu. To oslobađa jednu masivnu promjenu u kemiji i elektromagnetizmu tvog mozga. Ako u to vrijeme imaš još regulatorne kristale u tvom eteričnom tijelu oni bi mogli biti vrlo neugodni. Posljedice toga mogle bi biti glavobolje, napadaji, smetnje u vidu i sluhu i bolovi u području grudi.
Ovi kristali sprečavaju da se svjetlosne linije, unutar petodimenzionalne plave prozirnosti, ne mogu spojiti. Bolovi u grudima nastaju jer se tvoje srce, u procesu svjetlosnog tijela, sve više otvara dubljim razinama. Kada se otvore određeni djelovi mozga počinje se preobražavati tvoja sveukupna moć vida i sluha. Na toj četvrtoj razini počinje jedno sasvim novo funkcioniranje. Obje sfere mozga htjele bi istovremeno djelovati, no ako ih bilo što želi zadržati moguće je da se to prilično neugodno osjeti. Večina ljudi osjeća da se nešto električno događa u njihovom mozgu. Možda možeš doslovce osjetiti elektricitet preko tjemena ili kako ti prolazi duž kralježnice. Dobivaš prvi probni okus nelinearne misli, a to može biti ili radosno ili zastrašujuće. Mentalno tijelo samo sebi kaže: « No tako šta, očito ipak nisam šef.»
Obično se, na četvrtoj razini svjetlosti, u tvom životu pojavi netko tko kaže: « Najvažnije je u životu ne oklijevajući slijediti svoj Duh.» Odjednom tvoje mentalno tijelo kaže: « Možda nešto drugo ima kontrolu. Čini mi se, da je ja svakako nemam.» Tada počinje sebe drugačije gledati i iznenada nije više tako sigurno što je realno a što ne. Tvoj Duh, u svakom slućaju, šalje kroz tvoje energetsko tijelo mnogo snažnije, opsežnije slike realiteta i mustri.
Na četvrtoj razini dobivaš pojam o tome da postoji Duh. Iznenada dobivaš impulse iz dosad nepoznatog područja i pomišljaš da bi te impulse trebao slijediti. Tvoje mentalno tijelo viče: « Molim vas trenutak! Što to znači? « Ono naravno želi zadržati kontrolu nad svijetom i prilično se loše osjeća, jer sluti da će se sve promijeniti. Sve što je ono prije smatralo realnim mijenja se.
Možda na mahove imaš sposobnost vidovitosti ili telepatije. Gotovo u svakom čovjeku postoji, u to vrijeme, sposobnost uživljavanja. No mentalno tijelo želi sve to ponovo potisnuti. Ono osjeća da je opasno ako se emocionalno tijelo otvori. Sa stanovišta mentalnog tijela dovodi te emocionalno tijelo u životnu opasnost. Ti mahovi sposobnosti uživljavanja mogu biti vrlo neugodni, a istovremeno također vrlo razvedrujući. « Ja sam sa svime spojen. Ovdje postoje ljudi koje sam možda već prije poznavao. Od nekuda te poznajem. Vrlo si mi blizak.» Možda slutiš da posoji smisao zbog čega si ovdje.

Peta razina svjetlosnog tijela

Na toj razini mentalno tijelo kaže: « Možda ću pokušati slijediti Duh. Ne znam još dali bi sve trebao vjerovati no pokušat ću.» Tada se ono započinje ogledavati za uporištem.
Vrlo često ljudi vide sami sebe u jednom vidu vizije, u jednom drugom obliku djelovanja. Faze snova se mijenjaju. Možeš se sjećati više snova. Neki ljudi dostižu, na petoj razini, čak i lucidne snove.
Neki ljudi iznenada vjeruju da su poludjeli jer imaju iskustva s nelinearnim misaonim procesima. Sasvim spontano, ne obračajući pozornost na detalje, iznenada obuhvaćaju Sveukupnost. Ali mentalno tijelo ponovo kaže: « Trenutak molim, ja to ne mogu kontrolirati. Dali ćemo to preživjeti?» Dakle ono sumnja u to što se događa. « Postoji li Duh? Vjerojatno da. No bolje je da to ispitam inaće ćemo svi morati umrijeti.» Iz mentalnog tijela se podižu vrlo mnogo uzoraka preživljavanja. Ono počinje mijenjati svoja kretanja i odbacuje stare uzorke.

Jedan drugi dio tebe je jednostavno poput sretnog malog djeteta koje kliće: « Hura, idemo u svjetlost!» No mentalno tijelo je prilično zlovoljno. I tako vidiš obje strane tvog Jastva i primjećuješ da moraš donijeti odluku.
Polako dobivaš predodžbu o tome da si nešto više nego što si do sada vjerovao. No mentalno tijelo kaže: « Ali ne, to nije istina!» i ponovo zalupi vratima. No ona se ponovo otvore. Ti prolaziš kroz proces u kojem se sve otvara i ponovo zatvara, a to se može osjećati vrlo deprimirajuće. Ali ono što Duh zaista treba jest da tvoje mentalno tijelo odustane od kontrole. Samo tako možeš postati aktivno utjelovljeni Duh, koji je u svakoj dimenziji potpuno svjestan.

Na petoj razini bit ćeš također svjestan da mnoge tvoje slike realiteta uopće nisu tvoje vlastite. Iznenada će ti biti jasno: « Ja to radim točno kao moj otac. Moj otac je bio zanovijetalo i ja sam točno tako. To nije moja energija.» Ili: « Moje dijete je upravo prevrnulo bočicu za mlijeko i galamim na njega upravo kako je i moja majka galamila na mene. To nije moja energija. To nije ono što ja zaista želim.»
Bit ćeš svjestan da u sebi nosiš slike realiteta koje nisu tvoje vlastite. Tada počinješ mentalno sortiranje i pitaš se: « Tko sam ja?»
Svaki čovjek sprema, u svom energetskom polju, slike o tome koje stvari su sada takve. One dolaze od roditelja, djede i bake, od braće, prijatelja i partnera. Cjelokupna slika je neprestano aktualizirana. Ako si svjestan da se te slike nalaze u tvom energetskom polju možeš se zbog njih osjećati vrlo ograničenim.

No sada osjećaš sve te prekrasne promjene u tvom tijelu, a istovremeno si okružen od tih slika i osjećaš se kao da si zatvoren u stakleni kavez. I tako započinješ proces čišćenja: « Nešto uzimam od ovog ali ništa od onog, malo od ovog, malo od onog.» Kroz to ćeš biti sve više i više svjestan vlastite energije i onog što ti zaista pripada. I ako imaš neku misao ili neku sliku o nečem što imaš trebaš se samo upitati: « Kopiram li upravo mog oca ili sam to stvarno ja?» U početku može to za neke ljude biti zastrašujuće kada se po prvi put pogledaju u ogledalo i kažu: « O ne, zaista sličim mojoj majci iako sam se zaklela da nikad neću biti takva.» No te slike će nestati iz tvojih polja.

Šesta razina svjetlosnog tela

Na toj razini možeš aktivno i svjesno oslobađati slike raliteta iz tvojih polja. Odavde te tvoj Duh dovodi u kontakt s ljudima koji rade s procesom svjetlosnog tijela. Možda će ti Duh čak dobacivati knjige. Dali si već kada doživio da su ti u knjižnici s regala knjige doslovce pale u ruke? To iskustvo možeš imati u bilo koje vrijeme. To je najdraža metoda Duha nekome preporučiti čitanje. Na taj način dobiješ druge slike realiteta i nove informacije. Stičeš veće razumijevanje o tvom vlastitom realitetu i o tome kako ti u njemu funkcioniraš.
U petoj ili šestoj razini svjetlosnog tijela počinješ osjećati stvari kao propusne. Možda osjećaš, u tvojoj meditaciji, da su tvoje ruke propusne. Možda imaš neka druga čudna iskustva, na primjer, ako dotičeš neki zid i čini ti se da on popušta. Možda imaš udarce multidimenzionalnih osjećaja, nelinearnih misli i osjećaj da ništa nije realno. To može biti veliki šok za one – tipove mentalnog tijela, koji bi uvijek željeli imati sve u najboljem redu. Odjednom vidite cjelokupnu sliku. Tada se morate vratiti natrag i vidjeti kako ste tamo dospjeli. Neki od vas pritom imaju vrlo intenzivna iskustva. Sada mentalno tijelo započinje spoznavati na sasvim novi način.
Kako je šesta razina svjetlosnog tijela za mnoge ljude vrlo neugodna mnogi ljudi ovdje napuštaju planetu.» Želim li zaista ovdje biti? Moram li sve ovo smeće zaista gledati? Moram li zaista sudjelovati u tom procesu? Mnogi ljudi se odluče za suprotno. I to je u redu. Oni će u jednom drugom životu proći kroz taj proces. Ako nam uspije nekog živog provesti kroz petu i šestu razinu ostatak je jednostavan. Tko u toj okolnosti ne napusti planetu najvjerojatnije će proči kroz cijeli proces.
Budi ljubazan s tvojim bližnjima. To je vrlo bolan stadij u kojem će sveukupni osjećaj identiteta biti novo strukturiran. Kada susretneš ljude možda će te upitati: « Što samo radiš, izgledaš jednostavno izvrsno!» Daj ljudima informaciju da planet ide u svjetlost i da se mi nalazimo u procesu uzdizanja. Ili im kaži koji bi ih ljudi mogli savjetovati. Ili ponudi svoj telefonski broj da bi osoba o tome, ako želi, mogla razgovarati. Podrži ljude oko sebe.
Po obićaju doživljavaš, na šestoj razini, fazu nove procjene koja može biti vrlo neugodna. « Dali želim biti ovdje? Želim li živjeti? Želim li igrati? To može dirnuti vrlo dubko. Mrziš svoj posao, mrziš svoj život, mrziš jednostavno istovremeno sve i svakoga.
Na šestoj razini si ustanovio da su mnogi ljudi otišli iz tvog života. Možda ćeš promijeniti svoje zvanje, oženit ćeš se ili rastaviti. Tvoj se krug prijatelja potpuno promijenio, tvoj sveukupni smisao života se promjenio i naučit ćeš da se ne bojiš promjena. Ako se na ovom mjestu zatvoriš može taj proces potrajati i do jedne godine i tvoj će život za to vrijeme biti prilično jadan. No večina ljudi vrlo brzo nauče opustiti se i pustiti da stvari protiču.
Novi ljudi ulaze u tvoj život koji su mnogo bolje usklađeni za zadatak (koji je također i tvoj) nego što si ti to sam ikada bio. Vi ste u radnim grupama na ovoj planeti i ovi ljudi su oni s kojima trebaš raditi. Nestanak ljudi koji su, zbog karmičkih razloga i obaveza, bili u tvom životu može biti ponešto zastrašujuće. No ako duboko udahneš i kažeš: « Želim ti sve najbolje i najljepše u tvom životu. Ponovo ćemo se vidjeti», vidjet ćeš da će ljudi, s kojima sada ovdje trebaš biti, vrlo brzo ulaze u tvoj život. To ubrzava cijelu stvar i donosi također mnogo radosti.
Između šeste i sedme razine svjetlosnog tijela prolaziš kroz uobičajeno iskustvo koje mi zovemo « opadanje Duha» . To znači da jedan veči, u višim dimenzijama egzistirajući, dio tebe dolazi u tvoje tijelo. Kroz to se mijenja tvoja čitava okolina.
Osjećaš se kao da si došao kroz neki tunel. Prije si bio mišljenja: « Možda postoji Duh i možda ću pokušati slijediti ga.» No sada si ga promijenio u: « Ja znadem, sa svakom ćelijom mog bića, da sam djelujući Duh na ovom planetu.» I sada počinješ učiti što to znači biti neizmjeran Duh. Za to vrijeme je po prilici trečina strukture svjetlosnog tijela aktivirana u eteričkoj plavoj prozirnosti. Često sam sebe doživljavaš kao blještavo svjetlo što je vrlo uzbuđujuće. Na šestoj razini svjetlosnog tijela često se promijene oči ljudi. Možeš zapaziti kako iz njih zrači jedno duboko svjetlo.

Ti i ljudi u tvojoj okolini započinjete opažati na jedan nelinearni način i imate mahove telepatije i komunikacije na dosad nesvjesnoj razini. U biti bio si uvijek telepat, vidovnjak i multidimenzionalan, no tvoje mentalno tijelo i tvoj mozak su to jednostavno isfiltrirali i potisnuli. Dakle rolete su podignute i možeš spoznati što je oduvijek bilo prisutno. Dolazi se do točke gdje se stvari opet osjećaju normalno i neće više postojati veliki « aaah » . Neće više postojati sijalica, koja će pregorjeti, nego samo još « Ja sam ovdje. Ja sam potpuno ovdje. Sada.» Tvoj život će biti jedan radostan ples s Duhom.

Sveukupni planet i njeni stanovnici, u ovom momentu, prolaze kroz duboku fazu nove procjene. Polarizacija energija se događa na sve višim razinama, kao da se jačina tona sve više pojačava. Planetarna polarizacija je intenzivnija. Vidjet ćete da vi koji živite Nebo na Zemlji, stojite rame uz rame s onima koji imaju Pakao na Zemlji.

Želio bih vas rado podsjetiti da su sva bića neizmjerni, multidimenzionalni božanski majstori.
Molimo vas, učite suosjećajnost, a to također znači nemojte biti su-ovisni: « Dozvoli da se brinem za tebe!» Suosjećanje je da se sve učini kako bi netko mogao učiniti slijedeći korak prema naprijed. To koji puta može značiti nekome nježno povući tepih ispod nogu, ili može značiti nekog probuditi ili ga podsjetiti na njegove odgovornosti. I to često znači voliti ga u potpunosti. Sa svim probuđenim i još spavajućim djelovima. Misli na to da su oni u prvom djelu misije još uspavani. I respektiraj one koji su dobro spavali. Mnogi svjetlosni radnici se boje spavajućih ljudi. Pokušaj polagano razgrađivati ovu finu spavajuću sliku. Posve prirodno ćeš razviti smisao za službu Duhu i svemu što živi. Bit će to ekstatično. Ali nemoj zaboraviti kako je ili kako će biti za mnoge ljude težak ovaj period. Pogledaj na stupanj nove procjene i razumjet ćeš zašto mi za ovaj stupanj kažemo da on određuje, dali je netko prošao kroz proces ili ne. To je mjesto ne kojem mnogi ljudi izađu ili potpuno uđu u program.

Sedma razina svjetlosnog tijela

Na toj razini ulaziš u emocionalni stupanj svjetlosnog tijela i otvaraš tvoju srčanu čakru uvijek na dublje razine. Ako se otvoriš u srcu uspostavit će se osjećaj ujedinjenja s ovim planetom, osjećaj kao da si se zaljubio u Zemlju: « Ako ne zagrlim ovo drvo poludjet ću. Jednostavno ga moram zagrliti.» Na sedmoj razini bit ćeš na jedan način razigran i u tvojim će postupcima biti nešto djetinjasto.
U slućaju da u emocionalnom tijelu imaš blokade na ovom će se mjestu podići. Kada, naime, započinješ izražavati tvoju veličinu i tvoju božanskost mora se sve otpustiti što blokira. Nešto od toga zabavlja, a nešto ne. To ovisi o tome koliko se mentalno tijelo tome opire. Ako je mentalno tijelo sinkrono, ovo otpuštanje po obićaju prolazi brzo i lako.
Ustanovit ćeš da si još emocionalniji nego prije. Ako čitaš, plačeš, ako si ljut, vićeš i ako si sretan, smiješ se. Izražavaš ekstazu. Izražavaš svaki osjećaj koji upravo protiče kroz tvoje emocionalno tijelo. Više nego ikad počinješ djelovati u SADA. Uviđaš da tvoje mentalno tijelo živi u karmičkoj igri budućnosti « što ako» . Emocionalno tijelo živi u prošlosti i bit će oslovljavano kroz prošla iskustva. I tako ćeš zaista rijetko spoznati neposrednu sadašnjost. Na sedmoj razini svjetlosnog tijela počinješ spoznavati SADA. Između tvojih polja prošao je već priličan broj sinkronizacija tako da možeš, u sve duljim fazama, biti potpuno u sadašnjosti. I to je zaista dobar osjećaj.

Kada tvoje emocionalno tijelo odbacuje svoje stare oblike to može značiti da ćeš tvoje odnose morati rasčistiti i završiti s mnogim ljudima. Kako su iz mentalnog tijela napuštene sve stare slike realiteta, a iz emotivnog tijela otpuštena sva stara okačenja to može značiti da se tvoji odnosi s drugim ljudima vrlo brzo mijenjaju. Na sedmoj, osmoj i devetoj razini svjetlosnog tijela ti se odnosi razvijaju u nešto što mi nazivamo « transpersonalnost» .
Ovdje se ne radi o osobnom nedostatku, nego o tome dali te tvoj Duh vodi do toga da si, u jedno određeno vrijeme, zajedno s nekom osobom. To je sasvim novi oblik odnosa.
Ako se nalaziš na devetoj razini svjetlosnog tijela uglavno ćeš živjeti na taj način. Koji puta se drugim ljudima činiš i suviše hladan, jer ne posjeduješ emocionalnu hvataljku i zbog toga također nikakav intenzitet. « Ne mogu te manipulirati. Ne mogu te zarobiti.» Neki mogu kroz to biti vrlo neuhvatljivi. To je prirodni dio u procesu svjetlosnog tijela: Promijeniti karmičke odnose u nekarmičke na duhovno počivajućim odnosima.
U sedmoj razini svjetlosnog tijela otvara se srčana čakra na još jednoj dubljoj sposobnosti funkcioniranja nego što je to ikad prije bio slućaj. Mnogi ljudi imaju bolove u prsima a da se pritom, najvjerojatnije, ne radi o Angini pectoris. Taj bol se ne osjeća kao jedna srčana ataka, jer se on nalazi u sredini tijela i isijava prema van. Ovdje se radi o otvaranju vrata k srčanoj čakri. Ako si u meditativnom stanju i želiš biti multidimenzionalan trebaš samo ići kroz tvoju srčanu čakru.
Na ovom planetu srčana čakra posjeduje jednu membranu koju mi zovemo « Vrata raja» . Vi sigurno svi znate priču o Adamu i Evi koji su bili protjerani iz rajskog vrta. Jedan anđeo je, s plamenim mačem, stajao pred vratima kako više nebi mogli uči u njega. Membrana u srčanoj čakri su ta vrata i ona spriječavaju da bi mogao biti multidimenzionalan. To naravno znači da se igra može dalje nastaviti. Ništa što se na fizičkoj razini događa ne može izaći iz astralne razine i zbog toga ne može utjecati niti na bilo koje razine. To je zbog toga što je jedan dio srčane čakre zatvoren pa nisu moguća multidimenzionalna iskustva. Ova membrana je sada, na ovom planetu, otvorena u svakom čovjeku. Srčana čakra mijenja svoju funkciju i otvara se za sve dublje razine. Kroz srčanu čakru možeš putovati u sve dimenzije, jer one sve egzistiraju u tebi. Srčana čakra mijenja svoju funkciju i preuzima glavnu ulogu od drugih čakri.
Večinom se čakre opisuju kao čunjevi koji se okreću i sužuju prema vrhovima. No i oni se mijenjaju. Najprije dobivaju oblik kugle i zrače istovremeno u svim smjerovima. A kada je srčana čakra jednom preuzela glavnu ulogu sve ostale će se otvoriti i stopiti u jednu ujedinjenu čakru, jedno ujedinjeno energetsko polje. To je prekrasan osjećaj. Možeš podržavati svoj proces svjetlosnog tijela tako da provodiš vježbe ujedinjena čakri.
Podržavanje ujedinjenjih čakri pospješuje stapanje emocionalnih, mentalnih i spiritualnih tijela. U sedmoj razini svjetlosnog tijela prelaze čakre u jedno, do sada nikad prisutno, stanje ujedinjenja. I ako te iznenada obuzmu strahovi preživljavanja ili blokiranje emocija bit će ti sada jasno da to ništa dalje ne znači, nego to da su ta polja ispala iz Jednosti. Strahovi su samo iluzija iako se oni mogu realno osjetiti. Ne moraš ništa dalje činiti nego pustiti da se čakre i polja ponovo međusobno stope i strah će nestati.
Ujedinjenje čakri je zaista vrlo važan za tvoj razvoj u svjetlosno tijelo, jer to omogućava ophođenje s bilo kojom velikom količinom energije u fizičkom tijelu bez ikakve štete. Bit će momenata u kojima ćeš spoznati veče djelove tvog Jastva i ako se tada ne krećeš u ujedinjenom polju činit će ti se kao da si svoj prst gurnuo u utičnicu i primio udar od 400 volti iako možeš podnesti samo 20 volti. Ako primjeniš ujedinjene čakre to se neće više dogoditi. Moći ćeš tada podnijeti svaku energetsku količinu na svakoj razini.
Epifiza i hipofiza otvaraju se na sedmoj razini svjetlosnog tijela i možda osjećaš pritisak iza ćela ili u stražnjem dijelu glave. Čim hipofiza radi na svojoj višoj razini niti ćeš starjeti niti umrijeti. Zbog toga izgledaju ljudi nakon sedme razine zaista mladi. Enegija njihovog lica se mijenja i bore nestaju. Epifiza radi na multidimenzionalan način. Jedan od opisanih osjećaja je snažan bol u gornjem dijelu glave. Mnogi od vas su čuli za treće oko. No postoji također i četvrto oko na kruni glave. Ono je zaduženo za multidimenzionalni pogled. Njegova točna pozicija je mekano mjesto koje kod večine vas nije nikad postalo tvrdo.Kod nekih od vas se ovo oko lako otvara kada zato dođe vrijeme. Kod drugih se osjeća kao da bi se željelo otvoriti no udari u barijeru. Pritom se može raditi o strukturi u eteričnom tijelu. Kada je ona uklonjena otvara se oko bez problema.
Počinju ti se događati sasvim neobična iskustva. Može biti da si svjestan svog Jastva u drugim tijelima ili svjesno osjećaš da si na planetu u drugim tijelima. Mi to zovemo « okolnost pratnje». Veliki dio posjeduje dvanaestoricu od vas i to u drugim tijelima ovog paralelnog realiteta na ovom planetu.I ti životi su temeljito drugačiji od onog što ti sam upravo proživljavaš. Ti ćeš dakle biti svijesniji života u drugim tijelima. Ako se to dogodi večina vas će misliti da se sjećate nekog prošlog života, a to će djelomično tako i biti. No ipak večina ljudi bit će si svjesna svojeg Jastva u ovom paralelnom realitetu. Mnogi od vas su imali reinkarnacije u tijelima kitova i delfina. Moguće da imaš vizije da si u vodi ili osjećaš kako voda protiće kroz ili oko tijela što ne možeš u tvom ljudskom obliku doživjeti. Naravno delfini i kitovi su jedni, individualno nadahnuti speciji, no ipak su također i oni svjetlosni radnici. Oni manifestiraju rešetku grupnog duha ovog planeta.
Na sedmoj razini svjetlosnog tijela večina bića, u svojoj svjesti, djeluju uglavnom četverodimenzionalno. « Ja ne samo da ću sutra uzaći nego ću također još planet i vas male tikvane tamo vani iscjeljivati. I to ću raditi kao od šale! Povući ću vas sve u svjetlost i zaštiti vas od vas samih, od vaše karme i od svih mračnih sila.» Ljudi u sedmoj razini svjetlosnog tijela po obićaju posjeduju identitet iscjeljitelja, probuditelja ili kao osobu koja izbavljuje sebe i druge na planetu. Ustvari oni su djelujuća karmička monada. Neće dugo potrajati i bit će ti jasno da brojni djelovi tvog Jastva još uvijek žive u dualitetu. Dakle, moraš pretpostaviti da su planet ili ljudi bolesni kako bi ih mogao iscjeljivati. Ili izgubljeni kako bi ih mogao izbaviti ili nesvjesni kako bi ih mogao probuditi.
Na sedmoj razini razvijaš znanje da su sva bića neizmjerni multidimenzionalni majstori. Oni mogu biti majstori istraživači božanstvenosti ili majstori istraživači ograničenosti. No u svakom slućaju su majstori. Svaka osoba čini upravo ono što ona želi činiti. Za jednog čovjeka, koji provodi život i gdje svakog pojedinca oko sebe štiti i zbrinjava, može to saznanje biti duboko oslobođenje. Jer zahvaljujući tom saznanju odjednom je u redu dozvoliti drugim ljudima njihove procese.
To je vrijeme u kojem si večina bića dadu neviđenu količinu spiritualnog značenja ili razvijaju spiritualno častohleplje. U fizičkom tijelu su slike realiteta o potpunoj odvojenosti od Boga zarobljene u dubokom osjećaju srama i krivnje. Kada ljudi započinju dobivati pojam o tome tko su oni zapravo na multidimenzionalnoj razini, pokušat će nijekati ove slike realiteta. Ljudi lako usvajaju « spiritualne» oblike i regule. Oni pokušavaju govoriti « prave» spiritualne stvari, nositi ih i raditi, jesti « pravu» hranu i pritom potisnuti sve djelove sebe samih ili drugih koji ne odgovaraju tim idealima. Mentalno tijelo je naučeno održavati forme i regule i vrlo se trudi pronaći formu u kojoj ono može slijediti Duh.
Spiritualna oholost je obrambena reakcija mentalnog tijela na osjećaje srama i nedostojnosti, koji se čvrsto drže u fizičkom tijelu. « Ja sam duhovno napredan (a ti ne). Ja sam jedan od 144.000 ratnika duge (a ti ne). Ja ću slijedeće subote uzaći (a ti ne). Ja ću doći u nebo (a ti ne). Spiritualna oholost, zbog svoje naravi, iskljućuje druge.
Spiritualna častohlepljivost je obrambena reakcija mentalnog tijela na osjećaje krivnje i nesposobnosti koje se čvrsto drže u fizičkom tijelu.Ljudi koji su u to uhvaćeni ćesto se tjeraju u totalnu iscrpljenost i pokušavaju na sličan način utjecati na druge ljude. Sve mora biti « najbolje», « največe» , « najnaprednije». Često takva osoba smatra druga mišljenja i naznačenja kao neznanje i napad na majstorstvo. To izražava s nezadovoljnim prigovaranjem i predbacivanjem: « Ja imam ovu prekrasnu viziju i kada bi me htio poslušati mogao bi provesti božansko određenje. To je samo tvoja krivica da ovdje ne mogu živjeti Nebo na Zemlji.» « Tvoja manjkavost u svijesti blokira moj božanski protok. Samo si ti kriv da sam u gubitku.» « Zašto si to stvorio u svom realitetu? (Nemoj poricati i kaži o čemu se radi, pa ćeš imati mirnu savjest. Dakle samo sebe možeš zato okriviti.)»

Spiritualna oholost i častohlepljivost su snažne reakcije zaštite ega. Kako Duh sve više i više obznanjuje tko si ti, kao božanski i multidimenzionalni Majstor zaista, a mentalno i spiritualno tijelo žele to prigrliti kao osobnu istinu, pa se uhvate za to. Fizičko tijelo pak jedva primjeti ta otkrivenja ili u to ne vjeruje. Svatko se na sedmoj, osmoj ili devetoj razini, neko vrijeme, nalazi u toj reakciji obrane.

U sedmoj razini svjetlosnog tijela mnogi ljudi upadnu u mustru manijakalne depresije. Jednom objašnjavaju:» Ja sam božansko, multidimenzionalno biće!», a u slijedećoj minuti proklamiraju svoju nedostojnost:« Ne uspijevam baš ni u čemu!» Kolebaju se između osjećaja multidimenzionalne Jednosti i odvojenosti, koje se čvrsto drže u fizičkom tijelu. Paradoks, s jedne strane biti tako neizmjeran a s druge strane biti u jednom tako ograničenom fizičkom tijelu, ne predstavlja ništa drugo do veliko čudo. Kolebanje između oba ekstrema je pokušaj riješiti taj paradoks. No to ipak tako ne funkcionira. Pokušaj držati istovremeno oba pola. Dozvoli obadvoma biti u sadašnjosti. Na kraju sedme razine, ali najkasnije bilo kada u devetoj razini svjetlosnog tijela počinju ljudi razumijevati ovaj proces i doživljavaju život u centru paradoksa kao ekstatičan.

Počeo si slijediti svoj Duh. Na sedmoj razini ćeš osjetiti da nadoknađuješ. Počinješ u svakodnevom životu djelovati iz Duha. Ustanovio si da strahovi preživljavanja dolaze i odlaze. Postoje dani u kojima si djetinjast i u svemu se snalaziš i dani u kojima si čvrsto ukopan u glib straha i preživljavanja. Osjećaš kao da postoji dualitet. Kako napreduješ u ovim razinama svjetlosnog tijela ustanovit ćeš kako dualnost otpada a ti sve više i više provodiš vrijeme u shićenju. I ustanovit ćeš da u tom stanju možeš funkcionirati.

Največi strah mentalnog tijela za vrijeme ovog prijelaza je: « Ako ću postati multidimenzionalno biće neću više moći funkcionirati u fizičkom tijelu.» Osjećaš kako si sve duže svjestan svoje i dimenzije drugih i drugih tijela na ovom planetu. To je u redu. U tom stanju možeš dobro funkcionirati. Potrebno je možda samo malo vježbe.

Bit ćeš sve više i više aktiviran. Cjelokupna sposobnost zapažanja se mijenja i u tvojim meditacijama vidiš samog sebe u drugim dimenzijama. Možda sebe čak iskusiš u drugim tijelima na ovoj planeti. Možda imaš poticaj u kojem si tako jako u SADA da si istovremeno u svim SADA i boraviš u simultanom vremenu. Ako se to dogodi to je vrlo uzbudljivo, jer ćeš biti svjestan vjerojatnosti i mogućnosti svega što činiš. Vidiš kako sve te linije snage proizlaze iz tebe. Bit ćeš svjesniji povezanosti s drugim ljudima i bit će ti jasno kako je duboka tvoja povezanost s Duhom u svakom pojedinom momentu.

Uvijek smo iznova primjetili da sedmoj razini svjetlosnog tijela prevladava osjećaj : « Sutra ću uzači i otići odavde.» Ti si već priključen na djelove tvog Jastva koji su već uzašli, djelove tvog budućeg Jastva. I to omogućava da lakše napreduješ. Promatraš sve u tvom životu i pronalaziš što je za tebe zaista važno: « Da i onako uskoro odlazim mogu odmah učiniti to što želim. Isto tako se mogu zabavljati. I isto tako mogu činiti što mi srce kaže.»
Učiš što ti srce kaže i što bi zaista rado želio učiniti. Ako ideš na osmu razinu svjetlosnog tijela uvidjet ćeš da je sve to direktno povezano s tvojim božanskim zadatkom na ovom planetu i da si ti dio plana. Na osmoj razini bit ćeš svjestan: « Još ću neko vrijeme biti ovdje, a također je još daleki put ispred mene.» Imat ćeš duboko razumijevanje za službu i zadatak i željeti ćeš sve učiniti kako bi ovom planetu pomogao uzači u svjetlost.

Osma razina svjetlosnog tijela

Hipofiza i epifiza, koje su do sada bile veličine zrna graška, na ovoj razini rastu i mijenjaju svoj oblik. Za vrijeme njihovog rasta možda ćeš koji puta osjetiti pritisak u glavi. Ako imaš glavobolje, sjeti se da onaj « ti» u višim dimenzijama, koji te podržava u toj mutaciji, ne može osjećati bolove. Kaži si u petoj i šestoj dimenziji: « Hej, ja imam bolove. Nebi li to mogli nešto polaganije činiti?» Tada kaži: « Molim te oslobodi endorfine.» Endorfini su prirodni opijati mozga koji ublažavaju bolove. Neki od vas će imati u toku mjesec do mjesec i pol dana lagane glavobolje. Neki će u toku dvadeset i četiri sata osjećati jake bolove i to će biti sve. Pronađi što ti pomaže, jer u ovom procesu tvoj mozak zaista raste. Možda ćeš također osjetiti i rastezanje.Već smo vidjeli da se je kod nekih ljudi oblik glave potpuno promjenio, naročito kada se epifiza i hipofiza otvaraju i rastu. Kada tvoja epifiza raste to se, koji puta, osjeća kao da ti netko iznutra pritiskuje prstom u mjesto između obrva. Kada raste hipofiza možda imaš osjećaj pritiska u stražnjem djelu glave.
Kako se krećeš prema osmoj razini svjetlosnog tijela bit će aktivirani takozvani kristali sjetve. Ova tri mala kristala primaju svjetlosni govor iz viših dimenzija. Dva od njih se nalaze iznad tvojih obrva, direktno iznad pupila ako gledaš točno ispred sebe. Treći se nalazi direktno uz rub kose u liniji s nosom.
Osim toga bit će također aktiviran kristal primanja za ćeliju zabilježavanja, koji se nalazi oko tri centimetara iznad uha. U višim dimenzijama egzistira jedna struktura koju nazivamo ćelijom zabilježivanja. Ona sadrži ogromne količine informacija koje duša sakuplja za vrijeme mnogih ciklusa inkarnacija, na različitim planetama i zvijezdama. Povremeno šalje ćelija zabilježavanja djelove iskustvenih podataka do kristala primanja. Kada se to dogodi mnogi ljudi osjećaju bockanje, peckanje ili jedan tekući osjećaj u predjelu glave gdje se nalazi kristal. Iznenada posjeduješ sve te informacije i uopće neznaš od kuda su došle.
Osma, deveta i deseta čakra će biti aktivirane. Tri do pet kristalnih šablona u osmoj čakri ponovo se svrstavaju zbog ćega se dosadašnje kretanje tvog energetskog tijela pretvara u oblik spirale. Također se otvaraš za multidimenzionalni razum i primaš ono što mi nazivamo « svjetlosnim govorom» .
Otvorena hipofiza i epifiza rade zajedno i stvaraju ono što je poznato kao « saveznički pretinac» . Pritom se radi o svjetlu duge koja stvara luk iznad glave od četvrtog prema trećem oku. To je jedan od mehanizama dekodiranja govora viših dimenzija.

Tvoja funkcija mozga se promijenila i počinješ misliti u pojmovima geometrije i tona a tvoje zapažanje se odgovarajuće prilagođava. To neko vrijeme može iritirati jer ne postoji uobićajeni prijevod. Možda osjećaš da se s ljudima u tvojoj okolini ne možeš više sporazumjeti, jer za tvoja iskustva ne pronalaziš riječi.

Sasvim je normalno ako se ljudi na osmoj razini svjetlosnog tijela potajno boje da boluju od zaboravljivosti (Alzheimer). Više se ne sjećaju što su jeli za doručak ili projiciraju sve u budućnost. A to može biti vrlo ozbiljno. Jedan drugi loši fenomen je da prividno ne možeš izgovoriti rečenicu ili vjeruješ da drugi govore strani jezik. Jedan dobar vic o osmoj razini je: « Zašto moram izgubiti 5% funkcije mog mozga prije negoli što imam preostalih 95%?» Tako dugo dok su u tvom mozgu stvarani novi putevi mogu putevi, koje ti uobićajeno koristiš, biti potpuno nedostupni. Može biti da čuješ zvukove a u tvojoj glavi razabireš svjetlo, boju, geometrijske oblike i pokrete. Možda vidiš plamena hebrejska slova, hireoglife ili stvari koje izgledaju kao jednadžba.

Ovdje se pritom radi o kodiranju, o komunikaciji duha. U početku možda još nemaš pojma što ti se saopćava. Samo osjećaš da se nešto saopćava. Kada se to dogodi, ujedini tvoje čakre i moli za pomoć u prijevodu. Može biti da ćeš morati češće moliti, no to je u redu. Prijevod će biti dat kratko prije prijelaza u devetu razinu. I tada će sve informacije, koje je Duh za vrijeme ovog perioda saopćavao, biti iznenada verbalno dostupne.

To je točka povratka kući. To se na taj način može najbolje opisati. Priključio si se na tvoje multidimenzionalno razumijevanje. Činjenica da si neizmjerno, multidimenzionalno biće neosporiva je i na svakoj razini realna. Bit ćeš svjestan svoje vlastite veličine. Mnogi ljudi kreću se kroz druge razine svjetlosnog tijela i kažu: « Jao, nadam se da je ovo realno.» No sada je, na ovoj razini, tako predivno moći spoznati da je proces stvarno realan.

Sada ćeš također biti svjestan da možeš svugdje biti i sve činiti što poželiš. Zadnji ostaci obaveza će otpasti. Što god činio, činiš, jer si vođen od Duha. Nikad više nećeš trebati jedan drugi razlog.Djeluješ bez potrebe za razlogom ili razumijevanjem. Sa svakim dahom i svakim korakom slijediš tvoje vodstvo. Kažeš: « Ja to činim, jer tako želim» , a ne « Ja to činim, jer to moram činiti ili se to očekuje od mene ili jer sam kazao da ću to učiniti.» Tvoja komunikacija s drugim ljudima dostiže sasvim novu razinu. Mi je nazivamo « transpersonalnost» . Sa nekim si, jer te duh dovodi do toga. Govoriš s nekim, a riječi dolaze iz Duha.

Na tom stupnju mnogi ljudi ne znaju što bi s tobom započeli, jer su se tvoja polja sasvim promijenila. Svi tetraedri, na koje su se prije mogli uhvatiti, ne nalaze se više na uobičajenim mjestima. Ljudi koji su se s tobom htjeli vezati na razini prisile, manipulacije ili ko-ovisnosti vrlo brzo nestaju iz tvog života. Kako ne radiš više na toj razini ovakva povezanost nije više moguća. Ostaješ povezan sa svojim Duhom. Kroz tebe sada protiće jedan dublji mir i opuštenost i nalaziš se u povišenom i trajnijem ushićenju. Također ostaješ u svom tijelu i kroz njega manifestiraš tvoju multidimenzionalnost.

U osmoj razini svjetlosnog tijela ne otvaraš samo svoju svijest unutar dimenzija, nego također i preko paralela. Bit će ti moguće koordinirati tvoju energiju u multirealnost. U početku je to možda iritirajuće no s vremenom će ti to činiti zadovoljstvo.

Sve što kažeš ili činiš u potpunosti je vođeno od Duha. Ovo sasvim mijenja način tvog odnosa prema tvojoj okolini. Kroz to se tvoji međuljudski odnosi vrlo brzo mijenjaju. Mogu se pojaviti potpuno novi strahovi: « Dali ću ikada ponovo imati seks?» ili » Dali ći ikada moći obaviti neki posao?» Koji puta je odgovor na to jedan veliki « Ne!»

Osma razina je najsnažnije transformirajuća energija. Večina vas vrlo brzo prolaze kroz nju i pritom možda imaju osjećaj da su poludjeli. Mnogi od vas se pritom mogu uloviti kako govore u stihovima ili govore odostraga ili možda pri tom uopće ne mogu govoriti. Čim se otvorite novom govoru, a on može početi djelovati na vaša polja i strukturu ćelija, bit će omogućen prijevod. Novi jezik doslovce prodire u DNS. Na tom stupnju vaš Duh saopćava kodiranja. Također se događa mutacija nervnog sistema. Vaš nervni sistem bit će nešto « osvježen» kako bi mogao djelovati s tim novim informacijama. Vid može oslabjeti, a u ušima se može pojaviti tako glasni šumovi da više ne možete dobro čuti. Živci ušiju i očiju i uopće sva osjetila sada moraju preraditi više informacija nego ikad prije. Za to vrijeme događati će se u mozgu zbrke.Imajte strpljenja s vama samima i s ljudima u vašoj okolini. Ne gubite vaš humor, jer će biti dana koji će biti vrlo zabavni.
Na osmoj razini vrlo često dolazi do lupanja srca i smetnji srčanog ritma. Uzrok tome je unutarnji, petodimenzionalni sistem krvotoka (aksialni sistem) koji se iznova usmjerava i možda tvom srcu šalje dualne električne impulse. To traje sve dok aksialni i nervni sistem međusobno ne stope svoje funkcije, a srce ne temelju impulsa počinje raditi iz aksialnog sistema. Osma razina je zaista vrlo uzbudljiva. Kada bi 95% svjelosnih radnika bili na osmoj razini, uključili bi se zajednički u grupni Duh i mogli bi doprinjeti potpuno nove programe za službu planetu. To bi bilo kao da je za sveukupne specije izgrađen direktan autoput do Izvora.

Deveta razina svjetlosnog tijela

Kada se krećeš prema devetoj razini počinješ razumjeti govor tona, jer dobivaš pristup prijevodu. Geometrički oblici i uzorci, sa kojima si već radio, u tvom duhu bit će koherentni tj. oni su jedan govor međusobno povezan.Neki od vas će iskusiti « hieroglife» ili « Morzeove znakove» .To su sve načini šestodimenzionalnog svjetlosnog govora. Tvoj Duh posjeduje ove govore kako bi preobrazio šestodimenzionalnu strukturu, tvoju plavu prozirnost, u jednu novu šablonu za tvoje petodimenzionalno svjetlosno tijelo.

Počinješ utjelovljavati božanskost. Sedmodimenzionalni prag će biti aktiviran, a to može prouzrokovati bolove u leđima i kukovima ili osjećaj pritiska u zdjelici. Sedmodimenzionalne strukture usmjeravaju se k tvojoj Nadduši. Nove alfa/omega strukture otvaraju se oko fizičkog tijela zbog čega može proticati više energije. Na temelju sedmodimenzionalnog usmjerenja k Nadduši bit će peto- i šestodimenzionalne eterične strukture tako koordinirane da mogu primiti jednu novu Božansku sliku Adam Kadmona. Na tom stupnju ćeš vjerojatno primjetiti promjene na tvom tijelu. Smatrat ćeš da si veči ili tanji ili deblji ili će ti narasti krila. Postat ćeš svjestan da je tvoje tijelo drugačije od nekog čovjeka i počet ćeš integrirati neljudski identitet u tvoj ljudski identitet. To je vrlo važna točka za sve razine tvog Jastva.

Sada direktno prevodiš svjetlosni govor i svjestan si sebe u drugim dimenzijama unutar svejedno bilo kojeg modela. Također ćeš biti svjestan kristalnih struktura koje sve međusobno spajaju. Bit će ti sve više i više svejedno što drugi osobno drže o tebi. Vrijedi još samo način na koji možeš izraziti Duh sa svakim dahom i svakim korakom. Koga još interesira što drugi misle? Oni će se probuditi jer i oni prolaze kroz taj razvoj. Misli na to da kod ovog procesa nema izbora. Tko je inkarniran, mutira.

Hipofiza se otvara još dalje i producira još više hormona rasta što kod nekih žena može prouzrokovati neuravnoteženost estrogena. Možda se osjećaju iscrpljeno, depresivno i samoj sebi stranom.Periodi mogu postati neredoviti, a iscjedak se promijeniti.

Deveta razina svjetlosnog tijela je jedna vrlo snažna promjena u smjeru tvog multidimenzionalnog Jastva. Majstor koji ti jesi, sada se manifestira na ovom planetu. Mi vas sve vidimo kao Majstore. Svatko je Majstor. Došli ste na ovaj planet kako bi svladali ograničenja odvojenosti. Igra sada ide u fazu u kojoj ćete zaista postati neizmjerna bića koja zaista i jeste. Kada vas promatramo prepoznajemo vas također na svakoj razini vaše egzistencije. Jedva da si možete predočiti koliko je potrebno energije i snage držati vas ograničenim i učahurenim. No sada se nitko više ne mora zavaravati. Imate dozvolu i podršku manifestirati vašu božanskost.

Na početku i na kraju devete razine događa se masivno opadanje. Na trećoj, šestoj i devetoj razini prolazite snažno novo vrednovanje. Ovo na devetoj razini je najteže, jer je sada prisutna najsnažnija predanost Duhu. Otkrit ćeš da na osobnoj razini apsolutno ni za bilo što nemaš više kontrole. Razumiješ da si oduvijek bio božanski instrument. Ti si « djelujući Duh» . Tvoj duh određuje tvoj dohodak, usmjerenje u kojem protiče tvoj posao ili dali ćeš uopće raditi. Duh planira sve za tebe: Ti si božanski instrument. To je razriješenje ego-jastva, zadnje prekoračenje vrata odrastanja.

To istovremeno može biti najushićenije i najbolnije iskustvo. Večina vas su mnoge duge živote nastojali raditi na ovoj točki. I kada konačno stojiš pred vratima, bojiš se. Ushićenje koje egzistira na drugoj strani vrata ne može se ovim riječima opisati. Ja sam upravo kanaliziran kroz jedno ljudsko tijelo no ipak stalno živim u tom ushićenju. Nikad nisam odvojen od Izvora: Ja sam Izvor! To je ono što je svakom od vas ponuđeno. No vi se morate posvetiti svakoj razini vašeg Jastva. Na devetoj razini svjetlosnog tijela događa se ova predanost i ushićenje.

Promatrano iz jedne druge razine takozvana « slobodna volja» je iluzija. Potpuna deiluzijacija je važan dio procesa svjetlosnog tijela, jer on znači krajnje otpuštanje «Ja-sam» (onako kako ti to razumiješ). Naše razumijevanje je da je tvoje mentalno-, emocionalno- i spiritualno tijelo isključivo alat Duha i ne posjeduje vlastitu svijest. To je dio iluzije odvojenosti da ego-sam posjeduje kontrolu. To je naš način gledanja i sasvim je u redu ako se ne slažeš s nama. Momentalno se večina vas nalazi u devetoj razini svjetlosnog tijela i Duh vas tjera sve više i više k vratima buđenja. Vi već otkrivate riješenje vašeg identiteta i vašeg uobićajenog konteksta. Dopustite to. Predajte se. Samo otpor boli.

Slijedi Duh sa svakim dahom i svakim korakom. Živi ovdje svoju veličinu i bit ćeš uvijek tamo gdje moraš biti zajedno s onima s kojima moraš biti zajedno i uvijek činiti samo ono što u svakoj SADA–momentu moraš činiti. Strahovi preživljavanja nestaju jer postaju nevažni. Ako manifestiraš tko si ti zaista i što ovdje moraš činiti, sve one male iluzije izgube svoju važnost i realitet. U biti, strahovi se još uvijek mogu pojaviti, jer ti još živiš na ovom svijetu, no tebi je moguće da jednostavno ne obraćaš pažnju na njih. Na trećoj, šestoj i devetoj razini isključuješ se iz sveopćeg realiteta. Ako se ponovo uključuješ osjećat ćeš to kao bol.

Na trećoj, šestoj i devetoj razini primjećuješ da na sasvim novi način zračiš svjetlo. Tvoje oči su vrlo bistre i razlikuju se od očiju drugih ljudi. Ljudi će ti prilaziti i kazati: « Ti izgledaš tako sretan.» Misli na to da se ljudi jako boje predanosti. Odgovori im: « Ja slijedim moj Duh, bez oklijevanja. To je razlog zašto sam ispunjen s ushićenjem i radošću. Predložio bi ti da i ti isto ideš tim putem.» To je zaista najjednostavnije što možeš kazati.

Neki od vas su možda okruženi s ljudima koji se nalaze u « što-ako-sindromu» . « Što ako dođe do pomicanja pola i mi svi moramo do Plutona?» ili « Što ako će Frankfurt postati gradom na obali?» ili « Što ako nas kontrolira rasa reptila i mi im služimo samo kao zaliha hrane?» Ti si okružen sa svim tim ludima « što-ako» i možda će pojedini ljudi iz toga iskočiti. Ostani centriran i točno ćeš znati što trebaš kazati.

Na sedmoj razini svjetlosnog tijela mnogi ljudi imaju osjećaj da će sutra uzaći. Ashtar će doći, uzet će ih na svoj svemirski brod i odvesti odavde. Razlog tome je da je uspostavljena veza između « Ti» u tijelu i « Ti» u svjetlosnom tijelu. Linearno promatrano je taj « Ti» u svjetlosnom tijelu jedno buduće Ti. Zbog toga se događa osjećaj potrebe da moraš dovesti tvoj život u red. Govoriš stvari koje si oduvijek želio govoriti i činiš stvari koje si oduvijek želio činiti.

Ali na osmoj razini bit će ti također jasno da ćeš ovdje još ostati. Ispunit će te jedan sasvim novi osjećaj u tvom smislu o životu. Razumiješ da nešto moraš obaviti i zbog toga se raduješ. Na osmoj razini prestaješ izlaziti i ulaziti u tvoje tijelo. Vidimo mnoge svjetlosne radnike koji imaju pristup k multidimenzionalnosti, ali nikad nisu točno u tijelu. Zbog toga ulaze i izlaze. Osjećaš se mirnije i centriranije nego ikad prije i znadeš da nisi lud. I kako si sve više utjelovljen svojom veličinom postaješ onim koji se naziva « uzvišenim čovjekom» .Na devetoj razini utjelovljuješ već toliko mnogo tvoje veličine da si postao jednim važnim čovjekom.

Na osmoj razini svjetlosnog tijela tvoje su gornje čakre otvorene i sasvim dobro funkcioniraju. Sada je duhovno tijelo stopljeno s emocionalnim i mentalnim tijelom u jedno ujedinjeno polje. Šablone u osmoj čakri su iznova namještene i tvoja polja počinju raditi na sasvim novi način. Priključuješ se na tvoju Naddušu i imaš osjećaj da si neprestano spojen s Duhom.

Kako se tvoja deveta i deseta čakra dalje otvaraju također se otvaraju jedanaesta i dvanaesta čakra i ti se prikljućuješ na Kristovu-Naddušu. I tako počinješ djelovati iz Kristove razine tvog bića. U početku ćeš ovdje također ulaziti i izlaziti i čudno se osjećati kada ćeš oscilirati između osjećaja da si jedanput božanska ljubav, a tada opet jedan mali idiot koji se pravi važan. No to će se uskoro slegnuti. Nakon nekog vremena, kako si prošao kroz vrata buđenja, počinješ u svako doba djelovati iz Kristove razine. I to će biti tvoj put. Neki od vas će se uključiti na JA-JESAM-prezent. I kada ćeš jednom, na desetoj ili jedanaestoj razini svjetlosnog tijela, započeti raditi iz razine tvoje božanskosti imat ćeš veliku muku još izgledati čovječno.

Na devetoj razini dosižeš stanja koja još nikad do tada nisi iskusio. Otkriti ćeš stanje bivstva tvoje vlastite istine, stanje bivstva tvoje bezuvjetne ljubavi, stanje bivstva tvoje svjetlosti i tvoje snage. To stanje se naziva « Trostruki plamen» i egzistira u srcu svakog čovjeka. Taj plamen rezonira sa svim dimenzijama.

Pri kraju devete razine svjetlosnog tijela započinješ vjerojatno s jednim vrlo masivnim otpuštanjem. Iza sebe imaš predanost tvom egu. To otpuštanje je ekstremno transformirajuće: Vjerojatno započinješ isijavati svjetlo.

Zadnje tri razine svjetlosnog tijela nazivamo « spiritualne razine» . Tvoja su polja potpuno sjedinjena. Do ove četrnaeste čakre sve su čakre otvorene, a ti si sa svakom razinom tvog bića priključen na Kristovu-Naddušu.Osim toga već posjeduješ vezu s tvojim JA-JESAM-prezentom.

Deseta razina svjetlosnog tijela

Na toj razini započinješ razvijati Avatar-sposobnosti. To znači da možeš biti, ako želiš, bilo gdje i bilo kada. Na ovoj razini si potpuno svjestan da si jedno s Izvorom i posjeduješ sposobnost teleportacije, aportacije i manifestacije. Ako si ti Sve-što-jest što onda nisi? Ti si univerzum koji se po svojoj slici realiteta iznova stvara. Na desetoj razini svjetlosnog tijela oslobađaš se svih veza i djeluješ iz svoje veličine, iz onog što mi nazivamo tvoj Bog-Jastva. Osjećaš se spojenim sa svime. Ne postoji ni jedan otpali list kojeg nisi svjestan, jer ti si planetarna svijest. Željeli bi da točno razumiješ što to znači: Ova razina shvaćanja je put do najdublje ljudske svijesti i put u ljudsku genetsku vijest. Sve to mora biti integrirano u fizičko. Nitko neće vani u eteru okolo letjeti, sve se to mora ovdje događati. Kada se povežeš s Naddušom dvostruki tetraedri su izmjenili strane i sada djeluješ u jednom ujedinjenom polju. Geometrijske figure pokreću se u obliku dvostrukog heliksa. U ovoj karmičkoj igri sada imaš samo jedan dvostruki DNS- lanac. Ali u svjetlosnom tijelu imaš trostruki (ili viši) DNS-lanac. Tvoje tijelo oblikuje petodimenzionalni lanac u centru i ti poćinješ stvarati takozvano Merkabah-vozilo. Na hebrejskom « Merkabah» znači « vozilo» .
Merkabah je kristalna svjetlosna struktura pomoću koje možeš, u potpunosti, putovati kroz prostor, vrijeme i dimenzije. Ona posjeduje vlastitu svijest. Možda s njom putuješ u druge sisteme Izvora. Iz naše perspektive je proces svjetlosnog tijela samo dio jednog večeg procesa. Mi vidimo sve razine i dimenzije ponovo stopljene s Izvorom ovog univerzuma, koji se tada opet može spojiti sa svim sistemima Izvora i tako dalje sve dok se ne stopi s Jednim. To je jedan golemi program. S našeg gledišta ne postoji ništa ljepše i čudnovitije nego božanski izražaj kojeg ćete imati pri povratku u Izvor. Za neke od vas će ovo biti povratak u ovaj sistem Izvora. Za druge bit će to povratak u jedan drugi sistem Izvora. Ova su bića sada ovdje kako bi uhvatila vezu za ono vrijeme kada će se sve međusobno stopiti. Neki od vas su ovdje kako bi pomogli planetama u svjetlosnom tijelu. Drugi će tada preuzeti kako bi planete doveli do slijedeće razine i tako dalje. Ovdje govorimo o uzašašću sveukupnog dimenzionalnog sistema.

Kristalne svjetlosne strukture Merkabaha izgrađujete iz vašeg vlastitog polja pod vodstvom vašeg Duha. Mi ovdje govorimo o tri različite akse s različitim funkcijama: Funkcijom anđela, svemirskim bratstvom ili vanzemaljskim funkcijama i funkcijom Uzašlih Majstora. Svi oni su međusobno usklađeni. Kada dođe vrijeme uzašašća tada će se svemirsko bratstvo svih Merkabaha, koje grade u svojim vlastitim poljima, spojiti kako bi udružili planete i kroz to gradili planetarno svjetlosno tijelo. Oni doslovce grade vozilo uzašašća za planete. Zemlja će biti izvedena iz treće dimenzije, a domenzija će se srušiti.

Os Uzašlih Majstora preuzima vodstvo i navigaciju. Njihova zadaća je raditi s koordinatama kako bi ovaj solarni sistem mogao biti transportiran u multi-zvjezdani sistem.
Mnogi anđeli odlaze u svjetlosno tijelo no drugi se vraćaju natrag u čisti oblik energije. Naša energija je gorivo za ovaj proces.

Na desetoj razini svjetlosnog tijela počinješ svjesno raditi odgovarajuće tvojoj osovini. Vi posjedujete sva DNS kodiranja kako bi mogli izvesti ove funkcije. Tvoj Duh odlučuje na kojem djelu procesa trebaš sudjelovati.

Nijedna od ovih osovina nije « važnija» ili « bolja» ili « naprednija» od neke druge. Igraj svoju ulogu punu energije.

Jedanaesta razina svjetlosnog tijela

Izgradio si strukturu tvoje Merkabe i sada dostigao jedanaestu razinu. To je točka u kojoj odlučuješ, dali želiš ostati u svjetlosnom tijelu kako bi uzašao zajedno s planetom, dali želiš prije planeta uzaći i biti dio izvidnice ili se želiš pretvoriti u čistu energiju. Tu odluku moraš sada donijeti, jer si kroz aksiatonalne linije spojen s višom dimenzionalnom Merkabom.
Aksiatonalne linije su dio tvoje utjelovljene strukture svjetlosnog tijela i spajaju te, osim toga, s drugim zvjezdanim sistemima i univerzumima. Te linije se nalaze uzduž akupunkturnih meridijana i spajaju se s tvojim fizičkim tijelom kroz takozvana « okretišta» . Tvoja struktura svjetlosnog tijela sastoji se iz mnogih svjetlosnih linija koje se križaju i pritom stvaraju prekrasne geometrijske strukture. U toku tvoje mutacije izgrađen je potpuno novi petodimenzionalni sistem kruženja. Kroz aksiotonalna okretišta, na razini molekula, dolazi do novostrukturiranja i obnavljanja ćelija. Tvoj Duh je ove strukture, kroz sve razine svjetlosnog tijela, stvorio i s time pripremio tvoje fizičko tijelo kako bi moglo primiti veču Merkabu.

Na jedanaestoj razini svjetlosnog tijela sve su te strukture čvrsto ukotvljene i u punoj aktivnosti.

Možda si primjetio da vrijeme brzo prolazi. Ono se ubrzava do točke na kojoj će biti simultano (istovremeno). Ti ćeš dakle imati izmjenično iskustvo istovremeno biti svugdje (u simultanosti) i tada opet u uobičajenom vremenskom toku. Priviknut ćeš se na ulaze i izlaze.Kada se večina ljudi nađu na jedanaestoj razini svjetlosnog tijela ovaj planet se neće više nalaziti u linearnom nego u simultanom vremenu.To ćete vrlo zabavljati, jer ćeš vidjeti da su « prošli životi» bili jedna velika šala: Ti samo još imaš život koji posjeduje rezonance.
Svaki puta kada se odlučiš u bilo kojoj paralelnosti za svjetlost tada to djeluje na svaki pojedinačni život koji si ikada imao. Svaki! Osoba koja se odluči za svjetlost kroz to utjeće na cijelu planetu izvan vremena i svih paralela. U ovoj paraleli se momentalno nalazi oko sedam do osam miliona inkarniranih svjetlosnih radnika. Što mislite što biste vi mogli postići? Sve! Tako dugo dok slijedite Duh.
Djelujete direktno iz vašeg Bog-Jastva, a tamo ne postoji odvojenost. Sjeti se kako si na donjim razinama slijedio Duh svom dušom i tijelom. To si već sve lijepo prošao! Usput s gripom i glavoboljom, no ovdje se to sve isplati.
Ono što bi najradije želio činiti je tvoj ključ za manifestaciju božanskog plana. Mnogi od vas imaju izuzetne sposobnosti i moć zapažanja kako bi pomogli planetu. Ti si možda specijalist za intergalaktičku diplomaciju, za novu strukturu obitelji, za nove forme vladanja ili možda možeš, na globalnoj razini, vrlo pravedno dodjeljivati hranu i druge sirovine. Ili je možda tvoje srce raspjevano kod razvoja novog oblika društvenih zajednica, kod novih rituala za buđenje spiritualnosti, kod nove tehnologije bazirane na svjetlosti ili kod novog oblika izražavanja u umjetnosti.

Na jedanaestoj razini manifestiraš tvoju viziju Neba na Zemlji i izražavaš ushićenje tvog Duha.

Dvanaesta razina svjetlosnog tijela

Na ovoj razini djeluješ i odlučuješ sam o onome što je za činiti. To možda znači da si povezan s drugim ljudima na Zemlji – ali također i mnoge druge stvari. Postoje mnoge strukture koje još moraju biti izgrađene za konačni uzlaz planete. Nove vladavine, druga vijeća – sve moguće. Ti to već sam riješavaš kroz tvoju prisutnost. Misli na to da radiš u simultantnosti i da ćeš toga sve više i više biti svjestan. To se događa u ovom momentu! To se već dogodilo i još će se događati. Jedan planet se uzdiže već od momenta svog rođenja. Ništa nije izgubljeno. Sveukupna povijest ovog planeta je pohranjena u Akasha-kronici. Ti dakle ne trebaš tvoja sjećanja pohranjivati u tijelu.

Svaki puta kada odabereš odluku koja ne odgovara želji tvog duha svejedno će se ispuniti ono što tvoj duh odluči.U svakom slućaju otvorit će se paralelan realitet gdje se nalazi druga odluka. Dakle postoje kvatrilijuni, kvatrilijarde takvih paralelnih realiteta. No svi ti realiteti se ponovo spoje ako se vi svjetlosni radnici, koji ste raspoređeni u protoku vremena, probudite i slijedite Duh. Dakle postojat će jedna točka u kojoj će se svi ti realiteti ujediniti i tada će biti samo još jedan put Duha. Izvan kronike neće više nikad postojati karmička igra. Također ne i u tebi. Nećeš je trebati više nositi sa sobom niti u tijelu, niti u Duhu, niti u srcu. To je vrlo uzbuđujuće! Tako puštaš planetu da uzlazi. Tkaš ju iznova. Svaka ova SADA-točka je « materijal» iz kojeg su načinjeni takozvani prostor i vrijeme. Iz naše perspektive vidimo linije snage koje teku kroz sve paralele u svaku SADA-točku i učvršćuju se poput čaklje. Dimenzija će biti odmotana preko vremena.

Tvoj razvoj od jedanaeste k dvanaestoj razini svjetlosnog tijela je dakle zadnje aktiviranje Božanskog Plana za planet zemlju. Ovaj planet odlazi u svjetlost. On se premješta iz ove dimenzije i bit će transportiran u multi-zvjezdani sistem. Svaki čovjek je u svjetlosnom tijelu i slijedi, pun suvereniteta i majstorstva, svoj Duh. Za vrijeme dok se nalaziš na putu povratka k Izvoru već izražavaš, na svakoj razini tvog identiteta i svakoj razini tvog bića, tvoje iskustvo i tvoju povezanost s Izvorom.

PITANJA I ODGOVORI
( u vezi Buđenja svetlosnog tela )

PITANJE: Koji simptomi mogu još nastupiti kod mutacije?

ODGOVOR: Može se dogoditi da hrana ne prija više kao hrana. Ili da si uvijek gladan i da tvoje tijelo ne primjećuje da je nahranjeno premda si jeo. To se događa zbog toga jer je tvoje svjetlosno tijelo tako aktivirano da ti je također potrebno svijetlo kao hrana. Protiv tog osjećaja gladi postoji jednostavan trik. Možda zvuči ludo, ali savršeno funkcionira. Podigni ruke, usmjeri dlanove prema suncu. Napravi s palčevima i kažiprstima trokut. Obadva palca označuju bazu trokuta, a kažiprsti vrh. Ovaj trokut funkcionira poput antene i prizme za svjetlo iza svjetla. Čini to petnaestak minuta i osjetit ćeš kako tvoje tijelo upija svjetlo, a osjećaj gladi će nestati.

Molim te uvijek jedi što tvoje tijelo zahtijeva. Ti si ovdje kako bi slijedio glas duha, a ne bilo kakva spiritualna pravila. Ako si vegetarijanac, a tvoje tijelo bi željelo pojesti kilu mesa, onda molim te jedi. Ako mrziš klice, ali bi ih tvoje tijelo rado jelo, molim te jedi ih. Možeš imati osjećaj da si zaveden ako popiješ pivu. No to znači da pivo sadrži u sebi sastojke koji podržavaju tijelo u procesu mutacije. Odbaci, što se tiče prehrane, sva ograničavajuća pravila, jer ćeš vidjeti da ćeš imati potrebu jesti neobične stvari, kao na pr. špinat sa cimtom.
Također ćeš ustanoviti da je tvoj ritam spavanja postao neredovit. Jednom trebaš dva sata spavanja drugi puta dvanaest. Možda se probudiš i osjećaš umor. Ne zaboravi da si jedno neizmjerno, multidimenzionalno biće koje u snu vrlo teško radi. Ako se otvoriš za druge razine i sve si ih više i više svjestan tvoje fizičko tijelo bit će tako umorno kao da je i samo radilo posao u snu. Ako se to dogodi jednostavno kaži: « Zategni koprenu nešto jače, potrebna mi je slobodna noć.»

Misli nato da imaš kontrolu o brzini tvog procesa svjetlosnog tijela. Koliko više udišeš svjetlo toliko brže kroćiš prema naprijed. Vježba ujedinjenja čakri je vrlo jednostavna i temeljna tehnika koja ti pomaže pri izgradnji svjetlosnog tijela. Kroz nju čakre mogu funkcionirati kao u završenom procesu svjetlosnog tijela također dovodi blago tvoje energetsko tijelo u stanje stapanja. Predlažemo primjenjivati ovu tehniku više puta na dan sve dok se na to ne naviknete. Tada će doći trenutak u kojem je potrebno samo kazati « Ujedini se!» i odmah će se dogoditi. Priviknut ćete se na neobičan osjećaj kada izlazite iz stanja sjedinjenja. Uvijek kada pomislite da je vaša okolina luda potrebno je samo da kažete « Ujedini se!» Jer ako primjetite da ste previše preuzeli energije izvana to znači da vaša energetska polja nisu sjedinjena.

Također možete u vaš život pozvati energiju milosti. Božanska energija milosti je najjača snaga koja egzistira na ovom planetu. Ona obujmljuje Zemlju i zbog toga je uvijek na raspolaganju. Elohim milosrđa je osebujno biće i uvijek spreman za razgovor. Milost Elohima je srebrena zraka čija energija izgleda poput svjetlucavog prozračnog snijega ili poput praha vilenjaka. Ako to vidite u vašim poljima znajte da je Elohim milosrđa s vama.
Milost je božanska snaga koja vam omogućava u potpunosti prekinuti u svakom SADA-momentu s prošlošću. Usrdno vas molimo da vašu « starudiju» ne poželite razraditi ili reparirati. Univerzum se oblikuje apsolutno i neosobno u sukladnosti s vašom slikom realiteta. Ako dakle u vama nosite sliku realiteta da nešto s vama nije u redu i da bi to trebali dovesti u red, univerzum će se neprestano preoblikovati prema odgovarajućoj slici. Ti želiš razraditi « starudiju» iz ovog života. Nakon toga će doći ona iz prijašnjeg života. Tada ćeš započeti s onom iz drugih planeta i tada je bilo kada na redu starudija i same Zemlje. Molim te prestani s time! Snaga milosti je na ovom planetu pa je to nepotrebno. Molim te upotrijebi je, ona je tvoj največi plus.
Radi s milošću u svakom području tvog života. Ako ti auto stane, zovi: « Molim milost za motor !» Mi milost nazivamo božanskim podmazivanjem. To možemo i potvrditi. Dali se sjećaš tetraedara u tvojim poljima koji su bili blokirani kroz tvoju karmičku mustru? Ako zbog bilo čega imaš probleme i zoveš milost pada njena energija, poput blistavog snijega, na tetraedre koji se odmah ponovo deblokiraju. Ti zaista možeš milost koristiti u svakoj situaciji, a ona se raduje da može pomoći – konačno, to je njen božanski izraz. Dakle, ako se uloviš da želiš bilo što preraditi prestani s time i sazovi milost.

Jedan primjer na koji često nailazimo na ovom planetu je: « Kada bih samo...... mogao dovesti u red mogao bih uzaći i otiči u svjetlost.» Ovdje imamo novosti za vas. Tako dugo dok se pokušavate dovesti u red nećete nikamo otići. Ti si savršen ovakav kakv jesi: Jedan neizmjeran, multidimenzionalni Majstor u različitim stadijima buđenja i odrastanja. Ne postoji ništa što bi se moglo dovesti u red. Radi se o otvaranju, buđenju, sjećanju i izražavanju. Tako. To je bilo Arielovo izlaganje.
Poznati smo po tome da usrdno molimo ljude da prestanu s « prerađivanjem» . Mi vas, mnoge svjetlosne radnike, vidimo u svim mogućim situacijama kako se angažirate i strašno borite. No to je sasvim nepotrebno. Osim toga za to više nemate vremena. Planet se tako brzo razvija da niste u mogućnosti preraditi vašu karmu i vaša ograničenja. Karma je samo iluzija jedne karmičke igre. I to sada ostavite iza sebe.
Postoji razlika između davanja blagoslova problemu i jednog života koji se poriće. Ni u kom slućaju vas ne potićemo da niječete bilo koji dio vašeg realiteta. Čim ste dobili pristup u različite djelove svijesti vašeg tijela ili u humanu genetsku svijest, postoje mnoge stvari (sram, krivica, strah, oćaj) koji moraju isteči iz fizičkog tijela. Morali bismo objasniti humanu genetičku svijest. To preraditi trajalo bi cijelu vječnost jer bi se morali latiti svakog života posebno. Svako ljudsko iskustvo je separatno spremljeno u ljudsku kolektivnu svijest i vi ste bili prisiljeni neprestano živjeti u prošlosti. Milost je uvijek SADA. Ako si s tvojim Duhom uvijek SADA, a Duh te vodi u humanu genetsku svijest, odraziti ćeš se iz realiteta fizičkog tijela. To se još uvijek događa zahvaljujući snazi milosti. Ona ti jednostavno dozvoljava to otpustiti. Izrazi to i idi dalje. Prerađuješ li nešto onda te to uvijek čvrsto drži u prošlosti. To ti daje mogućnost nešto analizirati i to tegliti u budućnost. Tako nikad nisi u SADA. Zovi milost.

Razgovaramo s vama kao da je proces svjetlosnog tijela linearan. No on to nije. Svaki od vas ima osobnu tonsku signaturu. Svjetlosno tijelo je poput neke stranice. Ti si napr. upravo na sedmoj razini svjetlosnog tijela i vidiš kontakt sa svojim Jastvom, napr. iz treće razine. Zbog toga dobiješ neki simptom sličan gripi. Ali ti možeš također doći u kontakt s devetom razinom i čuti tonove i vidjeti geometrijske figure. U biti proces svjetlosnog tijela ima jedan određeni uzorak, no unatoč tome to je također i eksperiment u kojem se vi svi, na svoj osobni način, igrate i izražavate vašu božanskost. Mi smatramo da je to vrlo uzbudljivo i kažemo: « No to je lijepa promjena i interesantno je unijeti to u igru!»

Vrlo intenzivno osjećamo da je prijelaz jednog planeta u svijetlost povezan s mnogo zabave. Zbog toga u tome učestvujemo. Nadamo se da ćete i vi uskoro tako osjećati. Svi ste kroz taj proces nebrojeno puta prolazili i ponovo ga prolazite kako bi se opet zabavljali. Osim toga također zabavlja i pronalaženje vlastitog smjera. Melodija svjetlosnog tijela, koja igra u tebi, je tvoja pravlastita. Svaki puta kada neki tjelesni tip odlazi u svjetlost, kada jedan planet odlazi u svjetlost, ovisi to o njegovoj gustoći, o specijima koji na njemu žive i o kolektivnoj svijesti planete. Neki planet ne odlazi uvijek u svjetlost ako njegovi stanovnici odlaze u svjetlost. No ovaj puta odlazi Zemlja s njima. I to je razlog zašto se tako mnogo toga koncentrira na Zemlji kako bi joj se pomoglo u prijelazu. Nasuprot obećanju da može uzaći Zemlja je izjavila da će u karmičkoj igri služiti kao pozornica. Ovo obećanje će sada biti izvršeno.

U ovom momentu se na Zemlji čisti jedna od glavnih mustri: Ona koju mi nazivamo « neprijateljska mustra » . U studenom 1989 otpustila je Zemlja neprijateljsku sliku čovječanstva. To znači da ona nasuprot čovječanstvu ne mora biti više osvetoljubiva i naknadno tomu pridonositi.Ova činjenica se također odnosi na mnoga proročanstva mogućih katastrofa. Pa ako se i dogode prirodne katastrofe kao napr. poplave, potresi ili vulkanske provale ljudski gubitak će biti minimalan. No unatoč tome uništenje posjeda može biti masivno – jedan jasan znak oslobađanja od toga.

Postoji još jedna druga stvar koja ti pomaže u radu. U procesu svjetlosnog tijela postoji jedna točka u kojoj se mijenja funkcija mozga, a prate ga glavobolje. Te bolove možeš ublažiti ako podržavaš otvaranje hipofize i epifize. To otvaranje je prirodni razvoj koji se mora dogoditi. Uđi u meditativno stanje i koncentriraj se na točku između obrva. Može biti da ćeš od toga dobiti laganu glavobolju. Možda ćeš to morati više puta ponoviti. No doći ćeš do jedne točke kada ćeš vidjeti bljesak svjetlosti. S time je epifiza započela svoju novu funkciju. Za hipofizu fokusiraj tvoj pogled i tvoju pažnju isto tako dugo u stražnji dio glave sve dok ne vidiš taj svjetlosni bljesak. Taj ti bljesak kaže da se sada hipofiza okrenula.Po obićaju to će ublažiti glavobolje i pospiješiti proces rasta hipofize i epifize.
Razina tvog aktiviranja svjetlosnog tijela pokazuje se u sekvenci boje i tona. Sveukupni proces svjetlosnog tijela može se izraziti u tonovima, bojama i geometrijskim oblicima. To možda možeš vidjeti u meditacijama kada tvoj Duh radi s tvojim energetskim tijelima. Ako prisluškuješ tonove moći će se neki od njih naročito dobro osjetiti. To su tvoji. Neki se možda ne osjećaju naročito dobro tada su oni za druge ljude.

PITANJE:Dali također uzlaze i paralele?

ODGOVOR: U karmičkoj igri imati slobodnu volju znači da se možeš za nešto odlučiti što nije u skladu s voljom tvog Duha. Uvijek kada se to dogodi otvori se jedan paralelni realitet koji slijedi želju Duha.

Koliko više se budiš i slijediš Duh toliko manje će se paralelni realiteti otvarati. I oni koji rezultiraju iz tvojih prijašnjih odluka bit će povućeni i rastvoreni. Ti živiš u neprestanom dnevnom rastvaranju tisuća paralela na ovom planetu. Jednom kada su sve paralele rastvorene preostaje samo realitet koji reflektira put Duha od vremena praskozorja stvaralaštva. Zbog toga tada neće više nikada biti karmičke igre.

Iz naše perspektive postoji « materijal » iz gojeg su stvoreni prostor i vrijeme, iz SADA-točke. Mi vidimo linije snage koje teku u svaku SADA-točku svake paralele. I poput čaklje povući će treću dimenziju u jednu višu.
Poćet ćeš samog sebe osjećati izvan vremena i istovremeno u SADA-točki ove vremenske linije. Kada će jednom večina ljudi biti na jedanaestoj razini svjetlosnog tijela ovaj planet neće više živjeti u linearnom vremenu. Egzistirat ćete u istovremenosti i konačno razumjeti vic o « prošlom životu».
Svi vaši životi iznad vremena i prostora nalaze se u rezonanci jedan pored drugog. Ako se jedna od tvojih osobnosti odluči za svjetlost djeluje to na svaku drugu bez obzira u kojem vremenu i paraleli.To opet djeluje na sve ljude koji su s ovom osobnošću došli u kontakt. Pa ako se i samo jedan jedini čovjek odluči za svjetlost odrazit će se to na cjelokupnu povijest planete.

Na ovoj paraleli momentalno živi oko sedam do osam miliona svjetlosnih radnika. Zamisli na što sve možete djelovati! Na sve! Tako dugo dok slijedite Duh ne postoji ništa što nebiste mogli činiti.

PITANJE: Po ćemu se razlikuje proces planete od našeg?

ODGOVOR: 16. travnja 1989 bila je za planet aktivirana treća razina svjetlosnog tijela. U sijećnju 1993 ušla je Zemlja u sedmu razinu, 30. svibnja 1994 u osmu i 15. rujna 1994 u devetu razinu. Kako vidiš povečavala se je dramatično brzina sveukupnog božanskog plana. Zemlja je odbacivala sve slike realiteta. Dali si uočio mnoge televizijske programe koji su se napr. bavili s drugim svjetskim ratom? Ovdje se je radilo o planetarnom otpuštanju i čišćenju slika realiteta iz sveukupnog realiteta. Zemlja odbacuje sve pakete iskustva koja su joj u toku karmičke igre bila « upregnuta » . Drugo, što ćeš osjetiti je osjećaj išćekivanja. Neprestano vjeruješ da će se nešto dogoditi. To ovisi o duhovnoj orijentaciji i može biti vrlo uznemiravajuće, ali i smirujuće: » Sve ima svoj tok.» Polarizacija se pojačava. Također se i planet osjeća kao u jednoj klasičnoj spiritualnoj depresiji: « Oh, postat ću zvijezdom!» i « Garantirano ću poletjeti u zrak!»

Planet ovisi o tome da i ljudi otpuste neprijateljske slike. Iznenada se u Evropi dogodio val antisemitizma. On neće potrajati, jer ne postoje više neprijateljske slike koje ga mogu podržavati. To je prije jedan odraz, a ne djelovanje. Započeti rat i održavati ga je djelovanje. Izraziti mržnju nije djelovanje. Čim je izražena mržnja ona umire, jer ne postoji baza eterične plave prozirnosti koja ga može hraniti. Sve neprijateljske slike su planetarne strukture i oslobođene iz svakog čovjeka. Svaka « mi-i-oni» mustra je određena za otpuštanje iz svih polja.

Mnoge nove ideje dospijevaju sada u masovnu svijest. A svjetlosni radnici su posvuda. Koliko vas je vidjelo Nacija alijena? Ova emisija je ostvarila mnoge pripreme za rad. Mnoge nove stvari su dospijele u masovnu svijest, omogućile živjeti nove puteve, nova razmišljanju i odnose. Sviđa nam se ovaj kompjutorski slogan: « Vaši roditelji su vam dali svijet, dajte vašoj djeci univerzum.» Također i televizijske emisije Star Trek, Slijedeća generacija i Deep Space Nine mnogo su tome doprinjela da približe ljudima prirodu multiple realnosti i učiti ih u kakvom se odnosu nalazi vrijeme i prostor sa sviješću. To je vrlo vrijedno. U filmu First Contakt radi se na pr. o nužnosti osjetljive diplomacije kako bi se moglo pozvati jednu planetu u glaktičko udruženje. U Transfiguraciji pretvara se jedno biće u svjetlosno tijelo dok na Enterpriseu sjedi za upravljačkim mjestom.

Uočit ćeš također kodiranje u muzici. « Rave» -scena je vrlo snažna. Ona dozvoljava jednoj grupi ljudi spojiti svijest i otvoriti energiju za planet; to je veliko slavlje za njeno tijelo. Istovremeno postoje i drugi oblici muzike s porukom mržnje. Polarizacija se nastavlja.

Osjećaj koji prevladava na planetu je: « Do đavola što se to ovdje događa?» Zbog toga te molimo da ostaneš prijateljski raspoložen. Može biti vrlo zastrašujuće kada se stare slike rastvaraju. I u samom planetu se podiže vrlo mnogo strahova. Također te molimo budi radije « iznad« umjesto da se prizemljuješ u Zemlju. Ona je u toku procesa mutacije i ako se prizemljuješ ne činiš joj dobro. Ona te nebi trebala stabilizirati jer i sama treba stabiliziranje. No možeš joj pomoći kod stabilizacije u tome što ćeš pronaći tvoju stabilnost u veličini tvog vlastitog bića i tada fungiraš kao pol za tu energiju. Kroz to dobiva također i Zemlja podršku iz tvoje vlastite veličine.

PITANJE: Što je opadanje?

ODGOVOR: Opadanje nastupa kada jedan viši aspekt tvog Duha uđe u tvoje tijelo kako bi u njemu stanovao. Najprije si kanalizirao, kao što je to obićaj, ovaj viši aspekt s time što si načeo jedan dio tvoje veličine. To se događa na svim razinama mutacije. Ono može biti blago poput prekrasnog doživljaja otkrivenja koje ti omogućava da nekoliko dana lebdiš. Ali može biti i potpuno dezorijentirajuće. Možda ćeš se pitati tko si ti uopće, zašto si ovdje i što si tu uopće izgubio.
Tvoj cjelokupni identitet može, kroz jedno opadanje, biti izbaćen kao kroz prozor. Ukoliko su tvoje predođbe o tebi samom čvršće utoliko teže može biti opadanje. No ako su tvoji sistemi otvoreni onda je tako: « Dakle, tko sam ja danas?» i « Moj realitet je danas ....»

Što je opadanje lakše toliko manje je potresno. Vi svi ste doživjeli najmanje jedno opadanje, jer je to prirodni dio procesa. Opadanja se uobićajeno događaju ako čovjek odlazi u treću, šestu i devetu razinu svjetlosnog tijela. Ona se međusobno razlikuju. Neki ljudi tada napr. vjeruju da su « walkins»
(to walk in:, nastupiti. Oznaka za fenomen jedne duše koja napušta svoje tijelo i prepušta ga jednoj duši s večom misijom kako ova nebi moralaproći kroz fizički proces odrastanja). No to oni nisu. Opadanje može biti tako dramatično da izgleda poput walk-ina. Sve se češće događa da ljudi intenzivno dožive opadanje.PITANJE: Utjećemo li na mutaciju Zemlje?

ODGOVOR: Naravno! Sjeti se samo na to da se univerzum stvara na temelju tvojih slika realiteta. Ako je tvoja slika da je planet zamazan i da će uskoro biti uništen tada pogodi što će se dogoditi: Ti ćeš živjeti na uništenoj Zemlji. Ako je tvoja slika da se planet može sam iscjeliti i očistiti i održavati svoje stanovnike na životu, onda ćeš to iskusiti. Zbog toga te također molimo: Koncentrirajte se samo na lijepe i pozitivne tvari. Strahovati za vrijeme ozonskih rupa uopće ne pomaže. Taj strah će rupe samo povečati. Rupa je i onako trebala nastati kako bi se božanske snage i zrake mogle bolje spustiti na Zemlju.

Mnoge stvari biste mogli raditi kako bi pomogli planetu. Sakupljajte smeće, sadite drveće – bez straha i krivice. Strah vas čini nepokretnim. Transformirajte ove osjećaje za službu Zemlji. Učite biti božanskim vrtlarom. Sadite sjeme ljubavi, brinite se o sjemenu istine i žanjite manifestirano voće božanske volje.

PITANJE: Događa li se nešto u carstvu anđela kada se energija milosti potpuno manifestira?

ODGOVOR: Postoje mnogi događaji. U rujnu 1989 došla je energija milosti na planet kako bi postala dio rešetkaste mrežne strukture. Svaki mjesec se sve više otvaraju vrata i ti ćeš se uskoro na to naviknuti. Postoji sve više i više mogućnosti saznati o novim energijama, tehnologijama, informacijama i aspektima tvog Duha. Za svakog posebno i za planet vrijedi: Svi do sada djelujući priključci povlaće zaključak da je « Ti» upravo već u svjetlosnom tijelu.

Ako se ne blokiraš pred nekim vratima i pustiš da kroz tebe teče energija bit će to prekrasno iskustvo. Ako se blokiraš za promjene onda se energija gomila u tvojim poljima. Već smo uočili da ljudi naginju živjeti u budućnosti i samo još čekaju na događaje. Problem, koji uvijek nanovo vidimo u određenim grupama, je očekivanje da se otvore bilo kakva vrata. Mi bismo kazali da se vrata neprestano otvaraju i da je mnogo snažnije živjeti u SADA i u prisutnosti Duha. Oni koji se neprestano koncentriraju na otvaranje vrata u budućnosti često propuštaju čudo u SADA-točki.

PITANJE: Kakvo djelovanje ima proces svjetlosnog tijela na životinje?

ODGOVOR: Mnogi speciji se u momentu odluče napustiti ovaj planet, jer protuslovnu svijest momentalnog tijela nebi htjeli ponesti u svjetlosno tijelo. Oni žele nešto drugo. Naravno da je u redu brinuti se o drugim specijima, no neka vam bude jasno da sva svijest znade što se događa.

Tijela večine specija ne dožive simptome mutacije. Mutiraju sasvim prirodno. Oni ne trebaju sjedinjavati svoja polja, jer ih nikad nisu niti razdvojila.Jedini speci,j koji ima probleme, je domesticirani (pripitomljeni) pas. Mačkama je dobro, jer se njihova funkcija sastoji u tome podržavati proces. One su prekrasni kanali i njihova grupna duša je potvrdila da će ljudima pomoći pri uzašašću. Ako žele s vama spavati dozvolite im to.

Psi i mačke su se polarizirali kako bi držali polove starog i novog svijeta.Psi preuzimaju mnogo starih energija koje će biti otpuštene, a mačke donose nove energije. Izgleda da psi dobivaju više problema s parazitima i zbog toga trebaju više pažnje. Napravi Invokaciju vode nad njihovom hranom i vodom.

PITANJE: Aksioonalne linije su prirodni dio jednog izbalansiranog energetskog polja. Kako te linije pomažu kod manifestacije?

ODGOVOR: Duh ih manifestira. Vi posjedujete priključenje na višu rešetkastu strukturu. Aksiotonalne linije priključuju se, kroz okretišta vašeg tijela, na kristalne rešetkaste strukture koje egzistiraju u svakoj dimenziji. Ako Duh želi nešto manifestirati ove linije zasvijetle interdimenzionalno.
U šablonama osme čakre moraju se linije egzaktno usmjeriti na kristalnu strukturu. Aksiotonalne linije priključuju se kroz osmu čakru na različite rešetkaste strukture različitih zvjezdanih sistema u ovom univerzumu i na druge izvorne sisteme. Duh aktivira ove linije kako bi mogao biti, kroz tijelo, sve više i više manifestiran od njegove vlastite veličine. To onda opet aktivira više linija kroz što može opet proči više duha i tako dalje.

Ako si stvorio ovaj sistem mreže događa se aktiviranje u jedanaestoj čakri, vratima JA-JESAM-PREZENT. Čim su šablone uspostavljene i priključene na rešetkaste strukture postigao si manifestacije svih sposobnosti božanske razine. Da bi ih mogao izvoditi morašroći kroz Kristovu-Naddušu inače bi tvoje tijelo moglo izgorjeti.

Ako prolaziš kroz osmu razinu svjetlosnog tijela otvaraš se za svjetlosni govor i počinješ ga odgonetavati. Ako neki puta nništa ne razumiješ jednostavno se otvori tvom Duhu i dozvoli tvom tijelu da stvara tonove. Zvukovi dolaze iz viših dimenzija, a tvoje tijelo im služi kao instument. Ti uopće ne moraš ništa činiti, to će Duh već sam od sebe riješiti.

PITANJE: Što znaći zvonjava u ušima?

ODGOVOR: Vjerojatno se ovdje radi o biću više dimenzije koje pokušava kontaktirati s tobom. Uđi u tišinu i kaži: « Ja sam otvoren kako bi primio» i pusti da prođe. Primit ćeš možda tonove, riječi ili melodije.

KIDANJE ZAVJETA
KAKO BI SE MOGLI PROBUDITI

S OVIME UKLANJAM SVE ZAVJETE KOJE SAM UČINIO
KAKO BIH MOGAO SPOZNATI ILUZIJE NESVESNOGA.

KAO NOSIOC SVJETLOSTI U MOJEM GENETSKOM REDU PREDAKA KIDAM OVE ZAVJETE ZA MENE SAMOG I ZA SVE MOJE PRETKE.

IZJAVLJUJEM OVAJ ZAVJET NIŠTAVNIM U OVOJ REINKARNACIJI, U SVIM DRUGIM INKARNACIJAMA IZVAN VREMENA I PROSTORA, U PARALELNIM REALITETIMA, PARALELNIM UNIVERZUMIMA, ALTERNATIVNIM REALITETIMA, ALTERNATIVNIM UNIVERZUMIMA, SVIM PLANETARNIM SISTEMIMA, SVIM DIMENZIJAMA I SVIM SISTEMIMA IZVORA.

ZBOG TOGA MOLIM DA MOGU SADA OTPUSTITI SVE KRISTALE I OSTALE STVARI, OBLIKE MISLI, EMOCIJE, MATRICE, KOPRENE, MISLI ČELIJA, SLIKE REALITETA, GENETSKA OGRANIČENJA I SMRT.

U IME ZAKONA MILOSTI, U IME DEKRETA POBJEDE! U IME DEKRETA POBJEDE! U IME DEKRETA POBJEDE!

ZBOG TOGA TE MOLIM DA BIH SE MOGAO PROBUDITI – AKO TO ŽELI DUH. AKO TO DUH ŽELI MI SMO PROBUĐENI!

NA POČETKU, JA JESAM, ŠTO JA JESAM!
B´RAY SHEET, EH-YAH ESHER EH-YAH!

«U POMOĆ, JA MUTIRAM!»:
ŠTO MOŽEŠ UČINITI


Tehnike i procesi u ovoj knjizi trebale bi integrirati spiritualno svjetlo. Ovdje se ni u kojem slućaju ne radi o medicinskim savjetima. Ako si ustanovio jedan ili više opisanih simptoma kod sebe potraž,i molim te, tvog liječnika.

Neke od ovih simptoma bi morao obraditi spiritualni kirurg, no večinu njih možeš i sam obaviti. Kod svakog simptoma ti preporučujemo neku od esencija Angelike Outreach. Esencija « Magnificence» pomaže kod večine simptoma. Preporučujemo ti da najprije učiniš slijedeće stvari, svejedno kroz koje simptome mutacije upravo prolaziš:

1. « Ujedinjenje čakri» i « Invokacija svjetlosti»
2. Spiritualna higijena (vidi slijedeću stranu)
3. Prizemljuj se multidimenzionalno.Predoči si jednu debelu svjetlosnu liniju koja dolazi iz omega-čakre (cca 20 cm ispod baze kralježnice) koja se proširuje prema naprijed kroz kralježnicu, dalje kroz osmu do jedanaestu čakru i od tamo do četrnaeste. Prizemljuj se u veličinu tvog Duha, ne u Zemlju, jer i ona također mutira. Dozvoli da se tvoj Duh stabilizira. Sada dozvoli da sedam do dvanaest svjetlosnih linija teku iz omega-čakre, koje se čunjasto otvaraju oko tvojih nogu. S time se ne prizemljuješ u Zemlju nego se stabiliziraš u svim paralelnim realitetima planetarnog holograma.
4. U slučaju da ti ovi prijedlozi ne pomažu, moli tvoj Duh i tvoje multidimenzionalne prijatelje za podršku. Moraš moliti za pomoć inače ti oni ne mogu pomoći.

Spiritualna higijena

Ova tehnika pomaže uvijek onda kada reduciraš gustoću. Ako je potrebno provodi je više puta dnevno. Vizualiziraj kako se miješaju ljubičasti plamen transmutacije i srebrna zraka milosti i stvaraju prekrasnu ljubičastu prozirnost. Vidi kako se ovo svijetlo preljeva u tvoje fizičko tijelo i sasvim ga ispunjava. Tada dozvoli da svijetlo pojedinačno ispunjava tvoje emocionalno, mentalono i spiritualno tijelo. Kupaj se u vodi u koju si stavio nešto morske soli u koju si invocirao zrake. Kako bi odstranio energetske ostatke iz tvoje odjeće i posteljine operi ih u vodi u koju si stavio pregršt morske soli. Kako ti večinu čišćenja obavljaš u snu zovi u jutro, kod pospremanja kreveta, ove zrake kako bi se stare energije transmutirale.

Trostruka rešetka

Od največe je važnosti da držiš tvoj prostor energetski čistim. To je zbog toga što razumiješ (kao i svi drugi na ovoj planeti) transmutaciju i reduciraš gustoću. Na tebe utjeću energije koje se nalaze u okruženju od najmanje 800 metara. Tehnika trostruke rešetke je nevjerojatno mnogostrana metoda koja stvara energetski čisti i stabilni životni i radni prostor i dobru atmosferu pri vožnji automobila. Ona bazira na principu: « Moli i dat će ti se.» Ako nešto moliš važno je da si određen, koliko je to god moguće.
Ova tehnika zahtijeva određene grupe kako bi mogle izvesti svoju posebnu funkciju. Legije arhanđela Mihaela su naročito dobre u usmjeravanju energije u postojeću strukturu da bi je podržale. Anđeli snage uništenja, nasuprot tome, djeluju poput kozmičkog ugljenog filtera. Oni stvaraju prostor u kojem svjetlo može naći svoju slijedeću višu razinu. Ova bića stvaraju božanski potencijal i širenje svjetlosti, te nesmiju biti zamijenjena s mračnim silama koje potiću kondenziranje svjetlosti. Circle Security je odio intergalaktičkih planeta i zvjezdanih federacija. Njihova zadaća je podržavati interdimenzionalne i interuniverzalne rešetke komunikacija.
S tehnikom trostrukih rešetki moliš jednu određenu grupu izgraditi njihovu razinu rešetki i odrediti njihovu veličinu, geometrijski oblik i mjesto. Kuglaste rešetke su najstabilnije i najlakše za održavanje. Zbog toga preporučujemo da se primjenjuju za svakodnevne stvari (dom, auto, radno mjesto). Rešetke bi se trebale tjedno obnavljati ili uvijek onda kada se energija osjeća slabom.

« Mihaelove legije: Razina rešetki jedan, oblikujete moj dom u kuglu. Anđeli uništenja: Razina rešetki dva, oblikujte moj dom u kuglu. Circle Security: Razina rešetki tri; oblikujte moj dom u kuglu.»

« Anđeli uništenja molim vas uredite postavite vaše rešetke i uklonite astralne tvorevine, zalutala elektromagnetska polja smetnji, strah, disharmoniju, bijes, nepovoljne astrološke utjecaje, stanja očekivanja, frustracije, viruse, gljivice, bakterije, astralne smetnje, nedovoljne komunikacije, tugu, neprijateljske slike, manjkavost, usamljenost. Odstranite sve što nije spomenuto na ovom ili nekom drugom jeziku, a o čemu znate da bi moralo nestati iz ovog prostora.»
Ovo su samo nekoliko prijedloga. Imenuj sve što je u tvojoj situaciji potrebno.

Ako osjećaš da je čišćenje završeno kaži: « To isto u obrnutom smjeru!» I kada je to završeno kaži: « Zaustavite okretaje. Hvala lijepa.»

Mihaelove legije, molim vas, preuzmite u vaše rešetke energije Elohima milosrđa, nade, mira, čistoće, slobode, harmonije i pobjede. Postavite ujedinjene čakre i pustite utjecati ljubav, intimnost, usmjerenost, jasnoću, potpunu povezanost s Duhom, toleranciju, jasnu komunikaciju, zdravlje, blagostanje, majstorstvo i suverenitet. Osim toga sve što u ovom ili nekom drugom jeziku nije spomenuto, a što vi znadete da je nužno.
Pustite da energija utečeje, koja mi pomaže slijediti moj duh bez oklijevanja. Molim zapečatite rešetku. Najljepša hvala.»
Također su i ovo bili samo prijedlozi. Navedi sve što trebaš.

« Circle Security, molim vas, usmjerite rešetke na rešetke viših dimenzija. Uklonite sve parazite i sve deformacije iz rešetki. Pustite utjecati frekvencije za jasnu komunikaciju s Duhom. Zapečatite rešetke. Najljepša hvala.»

Rešetka za tvoj dom

U gornjem smo primjeru dali jednu mogućnost rešetke za tvoj dom. Ako kod kuće izgradiš rešetku istraži koje energije u tvojoj okolini negativno utječu na tebe i koje energije trebaš kako bi dnevno mogao imati podršku.
Stanuješ li u avionskom koridoru preletavanja nekog mjesnog aerodroma? Onda ćeš kazati: « Odstranite mikrovalove i radarsko zračenje.» Prepireš li se mnogo s tvojim partnerom ili tvojim ukučanima? Kaži:» Odstranite karmičke monade, bijes, kivnju, manjkavu komunikaciju, osvećivanje, zastarjele telepatske slike, astralne tvorevine....» Pustite neka utječu jasne komunikacije, suosjećanje, majstorstvo, suverenitet, intimnost, srdačnost, ljubav i transpersonalna stajališta.
Stanuješ li u stanbenom bloku punom glasnih, prepirajućih susjeda koji te nerviraju? Kaži:« Odstranite mržnju, nasilje, astralne tvorevine, neprijateljske slike, strah, borbu, beznađe, stres, karmu drugih ljudi, odsutnost misli...» « Pustite da utječe harmonija, božanska skrb, mir, jasnoća, blagost, čast...»

Imaš li tešku mutaciju i simptome čišćenja? Kaži:» Odstranite gustoću, zastarjele slike realiteta, borbu, otpor, umornost, zastarjela genetska kodiranja...» Pustite neka utječe mir, nada, povezanost s Duhom i predanost. Elohim milosti i čistoće zahtjevaj od mene sve što je potrebno...»

Moli snage uništenja da okreću rešetke neprestano u oba smjera. Rešetke će se tako dugo okretati dok ih ne zamoliš da s time prestanu. To pomaže tvojoj okolini i tebi da se ne sakuplja ono što si otpustio.

Rešetka za tvoj auto

Dezorijentiranje na osnovi paralelnih stapanja, smetenost na osnovi mutacije, očito se pojačavaju kod vožnje automobila. Često ljudi ne znaju gdje su ili kuda voze. To je naravno opasno. Zbog toga predlažemo da se auto obuhvati s rešetkom i da se ta rešetka svaki puta obnovi kada se napušta dom. Kao velika pomoć dobro je da se na retrovizor objesi gorski kristal i iz tog kristala crpi rešetka. Kristal također pomaže prisjetiti se obnoviti rešetku. Obuhvati kristal i kaži: « Rešetke obnovite se.» Ovdje slijede nekoliko prijedloga za što bi se još moglo moliti:

Napravi jednu okruglu rešetku oko auta i moli snage uništenja: « Uklonite nekoncentriranost, dezorijentaciju, frustraciju, prodiranje iz drugih paralela, nepovoljne astrološke utjecaje, karmu drugih ljudi ...» « Pustite neka utječe jasnoća, opuštenost slična Zenu, besprijekornu tehničku funkciju, stabilni mjehur realiteta. Možeš također moliti i Mihaelove legije da te prebace na cilj. Molimo te da ni u kojem slućaju ne moliš za nevidljivost!! Netko bi mogao naletjeti na tvoj auto.

Rešetka za tvoje radno mjesto

Izričito bi htjeli naglasiti da se trostruka rešetka ne može koristiti kako bi se manipuliralo drugim ljudima. To stvara okolinu u kojoj određene energije teže prolaze, a određene energije stoje lakše na raspolaganju. Ako netko zaista želi drugima ići na živce može ta osoba to činiti. Ali ona će se morati više potruditi. S rešetkom stvaraš prostor za veče mogućnosti. Kaži: « Uklonite konkurentsko ponašanje, ego-igre, manipulaciju drugih, samomanipulaciju, tajnovitost, neprijateljske slike, borbu, frustraciju, nezadovoljstvo, strah, razočarenje, nedovoljnu komunikativnost, odsutnost respekta, prejaki individualizam, astralne tvorevine, zastarjele telepatske slike, nestrpljenje...» « Pustite neka utječe iskrenost, integritet, vizije, ispunjenje, majstorstvo, suverenitet, stručnost, suradnja, strpljivost, sjedinjenje čakri, radost, harmonija, humor....»
Možeš izgraditi trostruku rešetku oko nekog mjesta, a da se ne zadržavaš tamo. Pokušaj jednom napraviti rešetku oko robne kuće, suda, trgovine s živežnim namirnicama, pošte prije negoli tamo odeš. Možda će te zabavljati izgraditi rešetku oko parlamenta i drugih vladinih zgrada. Misli na to da se s time ne može nikoga manipulirati. Rešetke samo omogućavaju određenim energijama da su lakše, više ili manje, dostupne.

Tehnika trostrukih rešetki je vrlo mnogostrana, a mi smo ti dali primjere za svakodnevnu upotrebu. Kugla je geometrijski vrlo stabilna i lako se održava. Živiš li stalno u rešetki bit će ti lakše doživjeti Nebo na Zemlji.


SIMPTOMI MUTACIJE


Glavobolje

To je najčešće, drugi po redu, simptom mutacije. Razlikujemo različite tipove.

Snažne, kronične bolove u glavi,
grlu ili ramenima

Najvjerojatnije eterički kristali. Kontaktiraj s jednim eteričkim kirurgom.

Kranijalno proširenje

Ako osjećaš zadebljanja, kucanje ili pritisak u glavi vjerojatno raste tvoj mozak. Ispruži ruke i razvlaći kranijalne ploče. Ako to ne pomaže dozvoli da ti pomogne kranio-sakralni radnik tijela.

Pritisak između obrva

Ovdje se radi o žlijezdi epifizi koja raste. Ima se osjećaj kao da netko na to mjesto pritišće prstom. I upravo je to protusredstvo. Pritiskuj prstom to mjesto nekoliko minuta. To uobičajeno pomaže. Ova tehnika također pomaže kod pritiska u gornjem djelu glave (rast hipofize) i kod pritiska na vrhu lubanje, nešto iza sredine (četvrto oko).

Snažni bolovi na bazi lubanje

Ovo mi nazivamo glavobolje « gradilišta « . Večina ljudi je tako kondicionirano da zgrče svoje fizičko i energetsko tijelo kada osjete bol. No u tom slućaju se grčenje dramatično pojačava. Položi tvoje dlanove iznad ušiju. Predoči si, dok udaljavaš tvoje ruke od tijela, da također otiskuješ i tvoje energetsko tijelo. Zvuči ludo, ali često pomaže.

Snažne glavobolje mutacije
kod kojih ništa ne pomaže

1. Informiraj tvoje « Ti « u petoj ili šestoj dimenziji da je ono što on čini bolno. « Ti» u svjetlosnom tijelu ne može osjetiti nikakve bolove. Dakle sam sebi kaži da bi se stvar trebala usporiti.
2. Kaži:» Molim te, oslobodi endorphine!» Endorphini su prirodni opijati u mozgu. Po obićaju ćeš neposredno nakon toga osjetiti smirivanje bolova.
3. Nabavi si jedan Dioptas. Ovaj mineral sadrži tamnozelene kristale na Matrix-bazi. Uočili smo da djeluje čudotvorno.
4.Esencije koje pomažu kod svih mutacionih glavobolja: Mystical Articulation, Divine Expression.

Drugi fizički simptomi:

Simptomi slični gripi

To su simptomi koji su najčešće uočeni. Kada reduciraš gustoću, a ne transformiraš ju ili je ne možeš transformirati, na neki način mora izbiti. Pokušaj s esencijama: Magnificence, Subatomic Tonic i Universal Detox.

Mučnina i povraćanje

Često u tome trpe ljudi koji su u svom tijelu sakupili mnogo strahova. Kada otpuštaš strahove često se u tijelu nalazi vrlo mnogo sluzi. Izgovori Invokaciju vode iznad tvoje hrane i pića. U slućaju da to ne pomaže pokušaj povraćati. Nakon toga trebao bi se ubrzo osjećati bolje. Mučnina može također nastupiti ako se tvoja energetska tijela prebrzo okreću. Ispruži ruke i kaži tvojim energetskim tijelima da bi trebala usporiti. Ako čistiš stvari iz tvoje humano-genetske svijesti tvog tijela, može ti često biti mučno i ti u pravom smislu povraćaš energiju. Koristi esenciju Pathcutter. Može također biti da i rupa u prsnom košu prouzrokuje vrlo jaki pritisak. Predoči si ovu rupu poput linze od kamere, otvori je i pusti energiju da pršti iz tvog tijela. Ova tehnika može pomoći i kod glavobolja, jer u sredini šije postoji još jedna slijedeća rupa. Ako dakle imaš pritisak u glavi otvori ovu rupu i pusti energiju neka izlazi pršteći poput vode iz hidranta. To oslobađa pritisak u glavi, šiji i ramenima.

Proljev

Ljudi puni sakupljenog bijesa mogu eventualno dobiti proljev. Koristi Invokaciju vode. Vjerojatno se moraš jednostavno nato priviknuti, jer mnogi ljudi svaki puta dobe proljev kada u njih prodire veča količina svjetlosti.

Bolovi u mišićima i zglobovima

Ljudi sa snažnim otporima često se s time bore. Također nakon jednog Walk-ina ili jednog intenzivnog opadanja može doći do tih bolova. Pritom se može raditi o reakciji otpora na razini ćelija. Koji puta izgleda poput reumatskog artritisa. Uzmi kapsule ribljeg ulja Omega-3. One « podmazuju» tvoje tijelo. Ili si predoči kako ležiš u ocenu svjetlosti s glavom na obali. Valovi stvaraju oko tebe mrežu i dovode svijetlost u tvoje tijelo. Pri povlaćenju izvlaće otpor. Esencije: Surrender, Univrsal Detox, Ecstasy.

Vručica i provale znojenja

Mnogi ljudi imaju ovakve simptome bez simptoma gripe. Koji puta može temperatura biti vrlo visoka i pritom koža vrlo crvena. To često znači da energetska tijela nisu u ritmu s fizičkim tijelom. Postoje dvije mogućnosti kako pritom postupati:

1. Smanji vibracije tvojih polja s time da smanjuješ brzinu okretaja ili si predoči da su energetska tijela postala teža.

2. Pokušaj povisiti vibracije tvog fizičkog tijela s time što povisuješ tjelesnu temperaturu. Kod obadvije metode trebao bi paziti na « klik» s kojim tijela opet, međusobno usklađena, vibriraju. Ubrzo nakon toga trebala bi temperatura opasti. Mnogi ljudi smatraju da pomaže ako sam sebe zagriješ. To je jednostavnije nego se rashladiti.

Umor

Tu postoje mnogi razlozi. Vjerojatno radiš u snu ili prolaziš kroz temeljito duboko obnavljanje. U tom slućaju akceptiraj pomanjkanje energije i odmaraj se. Ali ako umor ne prestaje moli Duh za jednu slobodnu noć. Provjeri dali tvoje tijelo otpušta mnogo toga. Možda moraš provesti na tjelesnoj razini jednu kuru čišćenja od otrovnih tvari kako bi podržao tijelo pri smanjivanju gustoće. Esencije: Universal Detox, Fire of Purpose.

VIBRIRANJE za vijeme meditacije ili kod buđenja iz sna

To je vrlo prirodan dio procesa svjetlosnog tijela, no ispočetka zastrašujući. To samo znači da se tvoja energija povisuje. Opusti se i uživaj.

Bol u sredini prsne kosti

To je obićno srčana čakra koja se otvara za jednu novu razinu. Diši smireno i zovi u srce srebrnu zraku milosti. Tada otvori tvoju srčanu čakru sve dok bol ne popusti. Pritom i dalje smireno diši. Srčana čakra su vrata za multidimenzionalnost. Možda su njene šarke malo zahrđale i moraju biti malo podmazane. Esencije: Align-ment, Ecstazy, Love Potion #9.

Bolovi u području križa i kukova

Ako se nalaziš na osmoj ili devetoj razini svjetlosnog tijela ili ako si Walk-in mogao bi bol potjecati od sedmodimenzionalnih božanskih pragova koji se maksimalno rastežu. Dozvoli da te tvoj eterični kirurg tretira. Esencije: E-3, Subatomic Tonic, Ecstazy, Heavently Body.

Bockanje i svrbež u ramenima i rukama ili utrnuća

To može potrajati više mjeseci. Može značiti da su upregnute strukture za eteričko iscjeljenje ili kirurške sposobnosti, naravno samo onda, ako je to u sukladnosti s tvojom božanskom zadaćom. Također smo vidjeli da se i na osmoj razini svjetlosnog tijela pojavljuju takvi simptomi u nervnom sistemu i to radi toga jer ono mora preraditi mnogo više impulsa svjetlosnog tijela. U slućaju da ti ruke ili noge trnu pri hodanju, potrebno je poduzeti prilagođavanje mozga. Iz epifize, u različitim ritmovima, kroz tijelo prodiru tonalne i elektromagnetske frekvencije koje pritom pomažu regulirati električni puls u autonomnom nervnom sistemu i tekučini kostiju. Ako je zbog bilo kojeg razloga prekinut puls iz epifize u smjeru baze lubanje u kralježnicu prouzrokuje to smetnje u nervnom sistemu, koje mogu voditi čak do pomanjkanju u orijentaciji. Kod pokušaja zaspivanja mogu nastupiti snažna trganja u nogama. Osjeća se kao da će ovoji živaca biti stješnjeni prema natrag. To može biti vrlo neugodno. Pritisni prst na mjesto između obrva, tamo gdje se nalazi Ajna-centar (čeona čakra). Ona je povezana s epifizom. Tada stavi prst na sredinu baze lubanje i usmjeri pažnju na centar tvog mozga. U slućaju da se ovdje radi o nervnoj smetnji, vidjet ćeš zraku svjetlosti koja se proteže od centra mozga do korijena mozga. Ova svjetlosna zraka izgleda poput munje ili elektriciteta. Udiši direktno i usporavaj je sve dok ne sliči plavobijelom laseru, koji ima debljinu olovke. Sada pusti neka svjetlost pulzira. Tvoj Duh će prilagoditi pulziranje onoliko koliko je potrebno, a cijelo tijelo i nervni sistem će se opustiti. Radi tu vježbu tako dugo sve dok nisi potpuno opušten. To može trajati do jedne minute. Esencije: E-3, Service One-on-One, Mystical Articulation, Merkabah.

Promjene u ishrani

Tvoje tijelo možda ima potrebu za vrlo čudnim kombinacijama. Sada ono treba različite hranjive tvari u jednom drugačijem sastavu negoli ikad prije. Ne zaboravi da promjena počinje na razini ćelija. Dakle odbaci tvoju knjigu pravila. Jedan drugi simptom može biti da se osjećaš gladno i nezadovoljno, svejedno koliko i što si pojeo. Tijelo ti sada treba svjetlo kao hranjivu tvar. Najprije izgovori iznad svega što jedeš i piješ « Invokaciju vode» . Tada izađi van i ispruži ruke u smjeru sunca. Oblikuj tvoje prste u trokut. Palčevi stvaraju bazu, a kažiprsti stranice trokuta. Tako si napravio energetsku prizmu. Moli za svjetlost iza vidljivog sunčevog svjetla i osjećaj kako kroz tvoje dlanove teče u tijelo. Nakon deset ili dvadeset minuta osjećat ćeš se sitim kao da si uzeo dobar obrok. Esencija: Heavenly Body, Ecstasy.

Promjene u opažanju

U neprestanom razvoju procesa svjetlosnog tijela mijenja se način tvog doživljavanja svijeta. Tvoja osjetila postaju oštrija i otvaraju se aspekti vidovitosti koji su u njima sakriveni. Također se otvara i tvoja multidimenzionalna sposobnost opažanja. Ovdje su nekoliko uobićajenih simptoma:

Prekomjerni priliv osjetilnog utiska: Koji puta se pojačaju jedno ili više tjelesnih osjetila. U slućaju smetnji koncentriraj se na ne jedno od osjetila, istakni ga, a ostale blago potisni. To obićno ponovo dovodi osjetila u ravnotežu. Esencije: Divine Expression, Magnificence, Gifts of the Holy Spirit.

Biti neuzemljen:

UZEMLJI SE multidimenzionalno. To pomaže koncentrirati pažnju na stopala. Pokušaj osjećati tlo na kojem stoje tvoja stopala. To te također unosi više u tvoje tijelo. Esencija: Fire of Purpose, E-3.

Strah od nižih razina, vrtoglavica i nesnalažljivost:

Sposobnost opažanja mozga otvara se za multiparalele. Tijelo počinje osjećati da ono možda istovremeno egzistira u više od jednog realiteta. Ako ti ne pomaže koncentriranje na uzemljenje stopala, onda postavi jedan «kabel uzemljenja» od Omega čakre (20 cm ispod trtične kosti) kroz kralježnicu prema gore u gornje čakre i uzemljuj se u tvojoj veličini u tvoj Duh. Postavi sedam do dvanaest svjetlosnih linija iz Omega-čakre prema dolje, tako da se linije otvore u obliku čunja oko stopala. S time se nećeš uzemljiti u zemlju nego se stabiliziraš u paralelnim realitetima planetarnog holograma. Otvaranje opažanja preko paralela znači za tijelo jedan pravi potres. Predoči si vrata i drži se čvrsto za lijevi i desni okvir vratiju. Tijelo će ti se odmah instiktivno smiriti. To obično također pomaže i kod težih slućajeva. Esencija:Serenity, Mastery, Planetary Service, Divine Mother, Divine Expression.

Objekti izgledaju kao da se tope, iskre ili pokreću:

To je tipično opažanje ako si se otvorio za multidimenzionalno viđenje. Možda ćeš osjećati kretanje atoma u predmetima, paralelnim realitetima i protoku energije u prostoru ili razvijati vidovitost. U slućaju da te to iritira misli na to da tvoje tijelo egzistira SADA, u ovoj paraleli trodimenzionalnog realiteta i ti ga možeš koristiti u ponovnom centriranju tvoje svijesti. Istegni svako tvoje tjelesno čulo (osim tvog gledanja) i tvoje će te tijelo dovesti u tvoj uobičajeni realitet.Koncentriranje na stopala, kao što je već u oba gornja stavka opisano, također vrlo pomaže. Esencije: Mystical Articulation, Subatomic Tonic, Magical Visions, Love Potion #9.

Zamagljeni pogled:

Kada nakon meditacije otvoriš oči koji puta se može dogoditi da prostor djeluje zamagljeno. To znaći da lebdiš između fizičkog i vidovnjačkog gledanja. Tvoja sposobnost gledanja nije niti ovdje niti tamo.Pokušaj zijevati kako bi to ponovo regulirao. Pomoću zijevanja možeš tvoje tijelo i tvoju svijest pokretati kroz različite energetske frekvencije ili premještati razine sposobnosti zapažanja. Zatvori oči i zijevaj s namjerom premještati se na druge vidovite ili dimenzionalne razine. Očni živac mora preraditi više impulsa nego ikad do sada. Zamagljeni pogled je dakle svakako uobičajen, pogotovo na osmoj razini svjetlosnog tijela. Pa i ako oči ne možeš fokusirati ni na jednu distancu, predlažemo da ne koristiš naočale. U tom slućaju ćeš u toku jednog tjedna izgubiti vidovitost. Tvoja fizička sposobnost gledanja je spojena s tvojom sposobnošću opažanja tvog mentalnog tijela. Kada nova zapažanja struje u tvoj mozak i tvoje spiritualno tijelo, normalno je da je mentalno tijelo manje dominantno i jednom iskljući fizičko gledanje. Ono će se ponovo vratiti i ako to stanje može potrajati nekoliko mjeseci. Esencije: Mystical Articulation, Subatomic Tonic, Magical Visions, Love Potion #9.

Smetnje u sluhu:

One su u osmoj razini svjetlosnog tijela prilično normalne. Ako nekoga slušaš u biti možeš čuti riječi, ali tvoj mozak nezna što bi sa time započeo. Tvoja mozgovna funkcija nije linearna. Mogućnost prijevoda od nelinearnih misli u linearan govor možda još ne funkcionira tako dobro. Postoje linearne razine u kojima se čini kao da ljudi govore strani jezik. To može biti vrlo zastrašujuće, prije svaga, ako je mentalno tijelo izaslalo signale panike i straha da se je poludjelo. Reagiraš vrlo osjetljivo na energiju drugih ljudi. Na ovom planetu važi da ono što ljudi verbalno izraze u večini slučajeva nije u sukladnosti s onim što se energetski kaže. Ali večina ljudi nezna da lažu. Toliko si osjetljiv na energiju ljudi da nećeš više moći odgonetnuti njihove verbalne laži. Faza smetnji u sluhu je prilično kratka i događa se istovremeno s fazom u kojoj će prijevod iz univerzalnog Duha biti zasnovan, kao i sposobnost osjetiti istinu u tebi samom i u drugima. Udahni, nasmij se i čekaj nove instrukcije. Esencije: Mystical Articulation, Transpersonal Transformacion.

Slušanje visokih šumova, tonova, muzike ili elektronskih «Morseovih kodova» :

Ovdje se može raditi o Tinnitusu ili o prenašanju višeg svjetla. Predlažemo da se opustiš i dozvoliš da signal prođe. Ne brini se ako ništa ne razumiješ. Sposobnost prijevoda doći će s vremenom. Esencije: Mystical Articulation, Surrender, Yod, Gifts of the Holy Spirit.

Gibitak pamćenja

To je sasvim normalan simptom u procesu svjetlosnog tijela. Kako sve više i više živiš u SADA gubiš sposobnost zahvata u prošlost. Pritom se može raditi o nesposobnosti sjećati se na karmičke mustre ili odnose ili se jednostavno ne sjećati što smo jeli za doručak. Postoje mnogi ljudi koji se boje da se nalaze u početnom stadiju Alzheimerove bolesti. Kod manjine možda je to zaista tako no većina ih jednostavno živi u SADA. Taj lom s prošlošću može biti vrlo oslobađajući. Visiti na prošlosti pospješuje strah od promjena. Bit će ti jasno koliko je potrebno energije konzervirati prošlost, sjećati se, uvijek nanovo prožvakati, što bi moglo biti da ili se uvijek čvrsto držati starih navika. Neki ljudi također smatraju da je teško projicirati u budućnost. Također i to može biti iritirjuće, jer ćeš možda zaboraviti dogovor. Stari svijet nije mogao funkcionirati ako ne živi u prošlosti i pritom projicirati u budučnost i živjeti sa satom. Čak po mogućnosti sa štopericom.U novom, upravo nastalom, svijetu živjet će ljudi kroz svoj Duh i radovati se u SADA. Koliko si više u SADA utoliko više ćeš biti « čovjek u svijetu, ali ne od njega» . Ti živiš u drugom svijetu kao drugo biće. Esencija: Alignment, Mystical Articulation, Surrender, Yod.

Spiritualna oholost, spiritualno častohleplje,
spiritualna manijakalna depresija.

Gotovo svaki čovjek prolazi kroz taj simptom u procesu svjetlosnog tijela. Uobićajeno u sedmoj, osmoj i devetoj razini. Oni dolaze kao rezultat pokušaja pobjeći od srama, krivnje, ukalupljenog preživljavanja i osjećaja odvojenosti u fizičkom tijelu. Spiritualna oholost i spiritualno častohleplje su obrambene reakcije ega i nažalost jedva koji čovjek primjeti da se on nalazi u njima. Esencije: Mastery, Planetary Service, Quantum Wealth, Surrender, Magical Visions, Love Potion #9.

Pregorevanje sijalica i šumeći elektroaparati

Na različitim razinama procesa svjetlosnog tijela uočit ćeš da moraš kupovati veliku količinu sijalica. Primjetit ćeš da lako pregore ili trepte ako si u njihovoj blizini. Na ekranu tvog televizora se pojavljuje snijeg ili dvostruke slike, ako si u njegovoj blizini. Tvoji zvučnici su možda elektrostatični. Ti mali događaji su prouzrokovani kroz tvoju promjenu u tvom elektromagmnetskom tijelu, tvom auričnom polju. U procesu svjetlosnog tijela češće se proširuje elektromagnetsko tijelo. Nažalost mi neznamo što bi se moglo učiniti protiv tih simptoma. Pokušaj možda usmjeriti tvoju energiju na električne aparate. Isključi aparat i pokušaj ujediniti tvoja polja s poljem aparata. Normalno je imati probleme s elektomagnetskim frekvencijama, jer si ti na njih osjetljiv više nego ikad prije. Možda također osjećaš radarsko zračenje, elektromagnetske valove ili zračenje iz televizora. Pokušaj stopiti tvoja polja s onima od aparata. Esencija: E-3, Subatomic Tonic, Yod.

ESENCIJE

Često smo čuli svjetlosne radnike kako kažu: « Želio bih kada bi se ova energija/svojstvo/sposobnost moglo staviti u bocu.» No, to smo učinili. Pogledali smo u planetarne energije s kojima ćete ovog momenta i u bližoj budućnosti imati posla i kreirali smo ove esencije kako bi vas mogle podržavati.

U prošlosti su esencije eliksira dragog kamena, cvijeća, plemenitog plina i zvjezdanog svijetla sadržavale određenu povezanost. Osim toga energizirali smo svaku esenciju s njenim više dimenzionalnim svojstvom.Glavna svrha esencije je uzemljiti i amortizirati višu frekvenciju u fizičko tijelo.

30. maja 1994 dogodila se je dramatična promjena u Božanskom Planu za planet Zemlju. Vremenski plan za uzašašće se je zategnuo. Na temelju te promjene smatrali smo, primjereno tome, proizvesti esencije samo još iz čiste frekvencije. Gore opisane esencije i eliksiri nisu više potrebni kako bi se izgradio most i ublažila energija. Vaša su tijela u međuvremenu sposobna direktno preuzeti višedimenzionalne frekvencije.

Ove se esencije sastoje iz čiste destilirane vode i napunjene od različitih članova koncila od Ain Sopha. One su intenzivnije nego prijašnje esencije i mislimo da ćete ih još više voljeti.

Od Izvora u službi Izvoru
Ariel Elohim za koncil
Od Ain Sopha (posada)

Ovdje opisane esencije su samo za spiritualnu upotrebu. Ne radi se o medicinskim preparatima i ne preporučujemo da se upotrebljavaju za medicinske svrhe.

Alignment (Poravnavanje)

Ova esencija poravnava svaki dio tvog Jastva na « vjerojatnost» , Zemlju, Duh i čovječanstvo. Ovu esenciju su energizirali Elohim Polarije, pobjede i harmonije.

Divine Expression (Božanski izražaj)

Ova esencija ti pomaže otvoriti se kreativnosti i izražaju Duha, naročito tonovima. Neki ljudi su pronašli da ova esencija jako pomaže kad smo zaokupljeni strahovima. Coronis u boci.

Divine Mother (Božanska majka)

Pomaže u pronalaženju pristupa ženskim osebinama božanskosti. Hrana za tijelo. Nosi energiju utjehe, suosjećanja i prehranjivanja. Pomaže kod « kozmičke ćežnje za domom» .Ova esencija je ispunjena s reprezentacijom Božanske majke: Isis, Majka Marija, Kwan Yin i TaMa.

Ectasy ( Ekstaza)

Otvara sva tijela za sposobnosti prihvatiti Božansko ushićenje. Pomaže spajati petu, šestu i sedmu dimenzionalnu strukturu. Stvara iz svih polariteta trinitete i pomaže kundalini energiji u buđenju. Ovu esenciju su energizirali Isis, Polaria, Elohim harmonije i milosti.

E-3 (Essential Evolutionary Encodements)
(Esencijalno kodiranje evolucije)

Ova esencija pomaže integriranje u DNS-u sadržanih multi specija i multi univerzalnih kodiranja. Ova genetska kodiranja su već aktivirana i multiuniverzalna orijentacija je prošla. E-3 pomaže u tvoje ljudsko bivstvo integrirati vanzemaljska opažanja i orijentacije ( i u večem okviru također i životni hologram planete Zemlje).E-3 otvara zatvorene sisteme u mentalnom tijelu i pomaže mu slijediti Duh. Osim toga E-3 integrira jedno sveobuhvatno razumijevanje vlastitog identiteta. Ono podržava osjećaj međusobne povezanosti u univerzumu, kao i osjećaj svjesnosti tebe u drugim specijima na drugim uzašlim planetama unutar i izvan univerzma ljubavi. E-3 ti omogućuje priznavanje tvoje vlastite, iza ljudskih kulturalnih konteksta, sakrivene esencije. E-3 ublažava ljudsko centriranje, neprijateljstva i pomaže u otkrivanju nove funkcije mozga, neljudske sposobnosti i opažanja. Postat ćeš točkom koordiniranja za uzašašće multipnih sistema univerzuma, multipnih planeta, multipnih specija i moći ćeš manifestirati tvoju esencijalnu prirodu u tvojem ljudskom obliku. Energizirano od cjelokupnog koncila od Ain-Sopha.

Fire of Purpose (Vatra smisla života)

Postiže jasni, koncentrirani i pun radosti, pristup k tvojoj ulozi unutar Božanskog plana i pritom pomaže da se to manifestira. Aru-Kiri u boci.

Gifts of the Holy Spirit ( Dar Svetog Duha)

Priprema tijelo za primanje dara Svetog Duha. Pomaže da se dobije pristup do Kristove razine Nadduše i da se ona manifestira. Izgrađuje frenkventni most do JA-JESAM. Energizirano od Svetog Duha Shekhina.

Group Synergy (Grupna sinergija)

Pojačava evolucionarne sinergije i rešetke. Daje usmjerenje i jasan fokus grupnim ciljevima i vizijama. Energizirano od Kristove svijesti.

Heavenly Body (Nebesko tijelo)

Pomaže materijalizirati viziju tvog perfektnog tijela. Heavenly Body je koristan za sve koji iznova obnavljaju svoje tijelo uz bolje zdravstveno stanje, žele promijeniti svoju težinu i tjelesni tip i žele unijeti u svoje tijelo nova pokretanja, sposobnosti i dražesti. Kroz Heavenly Body vrlo brzo možeš pronaći što tvoje tijelo zadržava u svakodnevnom raspoloženju.Ova esencija pomaže u oblikovanju misli. Prekrasno za plesaće, borbene sportaše, atlete, trenere snage itd. Energizirano od ZeOra.

Home Sweet Home Enviro-pack
(Dome-mili-dome životni-prostor-paket)

Svaki čovjek treba jedan energetski čisti i siguran dom. Ovaj se paket sastoji iz tri dijela. Prvi dio, « Cleanse» (čišćenje) čisti stare misaone oblike, emocije, astralne ostatke, duhove i svakakve stare energije. Drugi dio, « Seal» (pečat) zapečačuje očišćeni prostor i čini ga sigurnom lukom za tebe kao majstora. Ova ti esencija pomaže podržavati harmoniju i jedinstvo u tvom tijelu i podržava jasnu komunikaciju s Duhom. Treći dio je Tachisova vlastita mješavina iz svete soli. S time se zapečate vrata i prozori tako da u tvoj životni prostor ne mogu prodrijeti astralni uticaji druge negativne energije. Enviro-pack se dostavlja u praktičnom etuiu i uputama. Energizirano od Elohima čistoće, Uriela i Aru Kiri.

Love Potion #9 (Ljubavna esencija br. 9)

Pomaže da se srčana čakra može otvoriti u sve dublje razine i oslobađa čakre oklopa. Zbog toga pomaže kod bolova u prsima i gornjem dijelu leđa. Proširuje vlastite sposobnosti iskusiti i izraziti neuvjetovanu ljubav. Energizirano od Elohima Michaela i kolektiva zlatnih anđela. Obilno primjeniti.

Magical Visions ( Magične vizije)

Otvara mogućnost vida magičnog djeteta. Pomaže ti uvidjeti tvoj realitet kao magiju, čudo i igru. Otvara te za čudo i ljepotu gornjeg astralnog svijeta. Carstvo vilenjaka podržava naše uzašašće u četvrtu dimenziju. Njegovi reprezentanti su energizirali ovu esenciju: Arianna, Pan, Blještava Munja, Skorm, Alia na Morigan, El Veron, Merlin i Elohim nade.Magnificence (Srdačnost)

Integrira nove frekvencije u sva tijela. Pomaže kod svih simptoma mutacije i opadanja. Dopušta tijelu da se raduje što će postati svjetlo. Energizirano od Kwan Yin i Polaria.

Mastery (Majstorstvo)

Manifestira petodimenzionalni identitet i viziju. Radi se o tome živjeti kao majstor, jer smo mi oni koji stvaramo Nebo na Zemlji. Energizirano od Ariela i Serapisa.

Merkabah
Otvara i balansira sva okretišta u geometrijskim figurama Merkabaha. Pomaže razumjeti Merkabah funkciju. Pomaže koncentraciji i disanju prane. Energizirano od Melchizedeka, Michaela, Uriela i Metatrona.

Mystical Articulation (Mistični izražaj)
Bio-transduktorno pojačalo za dobivanje pristupa da bi svjetlosni govor mogao biti primljen i preveden. Otvara svijesno razumijevanje za multidimenzionalno zapažanje. Naročito je dobro za ljude koji se nakon meditacije ne mogu ničega sjetiti ili generalno malo dožive u meditaciji. Dobro kod mutacijskih glavobolja i niske produkcije endorfina. Formula od Merlina i Metatrona.

Pathcutter (Pripremać puta)
Formula za otpuštanje na razini ćelija. Otpušta gustoću, mustre preživljavanja i karmičke matrice, koje se čvrsto drže fizičkog tijela. Pomaže izraziti se i otpustiti emocije. Primjeniti vrlo oprezno i uz vođenje Duha. Vrlo intenzivno, ali pomaže izvanredno. Energizirano od Elohima čistoće.

Planetary Service (Planetarna služba)
Ova esencija je za ljude koji rade s planetom, planetarnim rešetkama, zemljanim masama ili drugim velikim stvarima. Sprijećava da se niti svjetlosnog tijela pregriju. Pomaže energijama i multidimenzionalnim spoznajama za eficijentniji svjetlosni rad kako bi se on blago unio u fizičko tijelo.Pomaže premjestiti svijest, ublažiti spiritualnu oholost i častohleplje i dobiti suosjećanje za druge ljude. Ublažava poteškoće između petodimenzionalne orijentacije i trodimenzionalne manifestacije. Energizirano od medicinskog tima sastavljenog od ZeOra, Kwan Yin i Uraeusa.

Quantum Wealth (Kvantum blagostanja)
Također poznato pod IMP (Interdimenzionalni monetarni protok). Pomaže kod svih razina za razumijevanje i integriranje da je Duh hranitelj. Pomaže ti da se otvoriš za kvantno blagostanje. Jedna sinergija energije od Aru Kiri, Elohima pobjede i vjere.

Serenity (Mir, opuštenost)
Pomaže u očuvanju opuštenosti u bilo kojoj ekstremnoj promjeni, bilo to osobnoj, planetarnoj ili mutacionoj. Ublažava šokove i traume čije je porijeklo transformacija. Serenity probija strahove i tendenciju koncentracije na negativne aspekte. Pomaže vidjeti savršenstvo Božanskog Plana u svim stvarima i živjeti Nebo na Zemlji, koje je oko tebe stvorio Duh.
Nastao pod okriljem Elohima mira i pobjede.
Service One-on-One ( Služba bližnjemu)
Za sve koji induvidualno rade s drugim ljudima. Ova esencija je poput tonika za « prijanjanje» tijela. Drži aksiatonalne linije otvorene i garantira nježni protok kod polaganja ruku. Drži tvoje tijelo u ravnoteži, svejedno kakva energija prolazi kroz tvog klijenta. Možeš tvog klijenta jasno zapažati, a da ne uzimaš njegovu energiju. Pojačava dijagnoze i sposobnost savjetovanja. Ublažava karmičke monade (iscjeljitelj/iscjeljeni, spasioc/spašeni, učitelj/učenik).Pomaže ti ostati transpersonalan u ophođenju s klijentom i podržavati perspektivu pete dimenzije. Energizirano od Kwan Yin i Adama Rexa.

Subatomic Tonic (Subatomarni tonik)
Za molekularnu intergraciju nove oktave Duha. Molio sam za ovu esenciju za podršku buđenja i intergraciju teleportacije, aportacije i translokacije kao i za manifestaciju nadarenosti Svetog Duha. Energizirano od Svetog Duha Shekhina.

Surrender (Predanost)
Pomaže, zahvaljujući predanosti Duhu, proći kroz vrata buđenja. Pomaže rastvoriti zatvorene sisteme, ego obrambene mehanizme, odbijanje i otpor. Energizirano od cjelokupnog konzila od Ain Sopha.

Transpersonal Transformation
Pomaže fizičkom i emocionalnom tijelu učiniti skok od osobnog k transperonalnom odnosu. Naročito pomaže u odnosu s partnerom i rodbinom. Energizirano od Elohima milosti i El Verona.

Universal Detox ( Univerzalno oslobađanje od otrova)
Pomaže tijelima izgraditi otpor protiv promjena. Također kod ovisnosti. Donosi vitalitet i pomaže da se osjećaš nahranjen. Balansira Yin/Yang, pospješuje promjene bez poricanja i stvara nove vizije o zdravlju. Pročišćuje otrove (destruktivne misli i emocije) iz energetskih tijela kao i duhove, mikrovalove, rulje, zavjete, prošle odluke koje se tiću zdravlja, ovisnost, četverodimenzionalna izobličavanja slika drugih ljudi. Pročišćava otrovne ostatke iz eteričnih plavih prozirnosti. Primjeniti vrlo štedljivo i samo u spoju s jednom dobrom kurom oslobađanja za tijelo. Nastalo pod okriljem Elohima milosti i čistoće.

Yod (Jod)
Nosi energiju dovršenja, čišćenja i mobiliziranja. Uzimati ovu esencije je slično kao frizirati i pripremiti auto za start. Za fazu I: YOD, P.H.O.E.N.Y.X. O.F. Y.A.H. – program. Energizirano od Takh grupe.


Mjesto nabave za ove esencije možete upitati kod
Hans-Nietsch-Verlag
Poststr. 3, 79098 Freiburg

,, PROCES SVETLOSNOG TELA''


BUĐENJE SVETLOSNOG TELA
= INVOKACIJE


Budite pozdravljeni, Svjetlosni Radnici !

Ove invokacije smo vam dali kako bi vas mogli podržati u ovoj inkarnaciji na Zemlji.Ovog momenta su sedam do osam miliona svjetlosnih radnika inkarnirani, kako bi pomogli planetu do njenog uzašašća u dimenzije svjetlosti.

Invokacije su tako postavljene da vam pomažu izgraditi svjetlosno tijelo, utjeloviti Duh, iscjeljivati vaša tijela i dovesti vas u ravnotežu kako bi kročili stazom radosti.

Tehnika ujedinjenja čakri jako pomaže, ako se koristi više puta dnevno, sve dok se to ne događa samo od sebe. Ona izgrađuje svjetlosno tijelo, ujedinjuje tvoje tijelo s Duhom i pušta živjeti tvoj život u maksimalnoj prihvatljivsti i minimalnom stresu. Pomaže polako uzlaziti tvojim vibracijama i pomaže u otvaranju viših svjetlosnih frekvencija. Ona je tvoje očitovanje za svjetlosnog radnika.

Invokacija svjetlosti je istinska radost za one koji je dnevno primjenjuju. Pomaže tvojim vibracijama blago podizanje i pomaže u otvaranju viših svjetlosnih frekvencija. Ona je tvoje očitovanje namjere biti svjetlosnim radnikom.

Invokacija vode se koristi za hranu i pića kako bi podigla njihovu vibraciju na više razine. Ona se može također koristiti kod tuširanja i kupanja, za benzin, boja za zidove itd.Večina ljudi je koriste kao blagoslov za ručak.

Invokacija zračenja može se koristiti za mnoge stvari. Na primjer za iscjeljivanje (za tebe samog ili za druge) ili dobiti pristup za informacije i energije ili zaštitu u transformaciji. Predlažemo da stekneš povjerenje u ovo isijavanje svjetlosti. Također bi ti željeli preporučiti da svaku zraku koju vizualiziraš kombiniraš sa srebrenom zrakom milosti. Pusti je svjetlucati i sjajiti!

Invokacija svojstva može biti korištena zajedno sa zračenjem. Ona korespondira s vlastitim aspektima isijavanja. Mogu biti primjenjivane i same ako želiš probuditi određene sposobnosti u tebi ili tvom prostoru.

Invokacije su zatvorene rečenice. To znači da su u svakoj riječi postavljeni slojevi energije. Zbog toga preporučamo ne mijenjati riječi.

Zahvaljujemo za tvoju prisutnost na planetu u ovo prekrasno vrijeme. Prekrasno je promatrati te u tvojoj službi i tvojoj predanosti svjetlosti.
Moli i bit će ti dana podrška. Volimo te i uvijek smo s tobom.

Od Izvora Izvoru u službi Izvoru, Arhanđeo Ariel.